Kakadu palmový (Probosciger atterimus)

Největší a zároveň asi nejznámější z černých kakaduů. Je velmi populární, ale pro řadu chovatelů cenově nedostupný. Říká se mu také kakadu arový, podle netypicky masivního zobáku, připomínající spíše ary. Zobák má kakadu palmový největší ze všech papoušků, ještě mohutnější než ara hyacintový. Arům je podobný i nahými lícemi, které má jasně červené. Podle intenzity červené barvy lze posuzovat jeho zdravotní stav. Čím bledší líce, tím horší kondice ptáka.

Dosahuje délky 60 až 68 cm a hmotnosti do 900 g. Celkově je zbarven černě až černošedě, charakteristická chocholka na čele je nejmohutnější ze všech kakaduů. Samci jsou výrazně mohutnější než samice. Existují tři poddruhy: kakadu palmový černý (Probosciger atterimus atterimus), kakadu palmový severní (Probosciger atterimus stenolophus) a kakadu palmový papuánský (Probosciger atterimus goliath). První jmenovaný je nejmenší, poddruh „Goliáš“ je největší (a mezi chovateli také nejdražší).

Ve volné přírodě žije především na Papui – Nové Guinei a poměrně malém území severní Austrálie v Queenslandu okolo mysu York. Jeho populace čítá jen několik stovek až tisíců exemplářů a klesá, proto byl zařazen do mezinárodní úmluvy CITES o zákazu odchytu a volném nakládání s jedinci chovanými v zajetí.

Chov v zajetí

Je dost náročný, potřebuje prostorné voliéry a ani jeho odchov není jednoduchý (rodiče se o mláďata starají čtyři měsíce – nejdéle ze všech druhů papoušků). Vyžaduje podobně tučnou stravu jako arové. Výhodou kakaduů palmových je menší hluk, oproti jiným druhům kakaduů mají spíše melodický hlas. Mají zajímavé chování při toku, samec pobíhá po bidle a „dupe“. Donedávna šlo o velmi vzácně chovaného papouška, to však už zřejmě neplatí, neboť jen v letech 2004 až 2007 bylo v České republice zaregistrováno 38 těchto ptáků (údaj z centrálního registru CITES na ministerstvu životního prostředí).

K úspěšným odchovům kakaduů palmových v České republice dochází ale až v posledních deseti letech. Rozmnožuje je například Bohumil Šimerda z Plzeňska a František Vyhnálek ze středních Čech, mezi známé chovatele tohoto druhu patřil i Jan Nedělník z Prostějovska, který je už nyní nechová. V roce 2013 se jej podařilo uměle odchovat v ZOO Praha, později ale mládě uhynulo. Poměrně hojně je zastoupen ve většině  tuzemských zoologických zahrad, ale většinou jde o ptáky zabavené pašerákům na našem území a často dosud nebyli pravomocně zabaveni, takže nemohou být veřejně vystavováni. Patří mezi nejčastěji pašovaný druh papouška (kvůli vysoké ceně).

Dostupnost a cena

Pro movité chovatele je dostupný, i když úspěšných odchovů v České republice asi nebude mnoho. Dá se dobře ochočit jako domácí mazlíček, ale vzhledem k vysoké ceně jej takto u nás asi nikdo nechová. Cena se liší podle poddruhu, menší kakadu palmový černý je levnější, poddruh „goliath“ asi o třetinu dražší, stojí až půl milionu korun. Ve Spojených státech se menší poddruh prodává za ceny okolo osmi až deseti tisíc dolarů, „goliath“ až za 16 tisíc USD.

Výskyt v českých a moravských ZOO

ZOO Praha – mimo veřejnou expozici
ZOO Brno
ZOO Ostrava
ZOO Jihlava
ZOO Liberec
ZOO Ústí nad Labem – mimo veřejnou expozici