Najděte deset rozdílů mezi textem webu Ararauna.cz a plagiátem v časopisu Papoušci

Lednové číslo časopisu Papoušci přineslo jedno překvapení. Milena Vaňková v něm otiskla článek „Lze pojistit papoušky?“, který mi byl poněkud povědomý. Přednedávnem jsem totiž dostal nápad oslovit přední české pojišťovny s několika dotazy na možnost pojištění chovu papoušků. Sepsal jsem čtyři konkrétní otázky a koncem září jsem obeslal čtyři tiskové mluvčí, z nichž mi nejobšírněji odpověděl Jan Marek z odboru komunikace České pojišťovny.

Odpověď od pana Marka dorazila 5. října a o čtyři dny později jsem na Ararauně vydal článek Jak pojistit papoušky proti krádeži nebo úhynu? A kolik to stojí? Se zájmem jsem se tedy začetl do aktuálního čísla Papoušků, abych se dozvěděl, co nového Milena Vaňková k tématu zjistila. S hrůzou jsem zjistil, že nic. Naopak, článek je doslovným opisem mých otázek adresovaných České pojišťovně a odpovědí, které mi zaslal Jan Marek.

Pravda, pár rozdílů tu je: Milena Vaňková odpovědi České pojišťovny nepřisuzuje Janu Markovi, ale jiné pracovnici pojišťovny Olze Kobilkové, která jí prý „nejpodrobněji na dotazy odpověděla“. Z mých čtyř otázek a odpovědí jich je v časopisu Papoušci šest, Milena Vaňková ke dvěma odpovědím dopsala doplňující otázky. Jinak je celý text sakum prásk okopírovaný, ale autorka v úvodu čtenářům bezelstně tvrdí, že se „před nějakým časem zajímala o možnost pojištění papoušků proti nepříznivým událostem“.

Samozřejmě se mohlo stát, že Česká pojišťovna použila moje otázky a odpovědi při komunikaci s jiným autorem, který se ptal na totéž. V takovém případě by ale měla jasně upozornit, že jde o odpovědi, které už poskytli jinému médiu, a tedy ne o původní materiál pro tohoto autora.

Zde můžete porovnat článek, který vyšel v časopisu Papoušci č. 1/2012 (leden-únor), distribuovaném v těchto dnech předplatitelům:

A tady jsou odpovědi, které na moje konkrétní otázky zaslal 5. října 2012 Jan Marek z odboru komunikace České pojišťovny: