Žako velký a žako liberijský už nejsou podle Červené knihy IUCN zranitelní, ale ohrožení

UVNITŘ TABULKA – Přeřazení obou druhů papoušků žako do první přílohy úmluvy CITES o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících zvířat a planě rostoucích rostlin se odrazilo i v letošní aktualizaci Červené knihy ohrožených živočichů IUCN. Žako velký a žako liberijský v ní „povýšili“ z kategorie zranitelných živočichů (VU) do kategorie ohrožených (EN). Informovala … Pokračování textu Žako velký a žako liberijský už nejsou podle Červené knihy IUCN zranitelní, ale ohrožení