Amazoňan haitský (Amazona ventralis)

Méně známý druh amazoňana, který je blízký příbuzný populárního amazoňana kubánského. Celkově je zelený, konce peříček jsou lemovány černě. Čelo a uzdičku má bílé, příuší černé, skvrna na bradě je růžově červená. Ruční letky jsou modré, ocas zelený a na špici žlutý. Zobák rohové barvy, běhák bledě růžový a oko tmavě hnědé. Dorůstá délky 28 cm a hmotnosti do 250 g.

Ve volné přírodě žije na Haiti, uměle byl vysazen i na sousední Portoriko. Divoká populace se odhaduje na 10 tisíc jedinců a má klesající tendenci, přesto zatím nebyl zařazen na seznam druhů, které podléhají mezinárodní úmluvě CITES o ochraně volně žijících živočichů. Ve své domovině je považován za škůdce, který rád zalétává na kukuřičné plantáže.

Chov v zajetí

Málo rozšířený, ale nedá se říci, že by byl vzácný. Chovají ho i čeští chovatelé a pravidelně jej odchovávají. V době toku a hnízdění dokáže být velmi hlučný a samci jsou až extrémně agresivní. Mláďata se dají lehce ochočit, ale jako domácího mazlíčka tento druh téměř nikdo  nechová.

Prvního odchovu v České republice dosáhl v roce 2000 Jan Nedělník na Kroměřížsku. Od té doby se ho podařilo rozmnožit mnoha dalším chovatelům. Občas u něj bývá v inzerci mylně uvedeno, že podléhá povinnosti registrace podle CITES, ale na seznamu ptáků v příloze této mezinárodní smlouvy není.

Dostupnost a cena

Sporadicky chovaný druh, který se dá sehnat i na českém trhu. Mladí ptáci se v roce 2011 prodávali za cenu 12 tisíc korun a vyšší, přičemž dražší jsou samice a pohlavně dospělí ptáci. Rozhodně však nepatří mezi často chované amazoňany.

Výskyt v českých a moravských ZOO

ZOO Hodonín