Česko zavádí možnost elektronických žádostí o registrační listy CITES, eurocitesy a permity. Papírové časem zruší

Registrace exemplářů CITES, podávání žádostí o výjimky ze zákazu obchodování s ohroženými druhy nebo povolení o vývoz či dovoz exemplářů CITES do nebo ze zemí mimo Evropskou unii je od nynějška mnohem jednodušší. Ministerstvo životního prostředí spustilo nové digitální služby informačního systému Registr CITES, které umožňují tyto žádosti podávat elektronicky bez nutnosti navštívit osobně místně příslušný krajský úřad nebo zaslání papírových dokumentů klasickou poštou. Žadatel však musí mít aktivovanou datovou schránku nebo elektronicky vyplněné formuláře podat s elektronickým podpisem přes e-podatelnu. Zůstává také možnost si formuláře vytisknout, vlastnoručně podepsat a úřadu je doručit v listinné podobě. Do budoucna by však měly zůstat jen elektronické žádosti.

„Češi jsou chovateli světového formátu, jen v databázích Registru CITES máme aktuálně více než 40 tisíc osob se zaregistrovanými 150 tisíci exemplářů druhů podléhajícím CITES, které jsou aktuálně chované v ČR. Spuštění novinek v Registru mám za další krok směrem k digitalizaci agendy CITES,“ vysvětlil ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL. „V nejbližších letech plánujeme v kontextu Digitálního Česka zavést pouze elektronickou registraci exemplářů CITES, abychom zcela minimalizovali administrativní zátěž ze strany chovatelské veřejnosti a orgánů státní správy. Registrace zároveň musí dál umožnovat kontrolním orgánům CITES v ČR mít přehled o vybraných skupinách ohrožených druhů chovaných v ČR, jako jsou například vzácné druhy papoušků a plazů, kočkovité šelmy a primáti, aby se zabránilo případnému nelegálnímu obchodu s nimi.“

Chytré formuláře mají přednastavené osobní údaje

Nová služba elektronického podávání žádostí o registrační listy CITES, žluté „eurocitesy“ nebo permity má pomoci zejména chovatelům, kteří pravidelně odchovávají exempláře CITES, obchodníkům se zvířaty nebo zoologickým zahradám. Uživatel se nejprve musí v systému registrovat a poté se mu při vyplňování formulářů s žádostmi předvyplní jeho osobní údaje. Zároveň bude mít ve svém uživatelském účtu k dispozici historii všech žádostí i výsledků, jak s nimi úřady naložily. „Žadatelé o doklady CITES mohou při vyplňování žádostí využít interaktivní elektronické formuláře, kde není třeba opakovaně vyplňovat nacionále žadatele, řada položek je předem vyplněna, k dispozici jim jsou řízené slovníky a „našeptávače“,“ přiblížil ministr Hladík.

Ministerstvo životního prostředí zároveň zpřístupnilo i veřejnou analytickou aplikaci Registru CITES, která obsahuje informace o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy i o chovu ohrožených druhů živočichů v České republice. Vyfiltrovat si v ní lze například dovozy a vývozy jednotlivých druhů papoušků i počty registrovaných exemplářů CITES. Tento nástroj už řadu let používají úřady zainteresované v oblasti ochrany přírody při podpoře implementace Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a související legislativy. Interaktivní formou grafů či tabulek lze získat přehled o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy, registrovaných exemplářích ohrožených druhů chovaných v České republice nebo přestupcích při porušení legislativy CITES.

Úvodní foto: Jan Potůček, Ararauna.cz

Předchozí článek

Chovzvirat.cz už je na polovině návštěvnosti iFauny, změnil vzhled a přidal nové funkce

Dálší článek

ACTP vyvezla do Indie nejen ary škraboškové, ale taky ary kobaltové a amazoňany ohnivé. Nejbohatší rodině v zemi

Nejčtenější