CITES

Vybrané druhy papoušků podléhají přísné kontrole dovozu a obchodu podle Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Na této stránce najdete přehled důležitých infromací pro chovatele, kteří se rozhodnou takové papoušky chovat.

Pro začátek si můžete přečíst článek se základními informacemi o CITES a přehledem druhů, které patří do první přílohy této mezinárodní úmluvy:

Další články na toto téma najdete v samostatné rubrice CITES a legislativa.