Lori sumbawský (Trichoglossus forsteni)

Lori sumbawskýEndemický druh žijící pouze na ostrově Sumbawa v Indonésii, jenž byl dlouho považován za poddruh loriho mnohobarvého. Liší se fialově modrým proužkováním čela a lící, krční límec má žlutější, prsa tmavě červená bez pruhování a břicho purpurové. Za krkem se může objevovat modrá barva. Už dříve byl považován za samostatný druh, v české systematice nazývaný lori Forstenův. Kromě ostrovu Sumbawa se vzácně objevuje také na Bali, Lomboku, Tanahjampee a Kalaotoe. Všude je poměrně vzácný. Proto jej Červená kniha ohrožených živočichů IUCN hned po uznání za samostatný druh zařadila do kategorie potenciálně ohrožených (NT).

Pod loriho sumbawského přešly podle nové systematiky Josepha del Hoya i další tři někdejší poddruhy loriho mnohobarvého, takže má hned čtyři poddruhy: lori sumbawský forsteni (Trichoglossus forsteni forsteni), lori sumbawský djampejský (Trichoglossus forsteni djampeanus), lori sumbawský kalaotoajský (Trichoglossus forsteni stresemanni) a lori sumbawský baliský (Trichoglossus forsteni mitchelli).

Chov v zajetí

V zajetí se lori sumbawský objevoval už na přelomu 19. a 20. století, například v roce 1896 jej dovezla londýnská zoologická zahrada. První světový odchov zaznamenali v roce 1990 v Indii. K nám se dostal až v šedesátých letech, kdy jej od roku 1961 chovala pražská zoologická zahrada a odchovala i křížence s lori horským. Ze soukromých chovatelů jej v tuzemsku poprvé rozmnožil v roce 1999 Pavel Dohnal, který lorie sumbawské chová dodnes. Ze zoologických zahrad tento druh chová například Zoo Plzeň. Nejde sice o vyloženě častý druh, ale také není vyloženě vzácný, vlastní jej i soukromí chovatelé na Slovensku.

Poddruh mitchelli v Česku úspěšně odchovává Tomáš Horyna a záchranným programem tohoto poddruhu se začala zabývat i pražská zoologická zahrada. Větší chovná skupina je přítomná ve Velké Británii. Čistý poddruh stresemanni se v Evropě v zajetí s největší pravděpodobností nechová. U poddruhu djampeanus existují dohady, zda nejde pouze o barevnou variaci nominátního poddruhu forsteni. Choval jej dnes již zesnulý belgický chovatel Yvan Vaes.

Dostupnost a cena

Nominátní forma je celkem dostupná, cena mladého ptáka se na českém trhu v roce 2015 pohybovala od pěti do sedmi tisíc korun. Reálně dostupný, ovšem ne v České republice, je poddruh mitchelli (lori sumbawský baliský). Na evropském trhu dosahuje cena jednoho ptáka až jednoho tisíce euro, v přepočtu 27 tisíc korun.

Výskyt v českých a moravských ZOO

ZOO Praha – poddruh mitchelli
ZOO Plzeň – poddruh forsteni