Mada černoramenný (Tanygnathus megalorhynchos)

Největší a nejznámější z rodu madů patří mezi vzácněji chované papoušky Indonésie. Celkově je zbarven jasně zeleně, na spodní části těla je tmavější. Nejvýraznější je jeho mohutný rudý zobák, který je na špici bledě červený. Na lopatkách a středních křídelních krovkách má černé peří s širokým žlutým lemem. Ocas je zelený, na konci zelenavě žlutý. Oko má žlutobílé, běhák je zbarven zelenošedě. Dorůstá délky 41 až 43 cm a hmotnosti do 350 g.

Ve volné přírodě obývá několik indonéských ostrovů od západní Papui přes Tanimbarské ostrovy, Malé Sundy, Moluky až po Celebes a Balut ve Filipínách. Existuje celkem osm poddruhů: mada černoramenný ostrovní (Tanygnathus megalorhynchos megalorhynchos), mada černoramenný molucký (Tanygnathus megalorhynchos affinis), mada černoramenný tanimbarský (Tanygnathus megalorhynchos subaffinis), mada černoramenný timorský (Tanygnathus megalorhynchos hellmayiri), mada černoramenný celebeský (Tanygnathus megalorhynchos viridipennis), mada černoramenný djampejský (Tanygnathus megalorhynchos djampeae), mada černoramenný floreský (Tanygnathus megalorhynchos floris) a mada černoramenný sumbský (Tanygnathus megalorhynchos sumbensis).

Chov v zajetí

Přesto, že ve své domovině je velmi častý a tudíž není považován za ohroženého, se v zajetí vyskytuje jen zřídka. Neplatí to jen pro Českou republiku, ale i celou Evropu. Mada černoramenný přitom není zařazen do první přílohy mezinárodní úmluvy CITES o ochraně volně žijících živočichů a tudíž jeho chov nepodléhá povinné registraci. Není ani v Červené knize IUCN. Dovoz těchto ptáků z jejich domoviny je ale většinou zakázán a protože nikdy nebyli importováni ve velkém množství, nestačila mezi chovateli vzniknout dostatečně silná populace pro další množení.

V České republice se chovu těchto ptáků věnuje ve své soukromé kolekci kurátor ptáků pražské zoologické zahrady Antonín Vaidl, který mady černoramenné zapůjčil na výstavu Exotika 2011 v Lysé nad Labem. Bylo to asi poprvé, co byl tento papoušek v tuzemsku veřejně vystaven.

Dostupnost a cena

Vzácný, v České republice prakticky nedostupný druh. Ani v zahraničí není příliš častý, podle ceníků amerických ptačích farem stojí tento papoušek dva tisíce dolarů, což v přepočtu vychází asi na 40 tisíc korun. Cena ale nemusí odpovídat nabídkám na evropských trzích.

Výskyt v českých a moravských ZOO

Žádná tuzemská zoologická zahrada je nechová.