Papoušek žlutoramenný (Psephotellus chrysopterygius)

Papoušek žlutoramenný v příroděJeden z nejpestřeji zbarvených australských papoušků. Samec má temeno hlavy černé u kořene zobáku s bílým čelem, oblast okolo řitního otvoru oranžovou, přední část těla a líce zelenomodré, záda jsou černá s výrazně žlutými okraji křídel. Žlutá zasahuje až na ramena, na rozdíl od příbuzného papouška žlutokřídlého (Psephotellus dissimilis), který byl dlouho považován za poddruh papouška žlutoramenného a je mnohem častější jak v přírodě, tak v zajetí. Zobák má světle šedý, oko černé a běhák narůžovělý. Samice bývá celkově méně vybarvená, celá zelená, jenom na břiše a lících je namodralá. Papoušek žlutoramenný dorůstá délky 21 cm a hmotnosti do 60 g.

Ve volné přírodě obývá papoušek žlutoramenný dva regiony na jihu a ve středu severoaustralského poloostrova Cape York. Severní populace se vyskytuje na čtyřech místech na horním toku řek Morehead a Alice, jižní žije v jihovýchodním cípu Národního parku Staaten. Celkem jde maximálně o 3 750 ptáků, z toho 2 500 má být podle mezinárodní organizace BirdLife International pohlavně dospělých. Papoušků žlutoramenných nadále ubývá, proto je v Červené knize ohrožených živočichů IUCN zařazen do druhé nejvyšší kategorie „ohrožený“ a myslí na něj i první příloha mezinárodní úmluvy CITES o zákazu obchodování s ohroženými druhy.

Chov v zajetí

Narozdíl od papouška žlutokřídlého je velmi vzácný. Jenom v letech 2004 až 2015 bylo v České republice registrováno pouze 19 těchto ptáků (zdroj: centrální registr CITES při ministerstvu životního prostředí). Jde o poměrně plaché ptáky, kteří vyžadují poměrně dost tepla. V tuzemsku je chová a pravidelně odchovává Karel Hansal, který používá do budek vytápěné podložky, které nahrazují „vnitřní teplo“ termitišť, v nichž papoušci žlutoramenní hnízdí ve volné přírodě. Budka také musí mít delší vchod, podobně jako „nora“ v termitišti.

Pokud je chován ve voliéře, rád se prochází po zemi, kde hledá travní semena a vyhrabává ze země minerály. Chovatel by tedy měl počítat s tím, že je třeba tyto ptáky pravidelně odčervovat. Papoušci žlutoramenní se rádi a hojně koupou, nesnáší ale neznámé podněty a jsou dost lekaví. Není výjimkou, že se vystresovaní ptáci umlátí o pletivo voliéry. Zajímavé je, že některé páry hnízdí v zimě a jiné na jaře.

Dostupnost a cena

Velmi zřídka nabízený druh papouška. Dá se sehnat i v České republice, ale jde spíše o jednotlivé kusy nebo páry. Cena za mladý pár se v roce 2012 pohybovala okolo 45 tisíc korun. Pro srovnání: pár papoušků žlutokřídlých vyjde ani na desetinu této částky.

Výskyt v českých a moravských ZOO

Nechová jej žádná ze zoologických zahrad v České republice.