Amazoňan žlutolící (Amazona autumnalis)

Jeden z nejrozšířenějších větších druhů amazoňanů, podobný vzácnějšímu amazoňanovi zelenolícímu a amazoňanovi fialovotemennému. Celkově je zelený, čelo a uzdičku má červené, temeno, týl a záhlaví jsou zelené. Nahé okruží okolo oka bílé až světle šedavé, zobák šedý, horní čelist žlutavě rohová, oko oranžové a běhák zelenavě šedý. Dorůstá délky 34 cm a hmotnosti do 500 g.

Ve volné přírodě žije v zemích Střední Ameriky, v západním Ekvádoru a severní Brazílii. Je velmi hojný, BirdLife International odhaduje divoce žijící populaci až na pět milionů ptáků. Existují čtyři poddruhy: amazoňan žlutolící středoamerický (Amazona autumnalis autumnalis), amazoňan žlutolící Salvinův (Amazona autumnalis salvini), amazoňan žlutolící ekvádorský (Amazona autumnalis lilacina) a amazoňan žlutolící brazilský (Amazona autumnalis diadema). Vzhledem ke své četnosti není zařazen na seznamu CITES.

Chov v zajetí

Patří mezi velmi často chované druhy amazoňanů, který se dobře odchovává. Na chov je náročný stejně jako ostatní amazoňané – samci mohou být v době toku a hnízdění agresivní. Mláďata jsou často odchovávána ručně pro ochočení jako domácí mazlíčci, podobně jako amazoňan modročelý, oranžovokřídlý nebo kubánský.

Prvního odchovu tohoto druhu v České republice docílil v roce 1987 Čestmír Drozdek. Nyní je odchováván velmi často mnoha chovateli. Důležité je skládat páry z jedinců stejného poddruhu, aby byla zachována čistota subspecie. Nepodléhá povinné registraci podle mezinárodní úmluvy CITES o ochraně volně žijících živočichů.

Dostupnost a cena

Velmi častý a dobře dostupný druh papouška na českém trhu. Mnoho místních chovatelů je každoročně odchovává, což postupně snižuje poptávku a zároveň i jejich cenu. V roce 2011 se cena jednoho mladého ptáka pohybovala od osmi tisíc korun výše, pohlavně dospělí ptáci jsou mírně dražší.

Výskyt v českých a moravských ZOO

ZOO Ústí nad Labem
ZOO Hodonín