Ara vojenský (Ara militaris)

Patří mezi častěji chované větší druhy arů, ale není tak populární jako ara ararauna, ara zelenokřídlý nebo ara arakanga. Je velmi podobný arovi zelenému (Ara ambigua), ale celkově je tmavěji zelený a je menší. Dosahuje délky 70 až 80 cm a hmotnosti do 1,2 kg. Ve volné přírodě žije zejména v Jižní Americe, jeden poddruh se ale vyskytuje pouze se Střední Americe. Celkem má tři poddruhy, z nichž nejčastější je ara vojenský kolumbijský (Ara militaris militaris).

Společně s arou vojenským bolivijským (Ara militaris boliviana) jsou menšího vzrůstu (do 70 cm) než ara vojenský mexický (Ara militaris mexicana), který dorůstá délky až 80 cm. Ve své domovině jsou všechny tři poddruhy ohrožené, jejich celková populace se odhaduje do 10 tisíc jedinců. Proto byl zařazen do přílohy I Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). V zemích, které se připojily k CITES, podléhá každý exemplář povinné registraci.

Chov v zajetí

Méně častý než rozšířenější druhy větších arů, ale nedá se říci, že by byl vzácný. V soukromých chovech v České republice jsou desítky až stovky ptáků, rozhodně je častější než ara hyacintový (Anodorhynchus hyacinthynus). Vedle ary ararauny, ary zelenokřídlého a ary arakangy je také poměrně často (spíše v zahraničí) chovaný jako domácí mazlíček. Jeho charakter není ale tak dobrý jako u výše jmenovaných druhů, zejména ararauny. Dokáže být velmi agresivní. V České republice jej poprvé odchoval v roce 1997 Zdeněk Špalek, poslední léta se je daří rozmnožovat i některým tuzemským zoologickým zahradám.

Dostupnost a cena

Lze jej bez problémů sehnat i v České republice, ale není tak častý jako známější druhy větších arů. Tomu odpovídá i cena, která se pohybuje od 40 do 70 tisíc korun za kus (u pohlavně dospělých ptáků to může být více). Ve Spojených státech je paradoxně levnější než ara ararauna, dá se sehnat i za necelý tisíc dolarů (do 20 tisíc korun). Ručně odchované mládě lze ochočit podobně jako jiné velké druhy arů.

Výskyt v českých a moravských ZOO

ZOO Ústí nad Labem
ZOO Děčín
ZOO Plzeň
ZOO Jihlava
ZOO Zlín
ZOO Hodonín
ZOO Ostrava
Papouščí ZOO Bošovice