Žako liberijský (Psittacus timneh)

Nově vyčleněný druh, který byl donedávna považován za poddruh papouška šedého – žaka. Ten je nyní označován jako žako velký (Psittacus erithacus). Žako liberijský je oproti němu menší a celkově tmavší. Nejmarkantnější rozdíly jsou ve zbarvení ocasu, který je u žaka liberijského spíše kaštanové barvy, kdežto u žaka velkého je jasně červený až purpurový. Žako liberijský má také světlou horní čelist zobáku s černou skvrnou na konci. Je menší, dorůstá délky 25 až 30 cm a hmotnosti do 400 gramů.

Ve volné přírodě se vyskytuje na významně menším území západní Afriky než žako velký – od Guinejského zálivu přes Sierra Leone a Jižní Mali po jihovýchod Pobřeží slonoviny. BirdLife International odhaduje, že divoká populace čítá od 100 tisíc do půl milionu ptáků. Společně s žakem velkým je zařazen do Červené knihy ohrožených živočichů IUCN v kategorii „zranitelný“. Oba druhy totiž bývají velmi často odchytávány a vyváženy do celého světa, za značných ztrát.

Chov v zajetí

Je výrazně méně často chovaný než příbuzný žako velký. V popularitě si s ním ale příliš nezadá. Jde o jedny z nejučenlivějších ptáků, kteří se naučí opakovat mnoho slov. Proto je také často odchováván ručně pro prodej jako domácí mazlíček. V tuzemsku jsou každoročně odchovány desítky až stovky žaků, což ale postupně vede k nasycenosti trhu a poklesu jeho ceny. Poptávka po něm je ale stále značná.

Výhodou žaků je fakt, že nepodléhají povinné registraci podle mezinárodní úmluvy CITES o ochraně volně žijících živočichů, takže majiteli odpadá „papírování“. Na druhou stranu to vede k četným dovozům ptáků z odchytu, kteří neuvěřitelně trpí a dochází u nich často k úhynu. Výraznou vadou žaků je častý nešvar v podobě škubání peří, který se objevuje i u ptáků, kterým viditelně nic nechybí a majitel se jim patřičně věnuje. Neplatí to ale paušálně o všech jedincích.

Dostupnost a cena

Nejdostupnější a nejčastěji nabízený velký druh papouška v České republice. Je populární i mezi laiky, kteří si ale často neuvědomují, jaké nároky na ně bude nový člen domácnosti klást. Zanedbaní ptáci se pak začínají škubat a různě poškozovat, a tento psychický blok si sebou potom nesou většinou po zbytek života, i když se dostanou do rukou odborníků. V roce 2011 se cena mladého (odstaveného) žaka na českém trhu pohybovala od 12 tisíc korun výše.

Výskyt v českých a moravských ZOO

Nechová jej žádná ze zoologických zahrad v České republice.