Žako velký (Psittacus erithacus)

Nejoblíbenější z velkých papoušků, nejčastěji chovaný velký druh jako domácí mazlíček. Celkově je zavalitý, obdobně jako amazoňané, zbarven je šedě se světlým lemováním konců pírek. Na čele a okolo očí světlejší až bílý. Obličejová maska je bílá a holá podobně jako u arů, ale mnohem menší. Záda a horní část křídel je tmavě šedá, ocas jasně červený. Zobák černý, s holým ozobím. Oko žluté, běhák tmavošedý. Dorůstá délky  až 35 cm a hmotnosti do 500 g.

Ve volné přírodě obývá rozsáhlé oblasti rovníkové Afriky od Guinejského zálivu a jižní části Pobřeží slonoviny, přes severovýchodní Angolu a jih Konga po severozápad Tanzanie, západní Keňu, Ugandu a Princův ostrov a ostrov Bioko v Guinejském zálivu. BirdLife International odhaduje početnost divoké populace na 560 tisíc až 12,7 milionu jedinců. V minulosti tvořil poddruh papouška šedého – žaka, pod který spadal ještě papoušek šedý – žako liberijský, který je od roku 2011 uznávaný jako samostatný.

Chov v zajetí

Nejčastěji chovaný velký papoušek, a to i v České republice. Jeho popularita souvisí s vynikající učenlivostí, dokáže se naučit nejvíc slov ze všech druhů papoušků. Proto je také nejčastěji odchováván ručně pro prodej jako domácí mazlíček. V tuzemsku jsou každoročně odchovány desítky až stovky žaků, což ale postupně vede k nasycenosti trhu a poklesu jeho ceny. Poptávka po něm je ale stále značná. Prvního odchovu u nás docílil v osmdesátých letech minulého století Čestmír Drozdek.

Výhodou žaků je fakt, že nepodléhají povinné registraci podle mezinárodní úmluvy CITES o ochraně volně žijících živočichů, takže majiteli odpadá „papírování“. Na druhou stranu to vede k četným dovozům ptáků z odchytu, kteří neuvěřitelně trpí a dochází u nich často k úhynu. Výraznou vadou žaků je častý nešvar v podobě škubání peří, který se objevuje i u ptáků, kterým viditelně nic nechybí a majitel se jim patřičně věnuje. Neplatí to ale paušálně o všech jedincích.

Dostupnost a cena

Nejdostupnější a nejčastěji nabízený velký druh papouška v České republice. Je populární i mezi laiky, kteří si ale často neuvědomují, jaké nároky na ně bude nový člen domácnosti klást. Zanedbaní ptáci se pak začínají škubat a různě poškozovat, a tento psychický blok si sebou potom nesou většinou po zbytek života, i když se dostanou do rukou odborníků. V roce 2011 se cena mladého (odstaveného) žaka na českém trhu pohybovala od 12 tisíc korun výše.

Výskyt v českých a moravských ZOO

ZOO Brno
ZOO Ostrava
ZOO Ústí nad Labem
ZOO Hodonín
Papouščí ZOO Bošovice (u Vyškova)