Amazoňan rudoocasý (Amazona brasiliensis)

Velký a vzácnější druh amazoňana. Celkově je zelený, na spodu těla bledší. Čelo a uzdičku má červené, týl a temeno růžově červené, na špičkách per fialový. Na bradě, lících, příuší a krku je růžově modrý s šedomodrým lemováním konců pírek. Ocas má zespodu u vnějších třech per purpurově rudý, jinak zelený. Zobák je rohové barvy, horní čelist šedá, oko hnědé, běhák šedý. Dorůstá délky 37 cm a hmotnosti do 430 g.

Divoká populace tohoto papouška obývá poměrně malé území v jihovýchodní Brazílii od Sao Paula po Rio Grande do Sul. Odhaduje se, že ve volné přírodě žije maximálně pět a půl tisíce jedinců amazoňanů rudoocasých, přičemž jejich počet kvůli ubývajícím hnízdním biotopům neustále klesá. Proto byl zařazen na do první přílohy  CITES, mezinárodní úmluvy o ochraně volně žijících živočichů.

Chov v zajetí

Vzácně chovaný druh amazoňana, v České republice jej vlastní jen několik chovatelů, a to teprve posledních pár let. Jako „nedostatkový“ bývá často ilegálně pašován, v posledních letech bylo českou celní správou a inspekcí životního prostředí zabaveno hned několik exemplářů tohoto druhu. V zoologických zahradách se téměř nevyskytují. Dva páry chovala ZOO Chleby u Nymburka, později je umístila do pražské zoologické zahrady, kde by se měli stát součástí nového pavilonu Amazonie.

Jako druh zařazený do první přílohy CITES podléhají všichni chovaní ptáci přísné registraci. Na chov je náročný stejně jako ostatní amazoňané – samci mohou být v době toku a hnízdění agresivní. V České republice bývá sporadicky odchováván.

Dostupnost a cena

Velmi vzácný, legální cestou se dá velmi těžko sehnat. Pokud se už vyskytne na českém trhu, je velmi drahý, takže si jej může dovolit málokdo. Cena jednoho ptáka se pohybuje okolo 250 tisíc korun. Veškeré obchodování s tímto druhem podléhá pravidlům podle mezinárodní úmluvy CITES.

Výskyt v českých a moravských ZOO

ZOO Praha (deponováni ze ZOO Chleby u Nymburka)