Ara červenoramenný (Diopsittaca nobilis)

Nejmenší druh ary, o němž se v poslední době vedou debaty, zda by spíše neměl být přirazen spíše k rodu aratingů. Zjevem i velikostí (do 35 cm a váha až 150 g) je jim velmi podobný, ovšem nahými lícemi a hlavně chováním je to spíše ara. Celkově je zeleně zbarvený, horní část hlavy a temeno jsou modré až modrozelené. Na okraji křídel je červený, a stejně zbarvené jsou i velké spodní krovky křídelní.

Zobák je u poddruhu ara červenoramenný venezuelský (Diopsittaca nobilis nobilis) celý černý, u poddruhu ara červenoramenný jižní (Diopsittaca nobilis longipennis) horní část světlá. Někdejší třetí poddruh ara červenoramenný amazonský (Diopsittaca nobilis cumanensis) je od roku 2014 uznán za samostatný druh ara amazonský (Diopsittaca cumanensis). První jmenovaný poddruh je menší, dorůstá délky maximálně 30 cm. Obývá východní Venezuelu, jižní a východní Brazílii. Patří k těm nemálo druhům arů, které nepodléhají povinné registraci podle mezinárodní úmluvy CITES.

Chov v zajetí

Je velmi častý a oblíbený, zejména u chovatelů, kteří si nemohou dovolit chovat velké druhy arů. V České republice je téměř výlučně chován poddruh ara červenoramenný venezuelský (s celým černým zobákem). Poměrně často je chován také jako domácí mazlíček. Odchovy jsou v tuzemsku velmi časté, vedle ararauny jde o nejčastějí nabízený druh ary na našem trhu.

Vůbec první odchov v České republice docílil v roce 1998 Zdeněk Bobek. Od té doby jej úspěšně odchovalo mnoho dalších chovatelů. Není náročný na velký prostor, dá se odchovávat i ve voliérách menších rozměrů. Na svoji velikost je však poměrně hlučný, s čímž by chovatel měl počítat.

Dostupnost a cena

Velmi častý druh, který je pravidelně nabízen na inzertních webech i na ptačích burzách. Téměř výlučně jde vždy o poddruh ara červenoramenný venezuelský. Cena se pohybuje od 5 tisíc korun za jedince, maximálně pak může dosáhnout sumy 8 tisíc korun. Jeho rozšíření mezi českými chovateli napomohl i fakt, že nejde o druh, který podléhá registraci CITES.

Výskyt v českých a moravských ZOO

ZOO Zlín
Papouščí zoo Bošovice