Ara horský (Primolius couloni)

Jeden z nejméně známých a nápadných druhů arů, příbuzný ary marakány a ary žlutokrkého. Velikostí je spíš střední, dorůstá délky okolo 40 cm a hmotnosti do 300 g. Jeho zbarvení je velmi prosté, celkově je tmavě zelený, ve spodních partiích světlejší, na hlavě šedomodrý. Lysé tváře nemá oproti jiným arům bílé, ale šedé. Proto se mu také říká ara šedolící. V přírodě se vyskytuje na celkem malém území ve východním Peru a západní Brazílii.

Početní stavy divoce žijící populace arů horských se dají jen odhadovat, druh není kvůli těžce přístupnému biotopu příliš prozkoumán. Přesto byl zařazen do přílohy I Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). V zemích, které se připojily k CITES, podléhá každý exemplář povinné registraci.

Chov v zajetí

Přesto, že nejde o příliš známý a preferovaný druh papouška, u chovatelů v České republice je překvapivě zastoupen celkem hojně. Jenom v letech 2004 až 2011 zde bylo registrováno 124 exemplářů arů horských (zdroj: ministerstvo životního prostředí, centrální registr CITES pro Českou republiku), a za roky 1997 až 2004 v samotném kraji Vysočina přihlášeno 63 jedinců (!), většinou z dovozu. Vůbec prvního odchovu v tuzemsku dosáhl v roce 1996 Luděk Hovorka. Zároveň šlo o vůbec první odchov na světě, přičemž v budce se objevilo i mutační hnědě zbarvené mládě.

Dostupnost a cena

Nedá se říci, že by šlo o vyloženě běžný druh, pravidelně je ale nabízen na českých inzertních webech s exotickým ptactvem. U českých chovatelů je odchováván každoročně, takže je dostupný přímo v České republice. Cena se pohybuje okolo 60 tisíc korun za jedince. Kupující by si ale měl dát pozor na to, že jde o druh zařazený na seznam CITES a bez platných dokladů by mu mohl být papoušek zabaven. Jde o celkem často pašovaný druh, takže riziko koupě nelegálně dovezeného jedince je velké. Nejsou známy případy, že by byl chován jako domácí mazlíček.

Výskyt v českých a moravských ZOO

ZOO Brno
ZOO Ostrava
Papouščí zoo Bošovice