Kakadu filipínský (Cacatua haematuropygia)

Méně známý, středně velký druh bílého kakadua. Až na zobák může zbarvením připomínat větší a mnohem známějšího kakadua bílého. Celkově je totiž také úplně bílý, až na červenooranžové spodní krovky ocasní a žlutou spodní stranu ocasu. Zobák je oproti kakaduovi bílému šedobílý a méně masivní, nahé okruží okolo oka bělavé, někdy s modrým nádechem, oko u samců tmavě hnědé, u samic červenohnědé.

Dorůstá délky 31 cm a hmotnosti do 400 g. Ve volné přírodě žije výhradně na Filipínách, včetně ostrova Palawan. Dříve byl častý, dokonce až přemnožený a místní lidé jej měli za velkého škůdce. Nyní je vzácný, jeho divoká populace se odhaduje na jeden až čtyři tisíce ptáků a jejich počet neustále klesá. Proto byl kakadu filipínský zařazen do první přílohy CITES mezi druhy zvířat, s nimiž se nesmí volně obchodovat a jejich chov podléhá přísné registraci.

Chov v zajetí

Málo běžný druh papouška, i když je sporadicky chován i v České republice. Je velmi náchylný na onemocnění peří a nemoc PBFD, proto by neměl být vystavován zbytečnému stresu a při koupi ptáků by chovatel měl vybírat opravdu jen jedince, kteří jsou zjevně v nejlepší kondici. Jeden z mála bílých druhů kakaduů, kteří podléhají povinné registraci na základě mezinárodní úmluvy CITES.

V celé Evropě se odhadují počty chovaných ptáků jen na několik desítek. V České republice je jen ojediněle, o případném odchovu v tuzemsku nejsou žádné zprávy.

Dostupnost a cena

Velmi těžce dostupný druh papouška, na českém trhu prakticky nesehnatelný. Vzhledem k jeho zařazení do první přílohy CITES a malému rozšíření mezi chovateli po celé Evropě lze jen stěží odhadnout, za jakou cenu by se dal sehnat. O jeho chovu coby domácího mazlíčka nejsou žádné informace.

Výskyt v českých a moravských ZOO

ZOO Plzeň