Mada modrotemenný (Tanygnathus lucionensis)

Menší druh mady, který patří vedle mady černoramenného k nejznámějším druhům svého rodu. Pokud se to tak tedy dá říct, protože madové jsou obecně málo známí ptáci. Celkově je zbarven zeleně, zadní část temene a záhlaví jsou modré, ohbí křídla černé, stejně jako malé krovky křídelní, které mají úzký modrý lem. Střední kroky křídelní jsou rovněž černé, ale s širokým tmavě oranžovým lemem. Zobák má červený, na špici bledší, oko bledě žluté, běhák zelenavě šedý. Dorůstá délky 31 cm a hmotnosti do 230 g.

Divoká populace obývá především Filipíny, severní a východní Borneo, Celebes a Indonésii. Existují tři poddruhy: mada modrotemenný filipínský (Tanygnathus lucionensis lucionensis), mada modrotemenný polillský (Tanygnathus lucionensis hybridus) a mada modrotemenný talaudský (Tanygnathus lucionensis talautensis). Ve své domovině je velmi častý, a protože není předmětem častého vývozu, není ani zařazen mezi ohrožené druhy.

Chov v zajetí

Přesto, že ve své domovině je velmi častý a tudíž není považován za ohroženého, se v zajetí vyskytuje jen zřídka. Neplatí to jen pro Českou republiku, ale i celou Evropu. Mada modrotemenný přitom není zařazen do první přílohy mezinárodní úmluvy CITES o ochraně volně žijících živočichů a tudíž jeho chov nepodléhá povinné registraci. Není ani v Červené knize IUCN. Dovoz těchto ptáků z jejich domoviny je ale většinou zakázán a protože nikdy nebyli importováni ve velkém množství, nestačila mezi chovateli vzniknout dostatečně silná populace pro další množení.

V České republice se chovu těchto ptáků věnuje ve své soukromé kolekci kurátor ptáků pražské zoologické zahrady Antonín Vaidl, který madu moderotemenného zapůjčil na výstavu Exotika 2011 v Lysé nad Labem. Bylo to asi poprvé, co byl tento papoušek v tuzemsku veřejně vystaven.

Dostupnost a cena

Vzácný, v České republice prakticky nedostupný druh. Ani v zahraničí není příliš častý, podle ceníků amerických ptačích farem stojí tento papoušek dva tisíce dolarů, což v přepočtu vychází asi na 40 tisíc korun. Cena ale nemusí odpovídat nabídkám na evropských trzích.

Výskyt v českých a moravských ZOO

ZOO Praha – mimo veřejnou expozici


Evropská unie uvažuje, že zakáže chov většiny exotických zvířat. Pojďme tomu zabránit!

!!! Podpisová akce proti pozitivním seznamům ZDE !!!