Tricha orlí (Psittrichas fulgidus)

Dravci nebo krkavcovitému ptáku podobný větší papoušek. Celkově je zbarven černě, hrdlo, líce a okolí oko má lysé a tmavé (lysina má zabránit slepování peří při přijímání potravy, tricha je totiž specialistou na měkké ovoce a nektar), přední partie hlavy šedočerné s řídce osázenými peříčky. Samec má za okem pár červených peříček, u samice chybí. Prsa a horní břicho černé s bílým lemováním, spodní část břicha, boky, spodní i vrchní krovky ocasní, holenní peří červené, stejně jako široký pás na křídlech, letky loketní a krovky.

Zobák má černý, oko tmavě červené a běhák šedý. Dorůstá délky 47 cm a hmotnosti do 800 g. Ve volné přírodě se vyskytuje výhradně v horských oblastech Nové Guineje a blízkých ostrovů, v nadmořské výšce od 800 do 2 000 metrů. BirdLife International odhaduje, že divoká populace čítá 42 tisíc jedinců a má klesající tendenci. Přesto není zařazen do první přílohy CITES, mezinárodní úmluvy na ochranu volně žijících živočichů. Indonésie ale zakazuje jejich vývoz ze země.

Chov v zajetí

Jeden z nejvzácněji chovaných druhů papoušků vůbec. V celé Evropě je chovají jen jednotliví chovatelé, v České republice je dlouhá léta vlastnil pouze Čestmír Drozdek z Českého Rudolce, který je také poprvé v tuzemsku odchoval. Podle jeho zkušeností jde o odolné ptáky, kteří nevyžadují vysokou teplotu a vlhkost, jak se o nich traduje v chovatelské literatuře. Do roku 2012 Drozdek odchoval již 15 mláďat trichů orlích.

V současné době je v České republice chová už několik chovatelů. V roce 2012 vlastnil Čestmír Drozdek celkem sedm párů těchto papoušků, další dva chovatelé pak po dvou párech. Později však Čestmír Drozdek chov trichů ukončil a část ptáků putovala do ZOO Praha. Tricha orlí vyžaduje prostorné voliéry, konzumuje výhradně ovoce (jakákoli semena a ořechy odmítá) a hnízdí v dutinách, které si sám vyklove do mohutných kmenů.

Dostupnost a cena

Velmi vzácně chovaný papoušek, i když v posledních letech přeci jenom dostupnější než v minulosti. Patří však k nejdražším druhům papoušků vůbec. Jeho cena se odhaduje na 300 tisíc korun za kus. Není nereálné ho sehnat, zvlášť když se ho daří v tuzemsku rozmnožovat, ale jde o náročného ptáka. Navíc je velký nedostatek samic, které jsou výrazně dražší.

Výskyt v českých a moravských ZOO

ZOO Praha – mimo expozice pro veřejnost