Řád ptačích burz je na světě, Asociace chovatelů exotického ptactva ho představila na setkání v Kozovazech

Ladislav ŽohaUVNITŘ FOTO – Dlouho očekávaný a takřka dva roky avizovaný návrh Řádu ptačích burz v České republice, soubor pravidel pro organizátory chovatelských trhů a prodejce exotického ptactva, je na světě. Na sobotním V.I.P. setkání chovatelů ve středočeských Kozovazech ho představil předseda Asociace chovatelů exotického ptactva (ACHEP) Ladislav Žoha a člen výkonného výboru stejné organizace Petr Zeman. Návrh již prošel připomínkovým řízením u Ústřední komise pro ochranu zvířat (ÚKOZ) – jmenovitě na Výboru pro ochranu zvířat v zájmových chovech s příslibem uveřejnění na webu ÚKOZ jako doporučení. „Půjde o doporučení, ke kterému přihlížejí jednotlivé veterinární správy při případných kontrolách,“ vysvětlil Ladislav Žoha.

A co tedy návrh Řádu ptačích burz obsahuje? Pro prodejce papoušků a dalších exotů zavádí povinnost přizpůsobit velikost prodejní klece danému druhu ptáka. Součástí řádu je příloha, která obsahuje výčet čtyř typů klecí a u nich jsou vyjmenovány druhy, které v nich mohou být nabízeny (viz foto níže). Každá prodejní klec musí mít ze stran, zezadu, nahoře i dole plné stěny, pouze přední stranu má tvořit nejméně za dvou třetin pletivo. Řád přímo určuje, že v prodejní kleci musí být dvě bidla, miska na krmivo a napáječka nebo miska s vodou. „Není řečeno, že prodej musí být výhradně z výstavních bodovacích klecí. Pokud bude dané rozměry splňovat přepravka, může prodejce použít i tu,“ ujistil předseda ACHEP.

Petr Zeman z výkonného výboru ACHEP prezentuje Řád ptačích burz na V.I.P. setkání chovatelů v Kozovazech (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Petr Zeman z výkonného výboru ACHEP prezentuje Řád ptačích burz na V.I.P. setkání chovatelů v Kozovazech (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Ministerstvo zemědělství si do pravidel prosadilo zákaz prodeje neodstavených mláďat papoušků (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Ministerstvo zemědělství si do pravidel prosadilo zákaz prodeje neodstavených mláďat papoušků (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

S pokálenou přenoskou se na burzu nesmí

Nová pravidla pro ptačí burzy rovněž přímo stanovují, že prodejní klece nebo přenosky nesmí být znečištěny trusem a voda i krmení v nich musí být umístěny tak, aby si do nich ptáci nemohli během transportu i samotné burzy nakálet. Kontrolu dodržování tohoto pravidla mají zajistit organizátři burz a v některých případech se tomu tak už děje. „Na burze v Nitře máme několik dobrovolníků, kteří na začátku obcházejí prodejce a ty, kteří mají špinavé přenosky, vykazují ven z prodejních prostor. Prakticky na každé burze se objeví tak pět špinavých přenosek, jejichž majitele musíme vyhodit. Když by nás nerespektovali, přivolali bychom bezpečností službu výstaviště a ta by dotyčného vyvedla,“ přiblížil slovenský chovatel Milan Vávra.

K TÉMATU: Známá burza v holandském Zwolle zakázala prodej ptáků z přepravek. Vyžaduje klece

Právě Vávra doporučuje, aby po vzoru zahraničních burz byly i na českých chovatelských trzích dostupné přenosky a prodejní klece všech požadovaných typů, aby si je „hříšníci“ mohli na místě koupit a ptáky do nich přemístit. „Je to o tom domluvit se s výrobci a prodejci klecí a přenosek, kteří stejně na tyto burzy jezdí, aby zajistili jejich výrobu a prodej,“ míní Vávra. Stejný systém úspěšně funguje například na největší evropské ptačí burze v holandském Zwolle, i když ne vždy se daří provinilce skutečně potrestat (viz prodej nestorů kea z přenosek na kočky na letošní únorové burze). Český Řád ptačích burz jde ale ještě dál a požaduje po organizátorech, aby zajistili přiměřené podmínky i ptákům, které na místě skupují „výkupáři“.

Řád ptačích burz poměrně podrobně popisuje povolené prodejní klece (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Řád ptačích burz poměrně podrobně popisuje povolené prodejní klece (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Jedna z kontroverzních části nových pravidel pro ptačí burzy stanovuje minimální a maximální teplotu v prostorách, kde jsou prodáváni ptáci (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Jedna z kontroverzních části nových pravidel pro ptačí burzy stanovuje minimální a maximální teplotu v prostorách, kde jsou prodáváni ptáci (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Nová pravidla i pro výkupčí ptáků

„Pokud na burze probíhá hromadný výkup ptáků, pořadatel zodpovídá za to, že firma či fyzická osoba provádějící tuto činnost má platné osvědčení k této činnosti a že respektuje předepsaný počet ptáků v transportních bednách předepsaných velikostí dle platné legislativy CZ a EU,“ stojí v jednom z bodů přijatých pravidel. Jeden z organizátorů ptačích burz na setkání v Kozovazech namítl, že není v silách a možnostech pořadatelů kontrolovat, zda výkupčí skutečně u všech transportních beden dodržují stanovený počet ptáků. „Cílem toho opatření je zamezit tomu, aby chovatel, který přijede na burzu prodat dvacet andulek, těchto dvacet andulek narval ke stovce dalších, co se už tísní v přepravní bedně, jen proto, aby si co nejdřív mohl jít koupit párek,“ namítl Ladislav Žoha.

ČTĚTE TAKÉ: Zaveďme standardy pro velikost klecí na ptačích burzách, navrhuje Asociace chovatelů exotického ptactva

Pokud mají pořadatelé burzy podezření, že vykupující naddimenzovává počet ptáků v transportních klecích, mohou mu nařídit, aby prostory burzy opustil. V případě, že se trhy konají na veřejném výstavišti, měl by opustit celý prostor výstaviště, včetně parkovacích ploch, protože i za ty jsou pořadatelé burz během trhů odpovědní a případná kontrola ze strany Státní veterinární správy by poté hnala k odpovědnosti právě je. „Změnit by se měla i kultura prodeje ptáků, proto je v Řádu ustanovení, že přenosky nebo klece nesmí být na zemi, ale na stolech nebo stojanech,“ popsal jeden ze spoluautorů pravidel Petr Zeman. Řád ptačích burz také stanovuje, že žádná z burz nesmí trvat déle než jeden den a v zimním období musí zajistit vytápěné prostory. Celoročně by tak neměla v místech, kde jsou prodáváni ptáci, klesnout teplota pod 18 stupňů a neměla by být vyšší než 28 stupňů.

Pořadatelé burz nemají mí nárok na provizi z prodaných ptáků (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Pořadatelé burz nemají mí nárok na provizi z prodaných ptáků (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Pravidla budou muset dodržovat i výkupčí ptáků (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Pravidla budou muset dodržovat i výkupčí ptáků (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Zákaz prodeje neodstavených mláďat

„Podmínka vytápěných prostor je jednou ze záležitostí, které si v připomínkovém řízení vymínili zástupci zmiňovaného výboru ÚKOZu. Další byl pak zákaz prodeje nesamostatných, neodstavených mláďat papoušků,“ uvedl Ladislav Žoha. Řád ptačích burz rovněž striktně zakazuje v prostorách, kde jsou prodáváni ptáci, kouření a pokud jde o místo, které je jinak běžně používáno pro jiné účely, například jako sál restaurace, pořadatelé burzy musí po ukončení akce zajistit úklid a dezinfekci. Důležitým bodem pravidel je i omezení možnosti pořádání burz jen na právnické nebo fyzické osoby se znalostí problematiky chovu ptáků. Jak se tato znalost bude prokazovat, ale není jasné. Zvlášť když Řád ptačích burz má formu doporučení, jímž se pořadatelé mohou, ale nemusí řídit.

NAPSALI JSME: Asociace chovatelů exotického ptactva chce zrušit platby za paternitní testy a registrační listy CITES

„Jde sice o doporučení, ale dle příslibu zástupce ÚKOZu bude zveřejněno jako doporučení na webu ÚKOZ a jako takové ho můžou jednotlivé veterinární správy brát za bernou minci,“ upozorňuje Ladislav Žoha. „Na nás jako ACHEP nyní bude, abychom přesvědčili pořadatele burz, aby tato pravidla uznali za svá a začali se podle nich chovat, aby tu konečně skončil takový nepořádek, jaký známe třeba z burzy na Kladně.“

Součástí Řádu ptačích burz v České republice jsou i minimální rozměry klecí nebo přepravek pro prodej konkrétních druhů exotických ptáků (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Součástí Řádu ptačích burz v České republice jsou i minimální rozměry klecí nebo přepravek pro prodej konkrétních druhů exotických ptáků (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Pravidla pamatují i na větší druhy papoušků (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Pravidla pamatují i na větší druhy papoušků (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Úvodní foto: Jan Potůček, Ararauna.cz

13 komentářů

 1. Pavel Hrdlička napsal:

  Myslím si že ACHEP šlápl trochu vedle. Teplotu 18 až 25 stupňů v zimním období je pro většinu pořadatelů velkých burz v České republice nerealizovatelné.Nehledě na ptactvo samotné, když jsou na burzách nabízeni většinou ptáci z venkovních voliér. Tudíž teplotní šok v kombinaci se stresem jistě nepřinese nic dobrého. Dále nechápu kontroly u výkupců ze strany pořadatelů, na to máme v České republice snad kompetentní orgány, které navíc mohou udělit pokuty, nebo zakázat činnost.
  S pozdravem všem slušným chovatelům Pavel Hrdlička

  • Otakar Německý napsal:

   Souhlasím. Nedomyšleno. Neprospěje ani ptákům, ani poředatelům. Význam má vydělit prostor teplomilným a ostatním, pak stanovení teploty ano. A uvést v podmínkách burzy.

  • DJ Luke napsal:

   Souhlas zase bod pro pány a jak se předvést realita jim uchází ………………………….

 2. Petra Nováková napsal:

  Myslím si, že je to naprosto nerealizovatelné.
  Navštěvuji burzy často a pravidelně a pokud povezu 30 andulek a 10 korel tak potáhnu 20 klecí, což teda skutečně nevím jak ponesu. Navíc na takovéto velikosti klecí nejsou na prakticky žádné burze prostory. Většina burz je přeplněno i s malými přenoskami tak, že spousta lidí prodává venku na zemi. Navíc pro ptáky převážené v autě jsou bidélka nebezpečné, taktéž velká velikost klece. Ptákem to bude házet a nanejvýš si ublíží.

 3. Vlasťa Olej napsal:

  Připadá mi to jako,kdyby se ACHEP snažil zlikvidovat Přerov a ostatní velké burzy.To bylo keců,když vykládali jak budou hájit a bránit chovatele před zákazy z EU.A jediné co předvedli je tenhle paskvil.A jen buzerace lidí.Ať se pánové Žoha a spol předvedou a ukáží nám jak mají vypadat burzy dle jejich představ.Ať nějakou uspořádají a hlavně,aby tam dostaly nějaké ty chovatele.Chtěl bych vidět tu obrovskou účast.Tímto neobhajuji těch pár špindírů,kteří přijdou se zahumusenou přenoskou.Ale dle jejich návrhu mi připadá,že si pták nemůže v přenosce nebo kleci ani uprdnout.Jelikož by byla u vstupu zašpiněná trusem.

 4. Otakar Německý napsal:

  Myšlenka dobrá,realizace obtížná.Zajistit dodržování, neumožnit obcházení, nadlidský úkol nejen v této oblasti.
  Oprostit od zbytečností jako teplota haly. Diferencovat prostor podle teploty v podmíkách burzy ano, ne jednotná teplota, nesmysl.

 5. tomas-ara napsal:

  Dobrý den, jen taková poznámka ke všem jiným. Jsem zvědav jak bude zajištěno dostatečné množství míst na dané přenosky či klece s určeným počtem kusů.Protože těch klecí a
  přepravek několika násobně vzroste. A od kdy vejde v platnost tato změna?

 6. tomas-ara napsal:

  A dále kde je hranice znečištěné přepravky.Podle čeho se toto a kdo to bude posuzovat. Podle nálady posuzovatele nebo organizačního pracovníka. Je tam podle mě až příliš nedotažených věcí.

 7. karel napsal:

  Nevim, co tady vsichni resite. Je to jen doporuceni. Rad na ochranu zvirat je jiz davno dany zakonem, ktery jasne rika co se muze a co ne. Pan Zoha ani nejdenal se zadnymi poradateli. Jako vsem v Cr mu jde jen o sve zajmy. Vsak to nam vse ukaze cas. Nejvic me bavi to, ze on sam zadnou burzu neporada, ale hlasa co by meli delat ostatni.

 8. Vlasťa Olej napsal:

  Tak jsem poslal dotaz na MZe a dostal jsem tuhle odpověď.ACHEP si z chovatelů dělá asi pr… Možná jsem klukům přidělal pár vrásek na čele.
  Odpověď z MZe : Vážený pane,

  od 1.1.2013 už MZe ani ÚKOZ žádné řády neschvaluje – viz zde: https://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/verejna-vystoupeni-a-chov-zvirat/ochrana-zvirat-pri-verejnem-vystoupeni.html

  Dozorem nad ochranou zvířat (tedy i nad podmínkami na výstavách) jsou pověřeny krajské veterinární správy.

  Pokud jste čerpal informace uvedené na ararauna.cz, MZe je považuje za mylné a požaduje od ACHEP jejich vysvětlení.

  Ing. Jiří Novák

  Ministerstvo zemědělství

  odbor živočišných komodit

  oddělení ochrany zvířat

  Těšnov 17

  117 05 Praha 1

 9. Jan Potůček napsal:

  Máte pravdu, že při prezentaci v Kozovazech došlo k určitému zjednodušení, protože jednání neprobíhala přímo s ministerstvem zemědělství, ale odbornými komisemi, které jsou navíc meziresortní. V tomto smyslu článek brzy upravím, ale jinak se na faktu, že Řád burz je dojednaný, nic nemění.

 10. Vojta Kasal napsal:

  Konečně někdo něco dělá s neutěšeným stavem na našich burzách. Děkuji upřimně organizaci ACHEP a přeji vše dobré.

 11. bob napsal:

  To jsou ale nesmysly. V každé kleci dvě bidla, dostatek krmení a voda. Už vidím jak to krmení a voda bude po jízdě v autě vypadat – krmení vysypané nebo rozkousané, voda částečně rozlitá a ptáci v tom budou dupat – paráda. Bidla v kleci jsou při přepravě pro ptáky spíše nebezpečná. Pro ptáka je rozhodně bezpečnější, když je při přepravě na rovné ploše. To asi budeme vozit ptáky v přepravkách a pak je na burze přendávat do klecí? Absolutně nechápu takováto absurdní nařízení ( že by opět EU, nebo jsme v Česku zase papežštější než papež?). Když bude klec čistá bez zbytečného krmení a bez napáječky a nebude v ní pták celý den ( a to nehrozí ), tak celá tato opatření skutečně nechápu. A to nařízení ohledně teploty – no to už je z jiné planety.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..