Ara hyacintový (Anodorhynchus hyacinthinus)

Největší z arů a zároveň největší papoušek na světě. Dosahuje délky až jednoho metru a hmotnosti 1,3 kg. Ve volné přírodě žije především ve střední a jihozápadní Brazílii, východní Bolívii a severovýchodní Paraguay. Divoce žijící populace se odhaduje na 5 až 10 000 jedinců, má spíše klesající tendenci. Kvůli častým odchytům a výběru hnízd pašeráky byl tento druh jako velmi ohrožený zahrnut do přílohy I Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). V zemích, které se připojily k CITES, podléhá každý exemplář povinné registraci.

Chov v zajetí

Není tolik častý jako jiné druhy větších arů, zejména kvůli horší dostupnosti a vysoké ceně. Svou roli může hrát i fakt, že pohlavně dospívá až v sedmi letech a jeho odchov bývá komplikovanější než u jiných arů, zejména u ručního dokrmování. Častěji je chován ve Spojených státech (zde i jako domácí mazlíček), v Evropě se u soukromých chovatelů vyskytuje spíše ojediněle. Přesto se nedá říci, že by byl vyloženě vzácný.

V České republice bylo jenom v letech 2004 až 2011 registrováno 69 exemplářů arů hyacintových (zdroj: ministerstvo životního prostředí, centrální registr CITES pro Českou republiku), další desítky jedinců chovatelé registrovali dříve. Do tuzemska se ale dovážel ještě před přistoupením ČR k úmluvě CITES. První úspěšný odchov v tuzemsku zaznamenala v roce 1990 ZOO Dvůr Králové nad Labem (nyní už bohužel ary hyacintové nechová). Momentálně jej odchovává i několik privátních chovatelů, například Josef Černý a Zdeněk Špalek.

Dostupnost a cena

Ara hyacintový rozhodně nepatří mezi běžně dostupné papoušky a ačkoli je odchovávaný i v České republice, mláďata bývají dlouho dopředu zamluvená jinými chovateli. Cena za jednoho jedince se pohybuje okolo 250 tisíc korun, ve Spojených státech 20 tisíc dolarů. Česká legislativa vyžaduje u každého odchovaného jedince v tuzemsku provést tzv. pateritní testy DNA, jejichž výsledek musí být součástí žádosti o výjimku ze zákazu obchodní činnosti s živočichy na seznamu CITES. Odebírání vzorku musí přihlížet zástupce orgánu ochrany přírody (buď pracovník krajského úřadu, nebo vědeckého orgánu CITES).

Výskyt v českých a moravských ZOO

ZOO Praha
ZOO Ostrava
ZOO Liberec
ZOO Zlín
ZOO Jihlava (deponováni ze ZOO Chleby u Nymburka)
ZOO Ústí nad Labem

V minulosti jej chovala i ZOO Dvůr Králové nad Labem, která jako první v tehdejším Československo dosáhla jejich odchovu. Po úhynu chovného samce v roce 2010 přenechala samici ZOO Zlín a tento druh jich nechová.