Asociace chovatelů exotického ptactva pomůže majitelům žaků při potížích s registracemi CITES I

ACHEPPomoc chovatelům, na které se od Nového roku bude vztahovat povinnost registrace papoušků žako podle mezinárodní úmluvy CITES, připravuje Asociace chovatelů exotického ptactva (ACHEP). Organizace, která zastřešuje hned několik spolků chovatelů exotického ptactva a eviduje stovky individuálních členů, se v sobotu sešla na členské schůzi na výstavě Exotika 2016  Lysé nad Labem. Zařazení žaků do CITES I asociace schvaluje a věří, že uvedené opatření nijak nenaruší správně vedené a legální chovy žaků v České republice. „Dosud však nevíme, jaký přístup zvolí orgány ochrany přírody v případě značení žaků, které si chovatelé pořídili v letech 2010 až 2016,“ informoval předseda ACHEP Ladislav Žoha.
Povinná registrace žaků v České republice platila do konce roku 2009. I když byli tito papoušci vedeni v druhé příloze mezinárodní úmluvy CITES, museli je jejich majitelé evidovat u odborů životního prostředí příslušných krajských úřadů. Od roku 2010 tato povinnost zanikla, nyní se tedy po šesti letech vrátí a zpřísní. Vedle registračního listu budou úřady chovatelům vydávat i tzv. „žluté  eurocitesy“ – výjimku ze zákazu prodeje ohrožených druhů zvířat a rostlin. „Všichni žakové budou muset být nezaměnitelně označeni buď bezešvým kroužkem CITES nebo čipem. Zatím není jasné, zda úřady povolí u žaků získaných v letech 2010 až 2016 jakýkoli plný kroužek předepsané velikosti a budou ho uznávat jako citesový,“ uvedl Ladislav Žoha.

Členská schůze Asociace chovatelů exotického ptactva na výstavě Exotika 2016 v Lysé nad Labem (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)
Členská schůze Asociace chovatelů exotického ptactva na výstavě Exotika 2016 v Lysé nad Labem (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Čeká se na pokyny orgánů ochrany přírody

Registrace žaků mají začít hned po Novém roce, vzhledem k vysokému počtu ptáků chovaných v České republice se ale zřejmě nestihne všechny očipovat do konce letošního roku. Chovatelé zatím nemají k dispozici žádné oficiální pokyny od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která působí jako vědecký orgán CITES a určuje pravidla pro značení exemplářů CITES. Agentura chce chovatelskou veřejnost informovat až po společném jednání s ministerstvem životního prostředí a Českou inspekcí životního prostředí, které proběhne v polovině listopadu. Pokud by však trvala na registracích žaků již od Nového roku, museli by být všichni ptáci označeni bezešvým kroužkem CITES nebo mikročipem do konce letošního prosince.

K TÉMATU: Žakové definitivně potvrzeni v CITES I, do konce roku je nutné očipovat dospělé ptáky

„Prosinec je nejnevhodnější možný termín, protože v tuto dobu žakové hnízdí,“ upozornil na schůzi ACHEP chovatel Milan Bartl. Vzhledem k tomu, o jak konzervativní ptáky jde, by mohlo odchytávání a čipování hnízdících žaků zásadně narušit či dokonce zničit celou nadcházející hnízdní sezónu. Milan Bartl se proto přimlouvá za možnost posunu termínu čipování hnízdících ptáků na později. Dalším problémem spojeným s přeřazením žaků do CITES I je vykazování původu rodičů registrovaných ptáků. Zejména u žaků pocházejících z odchytu by mohli chovatelé narazit na omezení, jak následně nakládat s odchovanými mláďaty. I tímto problémem se chce ACHEP intenzivně zabývat.

Mladí žakové na letošní výstavě Exota Olomouc (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)
Mladí žakové na letošní výstavě Exota Olomouc (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

ACHEP pomůže při řešení kolizních situací

„Všichni chovatelé, jichž se bude problematika registrace žaků týkat, se mohou obrátit na ACHEP s žádostí o radu a pomoc. Chceme jim být k dispozici zejména v kolizních situacích, které mohou při zavádění těchto nových pravidel nastat,“ ujistil Ladislav Žoha. ACHEP se k situaci dále vyjádří až po avizované listopadové schůzce zástupců ministerstva životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a České inspekce životního prostředí. Vedení asociace nevylučuje i přímé jednání s těmito institucemi, zejména o časovém rámci zavádění nových pravidel, protože na jejich uvedení do praxe zbývá příliš málo času. „Žaků jsou v České republice desítky tisíc. Je tedy nereálné, aby se všichni stihli načipovat během prosince, který je navíc zkrácen o několik svátků,“ konstatoval předseda ACHEP.

ČTĚTE TAKÉ: Rozhodnuto: žakové se od roku 2017 přesouvají do CITES I, bude nutná registrace a čipy

Chovatelské legislativě se chce ACHEP věnovat i v dalších oblastech. Do konce letošního roku hodlá ve spolupráci s předními odborníky na chov evropských druhů ptáků připravit „manuál“, jak postupovat v úředních otázkách a aspektech legislativy tzv. eurofauny. Asociace rovněž bedlivě sleduje přípravu začleňování směrnice Evropské unie o invazních druzích do české legislativy. Podle nařízení, které schválil Evropský parlament letos na jaře, nebude možné v členských zemích EU nadále v zajetí rozmnožovat tři druhy ptáků: ibisy posvátné, kachnice kaštanové a vrány domácí. „ACHEP připravena poskytovat svým členům a široké veřejnosti poradenství v této problematice tak, aby nedocházelo mnohdy k zcela zbytečným kolizním situacím, často jen z neznalosti správných informací,“ ujistil Ladislav Žoha s tím, že veškeré potřebné informace k této problematice jsou k dispozici na webu České inspekce životního prostředí (www.cizp.cz).

Povinná registrace se bude týkat i žaků chovaných v domácnostech jako mazlíččci (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)
Povinná registrace se bude týkat i žaků chovaných v domácnostech jako mazlíčci (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Řád ptačích burz poprvé v praxi

Určité inovace se dočká Řád ptačích burz, který ACHEP poprvé představil již na loňském V.I.P. setkání chovatelů papoušků ve středočeských Kozovazech. „Zaznamenali jsme asi deset věcných připomínek od chovatelských organizací a jednotlivců poté, co asociace po uveřejnění původního návrhu oslovila veřejnost. Nyní je Řád je plně hotov a k dispozici. Během podzimu bude poprvé použit v praxi na první burze – na pražském Terrabazaru, který se rozšiřuje i o prodejce exotických ptáků,“ informoval Ladislav Žoha s tím, že v budoucnu se ACHEP pokusí dostat tato pravidla i do změn Zákona na ochranu zvířat proti týrání, jakmile nastane vhodná politická situace pro jeho novelizaci.

NAPSALI JSME: Sekretariát CITES nepodporuje přeřazení žaků do CITES I, doporučil návrh zamítnout

Pokusy ACHEP o navázání užší spolupráce s Českým svazem chovatelů (ČSCH) zatím nepadly na úrodnou půdu. Vedení asociace bylo již před časem osloveno Komisí okrasného ptactva ČSCH s žádostí o vypracování smlouvy o spolupráci mezi ACHEP a ČSCH. „Bohužel, náš návrh textu opakovaně neschválilo nejvyšší vedení ČSCH. Podnikneme ale ještě jeden pokus, protože nedávno došlo k výměně předsedy ČSCH,“ uvedl předseda ACHEP. Smlouva o spolupráci s ČSCH je důležitá zejména pro chovatele bodovaných výstavních ptáků, protože ČSCH nominuje zástupce České republiky na světové a evropské šampionáty. Nečlenové ČSCH se zatím nemohou těchto mistrovství účastnit, což chtěl ACHEP smlouvou o spolupráci s ČSCH změnit.

Určitý problém bude s vykazováním původu rodičů u žaků narozených mezi lety 2010 a 2016 (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)
Určitý problém bude s vykazováním původu rodičů u žaků narozených mezi lety 2010 a 2016 (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Zdeněk Vandělík novým členem Výboru ACHEP

Od minulé členské schůze na Exotice 2015 v Lysé nad Labem došlo k personálním změnám ve vedení ACHEP.  „Člen výboru Roman Šťastný písemně doručil žádost o odstoupení z výboru ACHEPu z časových důvodů,“ sdělil předseda ACHEP Ladislav Žoha. Na červnové členské konferenci asociace, která se konala v Čelákovicích, tak byl na uvolněnou pozici navržen a schválen jednatel Klubu přátel exotického ptactva (KPEP) Zdeněk Vandělík. Pro všechny členy asociace – jak fyzické, tak právnické – byly vydány nové členské průkazy, na jejichž výrobě se podílel partner ACHEP, společnost Anidis, která je českým zastoupením belgické společnosti Versele Laga. Průkazy budou postupně předávány všem členům ACHEP na akcích a setkáních, jež se uskuteční do konce letošního roku, případně zaslány poštou.

K VĚCI: Přeřazení žaků do CITES I podporuje i World Parrot Trust, vyhlásil petici

Vzhledem k tomu, že ACHEP v loňském roce nevyvíjela takřka žádnou činnost směrem ke svým členům, rozhodl výbor asociace, že za tento rok nebudou vybírány členské příspěvky. „S ohledem na vznik nového občanského zákoníku bylo nutné přetransformovat stávající občanské sdružení na zapsaný spolek včetně změny názvu, v daných lhůtách, jak nám zákon ukládal. Celý tento proces byl úspěšně dokončen. Protože ale z toho na první pohled neměly veřejnost a členové žádné výstupy, výbor asociace se rozhodl, že pro rok 2015 nebude požadovat od svých členů zaplacení členského příspěvku,“ vysvětlil Ladislav Žoha. Členské příspěvky za rok 2016 je možné uhradit platbou na účet asociace uvedený na jejím webu www.achep.cz.

brozura_inzerat-na-sirku
Předchozí článek

Videostřípky z Exotiky 2016 v Lysé nad Labem: přetahovaná dvou arů o ořech, jeřábi a malé lvíče

Dálší článek

Papoušci kdysi žili i na Sibiři, zjistili vědci. Dokládá to nález kosti u jezera Bajkal

One Comment

  • Poradenskou aktivitu ACHEP lze jen uvítat, ale supluje povíinnosti někoho, kdo je za to placený. Nemyslíte? Parlament EU na jaře něco přijal a vědecký orgán CITES ČR dodnes neví, jak prakticky provést to k čemu jsme se zavázali. Všichni ví, že to je časově nereálné a všichni si vzájemně lžeme a čekáme na zázrak. Ono je potřeby, aby to dopadlo jako volby v Amerčice. To by se všichni divili, že to jde jinak.

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Nejčtenější