Ľubica Nečasová: Nejsme pašeráci, zabavení kakaduové palmoví jsou z Česka

Autorka článku Ľubica Nečasová (Foto pro Ararauna.cz: Ivana Dvorská)

Případ páru kakaduů palmových, které loni v červenci zabavila zásahová jednotka celníků a inspektorů životního prostředí pražské veterinářce Ľubici Nečasové, vstoupil do další fáze. Po úhynu jednoho z ptáků v jihlavské ZOO, kam byli deponováni Českou inspekcí životního prostředí, podala původní majitelka papoušků trestní oznámení na neznámého pachatele. Policie ale případ odložila. Nečasová se proti postupu vyšetřovatelů odvolala. „Nyní čekáme na výsledek. Podle všeho to ale bude trvat delší dobu,“ říká veterinářka v rozhovoru pro server Ararauna.cz. A poprvé veřejně popisuje, jakým způsobem jí byli papoušci zabaveni.

Podala jste trestní oznámení na jihlavskou ZOO kvůli úhynu samice kakadua palmového, kterou vám loni zabavili celníci ve spolupráci s inspektory životního prostředí. Policie ale případ odložila. Odvoláte se?

Trestní oznámení jsem nepodala na jihlavskou ZOO, ale na neznámého pachatele, i když z toho později vyplynulo, že mířilo na ZOO Jihlava. O odložení rozhodl policejní vyšetřovatel na základě ohledání místa a výslechu osob. Při vší úctě, nemyslím si, že by policie měla ve svých řadách odborníka na chov kakaduů palmových, takže jsme proti tomu podali stížnost.

Na její vyřízení ještě čekáte?

Ano a myslím, že to bude trvat delší dobu.

Existuje nějaká lhůta, do které by měla být vyřízena?

Přesně to nevím, odvoláním by se měl zabývat státní zástupce a ten si může nechat delší lhůtu na vyřízení.

Kolik papoušků u vás vlastně loni v červenci celníci a inspektoři životního prostředí zabavili?

Nám konkrétně tři papoušky a šest želv.

Papoušci byli všichni kakaduové palmoví?

Ne, šlo o jeden pár kakaduů palmových a jednoho amazoňana vínorudého.

Podle inspekce životního prostředí mělo jít o dlouhodobě připravovanou akci „Palmák“, zaměřenou na nelegálně dovážené ptáky. Prý u nich nesouhlasilo značení s údaji na registračních listech CITES.

U nás tomu tak nebylo. Všechny tři zabavené papoušky jsme pořídili v České republice. Označení u nich souhlasilo s údaji v dokladech. U amazoňana vínorudého v registračním listu zasahovalo číslo kroužku poslední číslovkou do dalšího textu a z toho důvodu ji někdo zvýraznil tužkou. Kdo to udělal, nevím. Ptáka jsme koupili před osmi lety v Česku, předchozí majitel ho dovezl z Loro Parque Tenerife. Od předchozího majitele máme dovozní povolení, které vydalo naše ministerstvo životního prostředí a na tomto povolení číslo kroužku odpovídá skutečnosti. Značení tohoto ptáka nebylo zpochybněno. Přesto inspekce trvá na jeho zabavení.

Říkáte, že i zabavení kakaduové palmoví pocházeli z České republiky. Šlo o ptáky odchované v tuzemsku, nebo je sem někdo dovezl?

Ne, nebyli odchováni tady, my jsme je pořídili od jiného českého chovatele, který je už měl v České republice zaregistrované.

A dovezl je ze zahraničí.

Ano.

Televizi Nova jste řekla, že pokud došlo k nějakému pochybení ohledně značení a zápisů v registračních listech, týká se předchozích majitelů. Že si nejste vědoma žádné chyby.

Nejsem si vědoma ani chyby u předchozího majitele. Doložil kupní smlouvou, kde je nabyl, má na to i svědky, takže myslím, že nepochybil ani on, ani my.

Jak vlastně ten loňský zásah celníků a inspektorů životního prostředí u vás vypadal? Byla jste u něj osobně?

Ano, byla, domovní prohlídka se bez majitele nemovitosti ani nesmí konat. Zásah probíhal tak, jak jsem do té doby vídala pouze ve filmech. Nad ránem bouchání pěstí na dveře a výkřiky „Okamžitě otevřete, jinak vyrazíme dveře!“. Dovnitř vpadlo asi šest lidí, z toho jeden s pistolí a pouty u pasu. Ukázali nám povolení k domovní prohlídce. Ta probíhala u nás doma, pak v mé pražské ordinaci a v našem chovatelském zařízení.

Kolik lidí u toho bylo? Říkáte, že jich k vám vtrhlo šest. Všichni ale asi nebyli celníci.

Celníků bylo pět, dále jeden nezávislý pozorovatel a dva inspektoři životního prostředí. Manžel zůstal doma a mně ihned odvezli do mé ordinace, kde čekala další parta celníků. S manželem potom jeli i do našeho chovatelského zařízení, kde pokračovali v prohlídce, která trvala od půl šesté ráno do půl jedné v noci.

Takže vás vytáhli z postele?

Při první domovní prohlídce ano. Po třech měsících u nás byla druhá domovní prohlídka, ale už to nebylo vedené takovým způsobem jako prvně. Nebudili nás ráno, počkali si na mě u mé ordinace, když jsem v osm ráno otevírala. Jakmile jsem se převlékla, zazvonil mi telefon a celníci mě žádali, abych jim otevřela.

Proč k vám šli podruhé?

Pokud bych měla stručně zformulovat odůvodnění příkazu k domovní prohlídce, tak proto, že poprvé nic nenašli a nemohli zahájit trestní stíhání. Při této domovní prohlídce nám nic nezabavili.

Zabavení kakaduové palmoví potom putovali do jihlavské ZOO, kde loni na podzim jedna samice uhynula. Letos na to přišla televize Nova a celý případ zveřejnila. Jak se k tomu dostali?

Měli informace od policie. Ve chvíli, kdy jim jejich policejní zdroj řekl, že někdo podává trestní oznámení na ZOO, bylo to pro ně zajímavé a oslovili mě.

Jak jste se vy sama dozvěděla o tom, že jeden ze zabavených kakaduů palmových uhynul?

Ze spisu, který vede Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Informace se v něm ale objevují s určitým zpožděním, takže k dnešnímu dni víme, že uhynula další želva, kterou nám zabavili při první domovní prohlídce. Dalšímu chovateli uhynuli dva zabavení kakaduové palmoví, ale v jiné ZOO.

Podle vedoucí odboru CITES inspekce životního prostředí Pavly Říhové měli někteří z kakaduů palmových, zabavených u vás, PBFD. Věděla jste o tom?

Určitě PBFD neměli. Ptáci byli vyšetřeni až po dvou měsících pobytu v záchytném centru. Výsledek jednoho testu navíc nelze interpretovat jako stoprocentní tvrzení, že papoušek měl PBFD. Musí se vzít v úvahu další věci, jako jsou příznaky, další vyšetření, atd. Osobně si myslím, že se jednalo o tzv. falešně pozitivní výsledky, které se vyskytují poměrně často.  Pokud by se opakovanými testy a dalšími vyšetřeními prokázalo, že někteří z těch ptáků nemoc měli, znamenalo by to, že se nakazili buď v záchytném centru anebo během přepravy. Inspektoři ptáky nakládali do dřevěných bedýnek, ve kterých byl ještě zaschlý trus a zbytky peří po nějaké předchozí akci.

Sama jste si je testovala na PBFD?

Ano, i když to samozřejmě nebylo bezprostředně před jejich zabavením. Vždy, když k nám přijde nový papoušek, je v karanténě, vyšetříme ho a teprve potom ho umisťujeme do chovatelského zařízení. Dále provádíme další pravidelná vyšetření a testujeme všechna u nás odchovaná mláďata. V ZOO Jihlava byli i papoušci od jiného chovatele. Všechny chovy, z kterých zabavení papoušci pocházejí, jsou pod veterinárním dohledem a v žádném z nich se tato nemoc nevyskytla.

Jak dlouho jste kakaduy palmové měli, než vám je zabavili?

Půldruhého roku.

Kdyby měli PBFD, projevilo by se za tu dobu?

Určitě bychom na to přišli.Video, které jsme poskytli televizi Nova, a na kterém je právě tento pár kakaduů palmových, vzniklo shodou okolností krátce předtím, než nám byli zabaveni.

V diskusi na internetu jste zmínila, že v době zabavení začínali kakaduové palmoví hnízdit. Jak by podle vás měli úředníci postupovat v takových případech, kdy mají podezření na nelegální původ ptáků a oni zrovna hnízdí?

Na to se těžko odpovídá. Úředníci argumentují tím, že kdyby ptáci byli ponecháni u chovatelů, snažili by se je majitelé někam ukrýt, nebo nějakým způsobem podvádět. Myslím si, že předem nelze nikoho z něčeho takového podezírat. Stačí se ale podívat do blízkých zemí, jako je Německo, Dánsko, jak se takové případy řeší tam. Postupuje se v zájmu zvířat. Zavedou se takové sankce, aby se nikomu nevyplatilo podvádět. Zabaví se jejich doklady, aby s nimi majitel nemohl nijak nakládat, a do rozhodnutí soudu se ponechávají původnímu vlastníkovi.

Takže zvířata nemají „papíry“ a tím pádem je legální cestou majitel nemůže nikomu prodat?

Ano, nejenom papíry, ale zavedou se i další možné sankce pro případ porušování úředního nařízení. Způsob, jakým to probíhá u nás, není v zájmu zvířat. Dodnes jde o tři uhynulé kakaduy palmové jenom z těch ptáků, kteří byli zabaveni loni. To je obrovská škoda nejen pro jejich chovatele, ale pro celý svět. Z minulých akcí z osmi ptáků během tří let šest uhynulo.

Kakaduů palmových?

Ano. V době vynesení rozsudku byli ještě dva naživu, ale ve velice špatném stavu. V letošním roce by měli být vráceni majiteli, ale asi už nebude co vracet.

V tom případě by měl majitel požadovat náhradu škody.

Majiteli vzniká nárok na finanční náhradu.

U kakaduů palmových se cena pohybuje od 250 tisíc korun výše za jedince. Jak budete postupovat vy v případě samice, kterou vám zabavili a uhynula v jihlavské ZOO?

Jsme teprve na začátku, ještě se bude řešit, jak to bylo s jejich nabytím, zda jsme je získali legálně anebo ne. Na tom to závisí. Ale jen fakt, že pták zahynul, byl zbytečný a podle mne trestuhodný.

Komu patřili ti další dva kakaduové palmoví z loňské várky zabavených ptáků, kteří uhynuli?

Jinému chovateli, kterému byli zabaveni také v rámci akce „Palmák“.

Nemůžete říct, o koho jde?

Nechci, myslím, že pokud tito lidé budou chtít, přihlásí se sami. Nebudu uvádět jejich jména, ale bylo nás víc. Domovních prohlídek bylo v ten den jedenáct anebo dvanáct.

A celkem bylo zabaveno 34 papoušků.

Zdaleka u všech ale nebyly zpochybněny doklady. Z celkového počtu 34 zabavených papoušků se to týkalo jen sedmi. U zbylých byly důvody zabavení různé, nesouvisely s doklady, ale třeba se značením, kdy ptákům byly násilím odstraňované kroužky. Takový pokus proběhnul i u nás, kdy se inspektor pomocí kombinačních kleští a nějaké tekutiny snažil manipulovat s kroužkem, ale naštěstí mu to nebylo umožněno. Ale u jiných chovatelů tomu tak bylo, že kroužky – podotýkám, že s předepsaným vnitřním průměrem pro daný druh – byly násilím staženy a ti ptáci pak byli zabaveni z důvodu, že nejsou označeni. Neobešlo se to bez zranění několika exemplářů. V dalších případech šlo o změnu značení provedenou krajským úřadem, kdy inspekce argumentovala, že razítko úřadu je pouze na rubové straně dokumentu a nikoli na lícové. To byl další z důvodů zabavení papoušků.

To už zní jako úplná schválnost.

Vypadá to tak.

Myslíte si, že úhyny zabavených papoušků jsou způsobené tím, že se daná zoologická zahrada, kam jsou umístěni, o ně neumí postarat? Nebo je dostanou ve špatném stavu, vystresované z převozu, a už jim nemohou pomoci?

Určitě jsou vystresovaní, ale pokud jste viděl klece, v nichž byli kakaduové palmoví v ZOO Jihlava, šlo o naprosto nevhodné  zařízení, zejména pro palmové kakaduy. Ohledně krmení mám taky své pochybnosti. Kakadu palmový je velmi speciální zvíře. Bohužel si myslím, že žádná státní ZOO ani žádné státem vlastněné a řízené záchranné centrum není schopné poskytnout jim náležitou péči. Chovatelé shání různé druhy ořechů a ovoce, které nejsou běžně v prodeji, o ptáky se velmi pečlivě starají, chodí se na ně dívat večer před zhasnutím a brzy ráno… Je to zcela jiná situace, když si  papouška někdo pořídí za vlastní peníze, krmí ho a stará se na vlastní náklady, než když to je pták, který vlastně nikomu nepatří a stará se o něj zaměstnanec zoologické zahrady.

Ptal jsem na případy úhynů zabavených kakaduů palmových Antonína Vaidla, kurátora ptáků v pražské ZOO, a podle něj je úroveň chovu v různých zoologických zahradách různá. I k nim byli umístěni zabavení kakaduové palmoví a přes veškerou péči někteří uhynuli. Ale není si vědom toho, že by něco udělali špatně. Sází spíš na stres a špatný stav ptáků před jejich předáním do ZOO.

V pražské ZOO jsou podmínky lepší, přesto bych chtěla odporovat, konkrétně v tomto případu jsem ty ptáky viděla a měla možnost je vyšetřit. Existují o tom záznamy. Je fakt, že jsem je neviděla v době zabavení, ale byli tam dva ptáci, kteří v lednu 2010 byli ještě v pořádku a zdraví, a tito dva jsou dnes buď uhynulí, anebo jsou na tom velmi zle, soudě podle fotografií. Z pražské ZOO byli mezitím přesunuti jinam. Je velmi těžké rozhodnout, kdo chyboval. I z těchto důvodů si myslím, že by bylo lepší ptáky ponechat u původního majitele. Kdyby se jejich stav zhoršil, nebyl by prostor pro dohady o tom, kdo pochybil. Rozhodně si myslím, že ani v pražské ZOO podmínky nebyly dobré, ptáci byli tři roky bez přístupu slunečního světla, neměli možnost venkovního výletu, prostory byly tmavé a špatně větratelné. Pro palmové kakadu to nejsou vhodné podmínky.

Jak si vysvětlujete, že v posledních letech přibývá případů zabavování právě kakaduů palmových nebo arů hyacintových, ale i vzácných druhů amazoňanů? To dřív nebývalo…

Nevím, nedokážu si to vysvětlit. Uvidíme, co vyšetří celní správa a policie. Pokud vím, v posledních letech bylo zabaveno osm exemplářů kakaduů palmových a pak ještě dalších pět, a o těch nikdo neví, kde jsou.

Nejsou ve veřejných expozicích žádné ZOO? Ono existuje asi dvacet zahrad, která mají akreditaci od ministerstva životního prostředí jako záchranná centra, kam se umisťují zabavená zvířata. Skoro žádná ale zabavené papoušky nevystavuje.

Ani by se tam neměli objevit.

Aha, takže do pravomocného rozhodnutí o zabavení je ZOO nesmí zařadit do veřejných expozic?

Pokud už je rozhodnuto definitivně, že zvířata propadají státu, tak ano.

Jaká byla vlastně celková hodnota ptáků, které vám loni zabavili? Říkala jste, že šlo o dva kakaduy palmové a jednoho amazoňana vínorudého.

A šest želv zelenavých. Já to nevyčísluji v penězích, protože to ani nejde. Když máte zvířata, o která se staráte a máte z nich radost, tak nejde říci, že vám byla způsobena taková a taková škoda. Sice mají nějakou pořizovací hodnotu, ale to není všechno. Ještě jsem zapomněla zmínit, že v souvislosti s domovní prohlídkou nám uhynul ještě jeden exemplář kakadua moluckého.

Jak to?

Uhynul bezprostředně po domovní prohlídce na následky úrazu. Ptáci byli vystresovaní, chodilo tam několik lidí. Jedna skupina před výlety, druhá v záletech, takže ptáci létali dovnitř a ven, dlouho se tam svítilo. Máme dva páry kakaduů moluckých a ti byli zrovna v hnízdních kmenech. Schovávali se tam a inspektoři trvali na tom, že je potřeba ty ptáky vytáhnout otvory a zkontrolovat je. Takže potom, co se tak stalo, se ptáci už neuklidnili a tloukli se o pletivo. Následkem toho jeden exemplář uhynul.

A kvůli tomu jste trestní oznámení nepodávali?

Byli jsme kvůli tomu na policii, přišli to k nám zdokumentovat a uzavřeli to s tím, že není možné říci, zda se stal trestní čin. K úhynu totiž nedošlo bezprostředně při manipulaci s ptáky při domovní prohlídce, takže je těžké dokázat, kdo toho papouška zabil.

To by asi policie musela mít odborného znalce, který by rozuměl papouškům a vlivu stresu na jejich chování.

Myslím, že dojde i k vypracování znaleckého posudku.

Čekáte, že vám stát zabavená zvířata ještě někdy vrátí?

Ne, myslím, že ne, protože v době jakéhokoli rozhodnutí podle mě už nebude co vracet. Teď jsme se odvolali proti rozhodnutí o zabavení, což předpokládám, že bude zamítnuto. Než se věc dostane k soudu, může to trvat i několik let.

Napsala jste mi, že znáte případy dalších chovatelů, kteří jsou v podobné situaci jako vy. O jaké druhy papoušků se jedná u nich? Také to jsou vzácnější a drazí ptáci?

Ano, a tam už bylo rozhodnuto, že zabavení bylo neoprávněné a těm lidem vzniká nárok na náhradu škody. Nejedná se pouze o papoušky, ale i o jiná zvířata.

Přežili někteří ptáci, kteří se mají vracet?

Malá část ano.

Připouštíte ve vašem případě nějakou vlastní chybu?

Nepřipouštím. Paní Říhová říká, že si máme ověřovat doklady. Taková povinnost neexistuje a popravdě nás to ani nenapadlo, když ptáky zaregistroval úřad.

Takže kdyby se tam skutečně vyskytl nějaký problém, je to věc předchozích majitelů.

V případě našich ptáků nemám podezření, že by pochybili chovatelé, od kterých jsme papoušky získali. U želv se jedná dokonce o naše vlastní odchovy.

Jste známá veterinářka. Do jaké míry vás tenhle případ a jeho medializace poškozuje v očích vašich klientů?

Nevím a ani o tom takto nechci uvažovat. To, že jsem veterinářka a těm věcem rozumím, mě vede k tomu, že k těmto událostem nejsem a nebudu lhostejná. Vadí mi, jak se se  zvířaty zachází a také to, jak se aplikují zákony, které mají sloužit k ochraně živočichů. Do budoucna však nevylučuji, že by mě tato událost mohla jistým způsobem poškodit.

Ptají se na váš případ chovatelé, s nimiž spolupracujete?

Ano, vědí o tom a ptají se.

Co říkají?

Většina projevuje solidaritu. Ptají se hlavně na zabavené ptáky, co se s nimi děje, zda jsou v pořádku.

Nebojí se, že by něco podobného mohlo potkat je?

Toho jsme se nebáli ani my, protože jsme měli všechno v pořádku a říkali jsme si, že se nás to nemůže týkat. Teď už vím, že to může potkat kohokoli. Zatím hlavně ty, co chovají druhy z první přílohy CITES.

Foto pro Ararauna.cz: Ivana Dvorská

[poll id=“11″]

Předchozí článek

EU chce zcela zakázat chov invazivních druhů zvířat. Dotkne se to i papoušků?

Dálší článek

Španělsko zakázalo chov deseti druhů papoušků. Amazoňanů, aratingů i mníšků

2 Comments

  • Podobnou aferu jsem zažil v 70letech.Nebyla,ale tak tvrda.Přišel jsem o ptaky v hodnotě(tehdejši)12tis.kč.Byl jsem rad že mi nesebrali všechno.Nebyli to ptaci pod Citeskou.Poučeni bylo na doživoti.CHovam jen druhy nepodlehajici CITES.

  • Na každou svini se vaří voda, že jo, paní Nečasová.

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Nejčtenější