Úřady omezily povinné paternitní testy u amazoňanů nádherných a rudookých. Úplně je ale nezrušily

Amazoňan nádhernýUVNITŘ DOKUMENT – Plošné testy paternity u dvou ze čtyř druhů papoušků, jichž se tato povinnost dosud týkala, nebudou napříště od chovatelů vyžadovat české úřady. U amazoňanů nádherných a amazoňanů rudookých se spokojí s povinným testováním mláďat z prvního odchovu konkrétního chovného páru. Dosud museli být povinně testování všichni odchovaní ptáci, což představovalo minimální náklady pět tisíc korun na jedince. O změně server Ararauna.cz informovala Silvie Ucová, vedoucí oddělení Vědeckého orgánu CITES v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR.

Arové hyacintoví a amazoňani rudoocasí beze změny

„Jedná se o nový přístup vědeckého orgánu CITES k vyžadování testů parentity pro potřeby vydání souhlasného stanoviska k výjimce ze zákazu obchodních činností,“ upřesnila Ucová, která zároveň zaslala doslové znění dokumentu, jenž povinnost paternitních testů upravuje. Podle něj agentura rozdělila druhy živočichů, u nichž jsou v tuzemsku požadovány testy paternity, do tří kategorií. „Testy parentity budou vyžadovány podle zařazení příslušného druhu do těchto kategorií,“ vysvětluje úřad. Zároveň nevylučuje, že do budoucna kdykoli do některé z těchto kategorií doplní jakýkoli druh zahrnutý do příloh A a B mezinárodní úmluvy CITES.

K TÉMATU: Paternitní testy: bez nich některé papoušky s CITES neprodáte

V první a nejpřísnější kategorii zůstávají dva ze čtyř druhů papoušků, u nichž byly dosud testy paternity povinné: ara hyacintový a amazoňan rudoocasý. „U těchto druhů bude vědecký orgán CITES požadovat provedení parentitního testu u každého odchovaného exempláře, na nějž bude požadována výjimka ze zákazu obchodních činností podle článku 8 odst. 3 nařízení Rady (ES) 338/97 či bude podána žádost o vývoz,“ upřesnila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Odchovaná mláďata amazoňanů rudoocasých a arů hyacintových tedy podléhají povinným testům paternity, pokud je chovatel zamýšlí v budoucnu prodat a žádá pro ně výjimku ze zákazu obchodování podle CITES.

Papoušci, jejichž odchovy podléhají povinným paternitním testům: ara hyacintový, amazoňan rudoocasý, amazoňan nádherný a amazoňan rudooký
Papoušci, jejichž odchovy podléhají povinným paternitním testům: ara hyacintový, amazoňan rudoocasý, amazoňan nádherný a amazoňan rudooký

Úřady si nechávají „zadní vrátka“

Do druhé kategorie Agentura přesunula výše zmíněného amazoňana nádherného a amazoňana rudookého (a z „nepapoušků“ jestřába lesního). „Zde bude DNA test vyžadován vždy u prvních odchovaných mláďat předmětného rodičovského páru,“ konstatuje nové nařízení. Důvodem omezení povinnosti paternit jen na první úspěšně odchovaná mláďata konkrétního páru jsou častější odchovy těchto druhů u českých chovatelů. Úřady si ale ponechávají možnost vyžadovat testy i u mláďat z dalších hnízd: „V případě obou druhů amazoňanů může vědecký orgán CITES požadovat také parentitní test u jednoho náhodně vybraného mláděte u následných snůšek.“

ČTĚTE TAKÉ: Asociace chovatelů exotického ptactva chce zrušit platby za paternitní testy a registrační listy CITES

Jakým způsobem bude Agentura ochrany přírody a krajiny ČR určovat případy, kdy bude nutné dělat paternitní testy i u dalších mláďat amazoňanů nádherných nebo rudookých, není jasné. Silvie Ucová nicméně serveru Ararauna.cz slíbila poskytnout rozhovor, v němž nový postup při vyžadování paternitních testů podrobně vysvětlí. Povinnost otestovat rodičovství úřady zcela zrušily u čtyř vzácnějších druhů želv, které zařadily do třetí kategorie exemplářů, jichž se paternity dosud týkaly. „Vždy je však třeba nezpochybnitelně doložit a demonstrovat (fotografie, videosekvence, uchované skořápky vajec, podrobné záznamy, demonstrace chovných podmínek, aj.) odchov od legálně získaných rodičů,“ stojí v dokumentu.

Nová pravidla pro testy paternity by potucek793

Povinné paternity mohou přibýt u dalších druhů

Výrazné omezení povinnosti paternitních testů u amazoňanů nádherných už dříve serveru Ararauna.cz a časopisu Nová Exota potvrdil Jan Nedělník, který tento druh odchoval jako první v České republice: „U amazoňanů nádherných, které odchovávám snad pětadvacet let, jsem při letošním přihlašování sedmi odchovů ministerstvu napsal, že jejich původ prokazuji čestným prohlášením. A dodal jsem k tomu komentář, že tyto ptáky odchovávám 25 let a že nemíním dělat žádné paternitní testy, že mě to uráží. Taková povinnost neexistuje nikde jinde v Evropě. Napsal jsem jim, že pokud si kontrolní orgán myslí, že jsem lhář a podvodník, má možnost kdykoli na své náklady udělat tyto rozbory a pokud zjistí, že jsem opravdu lhář a podvodník, můžou ptáka zabavit a dát mi pokutu.“

NAPSALI JSME: Asociace chovatelů exotického ptactva svolala ustavující konferenci na 14. prosince do Olomouce

Ministerstvo poté podle Nedělníka povinnost paternitních testů u amazoňanů nádherných pro všechny chovatele v České republice zrušilo. Nyní se ale ukazuje, že jde jen o omezení, nikoli úplné zrušení. V odůvodněných případech dokonce lze testy vyžadovat u mláďat od jednoho chovného páru opakovaně. „Ve všech případech bude vždy primárně posuzován legální původ rodičovských exemplářů. Veškeré odběry vzorků DNA budou provedeny za přítomnosti pracovníka orgánu ochrany přírody,“ dodává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v aktuálním dokumentu a dále doplňuje: „Vědecký orgán CITES může zařadit do uvedených kategorií další druhy, případně zařazení druhů do kategorií změnit.“

Úvodní foto: Wikipedia.pt

Předchozí článek

Brněnská a jihlavská ZOO už nebudou přijímat zabavené papoušky, nechtějí riskovat úhyny

Dálší článek

Pražská ZOO úspěšně odchovala kakadua palmového. Od páru, který byl zabaven pašerákům

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Nejčtenější