Nejzajímavější importy papoušků do České republiky za posledních 10 let

UVNITŘ VIDEO – Věděli jste, že Česká republika patří mezi nejzajímavější dovozce papoušků ze zemí mimo Evropskou unii? A protože až na čtyři druhy spadají všichni papoušci buď do první nebo do druhé přílohy CITES, úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy zvířat a planě rostoucích rostlin, je nutné pro každý takový dovoz získat tzv. permit, svolení od ministerstva životního prostředí. Resort před časem zprovoznil veřejně přístupnou aplikaci s přehledem všech permitů pro dovoz a vývoz živočichů spadajících pod CITES. Vyfiltrovat se v něm dají i papoušci. Podívali jsme se na nejzajímavější dovozy papoušků za posledních deset let, tedy od roku 2014 po současnost. Tady jsou výsledky.

Ara kobaltový (Anodorhynchus leari)

Vzácnější a asi o třetinu menší příbuzný ary hyacintového se do České republiky dostal v roce 2010 v nelegální zásilce určené soukromému chovateli. Mezinárodní skupinu pašeráků ale sledoval policejní tým několika evropských zemí a ptáky na našem území zabavil. Trojice vzácných papoušků skončila v záchranném centru CITES v pražské zoologické zahradě a po oficiálním zabavení je stát za souhlasu brazilské vlády převedl na Zoo Praha. Ta kvůli získání nepříbuzných ptáků udělala několik výměn. V roce 2015 dorazily do pražské zoo dva ptáci zabavení ve Švýcarsku a koncem loňského roku pak jeden pták z původní skupiny zabavené britskému chovateli Harrymu Sisenovi.

Amazoňan haitský (Amazona ventralis)

Specialistou na chov těchto amazoňanů byl Jan Nedělník, který odchovy vyvážel do zahraničí, ovšem často mu tyto exporty zatrhly úřady z důvodu údajného „negativního vlivu na divoce žijící populaci“. Amazoňan haitský patří mezi vzácně chované karibské amazoňany, kteří však nespadají pod CITES I a tudíž o jejich stavech v českých chovech není přehled, protože nepatří mezi povinně registrované živočichy. Ale coby zástupce CITES II podléhá při vývozu nebo dovozu do a z České republiky do nebo ze zemí mimo Evropskou unii schválení ministerstvem životního prostředí. V posledních 10 letech byly dovezeny tři exempláře v roce 2016 ze Švýcarska.

Papoušek modrobřichý (Triclaria malachitacea)

Dlouho tento papoušek taxonomicky spadal pod amazoňany jako jediný zástupce samostatného rodu Triclaria. Podle nejnovějších úprav taxonomie papoušků se už ale mezi amazoňany neřadí a byl přejmenován na papouška modrobřichého. Přesto se na jeho chov specializují především chovatelé vzácných druhů amazoňanů, jako například Petr Střecha z jižní Moravy nebo Zdeněk Vandělík ze středních Čech. Jde o poměrně choulostivé ptáky, proto je dovozů z třetích zemí jako šafránu. Do České republiky se takový import uskutečnil naposledy v roce 2014, kdy sem byly dovezeny dva exempláře z Argentiny.

Papoušek kapský (Poicephalus robustus)

Největší zástupce afrického rodu Poicephalus patří mezi vzácné obyvatele soukromých voliér. Často bývá zaměňován s příbuzným papouškem šedohlavým, který je chován o poznání častěji, ale je menší a trochu jinak zbarvený. Za posledních deset let se do České republiky legální cestou dostalo 11 papoušků kapských, z toho pět v roce 2016 a dalších šest letos v rámci dvou zásilek po pěti a jednom papouškovi. Oba importy pocházely z Jihoafrické republiky z tamních farmových chovů. Ze stejné země do České republiky putovali i další, o poznání častěji chované druhy papoušků rodu Poicephalus.

Mada modrotemenný (Tanygnathus lucionensis)

Madové patří mezi sporadicky chované papoušky. Nejčastěji se v soukromých chovech i zoologických zahradách vyskytují madové modrotemenní. U nás je chová pražská zoo, které se je podařilo již několikrát rozmnožit. V soukromých chovech jde spíše o unikum, jejich chovu se věnuje například kurátor ptáků pražské zoo Antonín Vaidl, jehož žena Helena Vaidlová provozuje v Kralupech nad Vltavou veterinární kliniku Mada. Za posledních 10 let se do České republiky uskutečnily dva dovozy madů modrotemenných, oba v roce 2015 po pěti ptácích. Celkem tak do tuzemska putovalo 10 exemplářů ze soukromých chovů v Indonésii.

Mada černoramenný (Tanygnatus megalorynchos)

Mada modrotemenný však není jediným zástupcem rodu, kterého si v posledních 10 letech dovezli čeští chovatelé ze zemí mimo Evropskou unii. Letos do Česka zamířili z Indonésie i dva o poznání větší madové černoramenní. Velmi pravděpodobně šlo o ptáky z farmového chovu, což může souviset s tím, že dvě ptačí farmy chovající mj. i tyto mady vlastní na indonéském ostrovu Bali český chovatel Marcel Kohout. Právě z těchto farem se do České republiky dováží nejen madové, ale také vzácnější druhy loriů nebo také trichové orlí. Madové černoramenní směřovali velmi pravděpodobně k soukromému chovateli, protože žádná česká zoo vlastnictví těchto ptáků neavizuje.

Mada noční (Tanygnathus sumatranus)

Třetím druhem indonéského rodu papoušků Mada, kterého se podařilo za posledních 10 let legálně dovézt do České republiky, je mada noční nebo také Mullerův. V roce 2020 putovalo do České republiky z Indonésie 10 jedinců ve dvou zásilkách po pěti papoušcích. Opět šlo o zásilku určenou soukromému chovateli. Mada noční je velmi podobný madovi modrotemennému, jen mu chybí modravá barva na hlavě a má o něco větší červený zobák než zmíněný častěji chovaný druh. V zajetí se vyskytuje o poznání vzácněji, ale všechny tři importované druhy madů dovezené v posledních letech do Česka patří mezi ptáky, kteří se v Evropě už chovali, byť velmi sporadicky.

Lori modrouchý (Eos cyanogenia)

Mezi lorii jde o naprostou raritu. Když v roce 2016 sepsal Lubomír Tomiška, pozdější asistent kurátorky Loro Parque na kanárském ostrovu Tenerife, pro Araraunu přehled chovu loriů rodu Eos v České republice a Evropě, uvedl u tohoto druhu, že jeho úspěšné chovatele na starém kontinentu by se dalo spočítat na prstech jedné ruky. O rok později začaly dovozy loriů modrouchých z Indonésie do České republiky. V roce 2017 šlo o dva jedince, v roce 2018 o osm ve dvou zásilkách po třech a pěti exemplářích a v roce 2019 o pět jedinců v jediné zásilce. Mimochodem, do České republiky, resp. tehdejšího Československa, se tito ptáci dostali poprvé již v roce 1977 a první známý odchov je až z roku 2007, kdy se povedl Tomáši Horynovi.

Lori modrobřichý (Eos squamata)

Dalším vzácně chovaným červeným druhem loriho, který se v posledních 10 letech dovezl do České republiky, je lori modrobřichý. Nejde o takovou raritu, jako je lori modrouchý, ale rozhodně patří mezi vzácné druhy, které se daří odchovávat jen sporadicky. V minulosti tomu tak nebylo, českému chovateli Antonínu Kuzníkovi se podařilo v letech 1997 až 2002 odchovat od jednoho páru rekordních 18 mláďat. Za posledních 10 let se uskutečnily dva dovozy těchto papoušků do České republiky, oba v roce 2017, kdy se z Indonésie importovalo celkem 10 jedinců po pěti exemplářích v jedné zásilce.

Lori škraboškový (Eos semilarvata)

Do třetice vzácný červený druh loriho rodu Eos, u kterého čeští chovatelé drží prim v odchovech v celé Evropě. Do tuzemska se první ptáci dostali v roce 2005 díky dovozu firmy Šimon, kteří putovali asi do tří soukromých chovů. Prvoodchovu docílili v roce 2008 vydavatel časopisu Nová Exota Jan Sojka a Otta Schmidt, téhož roku je odchovala i Milena Vaňková. Později se přidal i Jaroslav Vondrouš z Medlešic na Chrudimsku, který patří mezi nejúspěšnější chovatele tohoto druhu v České republice. Za posledních deset let se uskutečnil dovoz jediných dvou ptáků v roce 2016 z Indonésie.

Papoušek krátkoocasý (Psittinus cyanurus)

Vzácný obyvatel voliér evropských chovatelů se v České republice choval již dříve, o čemž svědčí podrobné záznamy v knize Papoušci Oceánie od Zdeňka Vašíčka. Ptáky původem z jihovýchodní Asie chovala i pražská zoologická zahrada, která v roce 2009 zaznamenala snůšku čtyř vajec. Mezi soukromými chovateli je o tyto menší papoušky stále zájem, o čemž svědčí čtyř dovozy za posledních 10 let. První dva se uskutečnily v roce 2016 a šlo o čtyři a čtyři exempláře, druhé dva následovaly v roce 2018 s jedním a pěti exempláři. Celkově tak bylo v posledních deseti letech do Česka dovezeno 14 papoušků krátkoocasých, všichni z Indonésie.

Tricha orlí (Psittrichas fulgidus)

Jednoznačně největší zájem v posledních 10 letech u sporadicky chovaných druhů papoušků byl o dovoz trichů orlích. Tito nezvykle vypadají ptáci, kteří připomínají spíše dravce, pocházejí z Indonésie a z tamních ptačích farem se také dováží do Evropy, Českou republiku nevyjímaje. V letech 2015 až 2020 se k nám dováželi každoročně minimálně jednou. Začalo to v roce 2015 dvěma exempláři, následovalo pět trichů z roce 2016, dva v roce 2017, čtyři a dva v roce 2018, pět v roce 2019 a dvakrát po jednom exempláři v roce 2020. Celkem se tak za posledních 10 let dovezlo do České republiky jenom z Indonésie 22 trichů orlích. Dodejme, že nejúspěšnějším chovatelem těchto papoušků u nás a patrně i v Evropě je Čestmír Drozdek, ale odchovává je i pražská zoologická zahrada, která s Drozdkem úzce spolupracuje.

Kakadu palmový (Probosciger atterismus)

Největší z kakaduů patří mezi vzácně chované ptáky. V České republice se dlouhodobě chová asi jen 60 kakaduů palmových, z toho asi třetina v zoologických zahradách (většinou jde o ptáky zabavené soukromým chovatelům). Dováží se k nám ale také ze zahraničí, o čemž svědčí záznamy z let 2016 a 2021. Před sedmi lety se uskutečnil import čtyř ptáků z farmového chovu v Jihoafrické republiky a přede dvěma lety dalších tří ze Srí Lanky. Databáze ministerstva životního prostředí neuvádí, o jaký poddruh kakadua palmového šlo, zda o nominátní či vzácněji chovaného „goliáše“.

Úvodní foto: Wikimedia Commons / Chris, Bernard Dupont, Stavenn, Peter Tan

Předchozí článek

STOP pozitivním seznamům zvířat podepsalo již 3336 Čechů. Podpisová místa vznikají v zoo i vinárnách

Dálší článek

Za kruté mučení a zabití ochočeného papouška padl v Británii trest vězení na 25 měsíců

Nejčtenější