Ara kobaltový (Anodorhynchus leari)

Méně známý příbuzný ary hyacintového, největšího papouška světa. Oproti němu je asi o třetinu menší, dorůstá délky 70 cm a váhy necelý kilogram. Zbarvení má podobné jako ara hyacintový, peří má ale tmavší a matnější. Lysina okolo očí a dolní části zobáku je spíše vybledle žlutá oproti sytě žluté u ary hyacintového. Kroužek okolo oka není symetrický, tvarem připomíná kapku. Žije na poměrně malých územích severovýchodní Brazílie, v těžce přístupných kaňonech.

Ve volné přírodě byl znovuobjeven až v roce 1978, poté byl zahájen program na jeho ochranu, takže jeho stavy ve volné přírodě stouply z několika desítek kusů asi na tisíc exemplářů (v roce 2009) a nadále přibývají. Pro porovnání: v roce 1987 se divoká populace odhadovala na pouhých 70 jedinců, v roce 1994 na 140, v roce 2003 na 455 a v roce 2007 na 751 exemplářů. Je zařazen do přílohy přílohy I Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). V zemích, které se připojily k CITES, podléhá každý exemplář povinné registraci.

Chov v zajetí

Na celém světě je v zajetí legálně chováno asi 80 jedinců, mezinárodní chovnou knihu vede Loro Parque Tenerife na Kanárských ostrovech. Naprostá většina registrovaných exemplářů byla zabavena chovatelům, kteří je drželi nelegálně, nebo pašerákům. To je i případ tří mladých arů kobaltových, které v červnu 2010 zadržela Celní správa České republiky na jižní Moravě. Papoušci byli později umístěni do ZOO Praha, kde zůstávají v neveřejné expozici, ale v roce 2016 by se měli stát součástí nové expozice velkých papoušků.

Vzhledem k přísné ochraně tohoto druhu jsou všichni jedinci chovaní v zajetí majetkem brazilské vlády. Bez jejího souhlasu s nimi nesmí být nijak nakládáno. V celé Evropě je tento druh legálně chován pouze na dvou místech: v Loro Parque Tenerife a nyní v pražské ZOO, která se chce pokusit o jejich odchov.

Dostupnost a cena

Legální cestou je ara kobaltový prakticky nedostupný. Nedá se určit ani jeho cena, i když černém trhu se údajně pohybuje okolo čtyř milionů korun. S výjimkou několika málo vybraných chovatelských zařízení na celém světě, která mají od brazilské vlády výjimku pro jejich chov, je legálně nikdo nevlastní a ani je nemůže nabízet k prodeji. A legální chovatelská zařízení si musí nechávat veškerou manipulaci s každým jedincem nechat schvalovat brazilskou vládou.

Výskyt v českých a moravských ZOO

ZOO Praha – mimo expozice pro veřejnost (veřejně budou k vidění od roku 2016)