Nová statistika CITES v Česku: arů hyacintových je už více než arů horských

Ara hyacintový a ara horskýUVNITŘ TABULKA – Trend nárůstu počtu arů hyacintových chovaných v České republice nepolevuje. I za první letošní pololetí přibyli v českých voliérách další ptáci a celkový počet registrovaných arů hyacintových za dobu existence celostátního registru CITES (od roku 2004) poprvé převýšil počet registrovaných arů horských, kterých v tuzemsku bývalo vždy výrazně více. K 30. červnu letošního roku registr vedl 145 arů hyacintových, což je o sedm více než ke konci loňského roku a meziročně jich v Česku přibylo dokonce 20. Vyplývá to ze statistiky, již serveru Ararauna.cz poskytl Ondřej Klouček z oddělení mezinárodních úmluv odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků ministerstva životního prostředí.
Arakanga stále nejčetnějším arou z CITES I

Arů horských bylo v Česku ke konci letošního června registrováno 139, což je o deset méně než ke konci minulého roku. Meziročně, od 30. června 2015, ale jeden pták tohoto druhu v registru přibyl. Nejčastěji chovaným druhem ary, který spadá do CITES I, zůstává ara arakanga. Od roku 2004 do konce června letošního roku jich bylo v tuzemsku evidováno 446 (v porovnání s koncem loňského roku jich je o sedm méně). Druhým nejčetnějším zástupcem rodu je ara marakána s 368 registrovanými jedinci (od přelomu roku jich v Česku přibylo 14, meziročně dokonce 29). Poměrně četný je i ara vojenský, u kterého registr eviduje 211 jedinců. Od začátku roku jich ale 12 ubylo (meziročně naopak 11 přibylo).

K TÉMATU: Statistika CITES: Loni v Česku přibylo 25 arů hyacintových, 56 aratingů žlutých a 16 kakaduů palmových

Mírný pokles nebo spíš stagnaci zaznamenal registr CITES u arů červenouchých. Ke konci prvního pololetí jich v Česku bylo registrováno 164, což bylo o dva méně než na začátku roku, ale o sedm více než v polovině loňského roku. Žádné změny za první letošní pololetí nedoznaly stavy arů kanind mezi českými chovateli. Stejně jako na začátku roku jich zůstává 114, meziročně jich však deset přibylo. Mírně se zvyšují počty arů zelených v České republice. Během letošního prvního pololetí v registru přibyli dva noví ptáci na aktuální počet 49, meziročně pak počet registrovaných arů zelených stoupl o pět jedinců. Arů kobaltových v Česku nadále zůstává pět, všechny chová v neveřejném zázemí pražská zoologická zahrada.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Třetinový nárůst počtu kakaduů filipínských

Jaké novinky nabízí aktuální statistika CITES u kakaudů? Nejzajímavější je nárůst počtu nejvzácnějších kakaduů filipínských v Česku. Jen za první letošní pololetí přibyli tři ptáci na aktuální počet 13 jedinců. Meziročně pak počet kakaduů filipínských stoupl dokonce o čtyři exempláře, tedy o rovnou třetinu oproti stavu před rokem. U ostatních kakaduů spadajících do první přílohy CITES počty registrovaných ptáků stagnovaly nebo mírně klesaly. Kakaduů palmových je v Česku od roku 2004 registrováno 64, což je o dva méně než na začátku letošního roku, ale o 13 více než v polovině minulého roku. Žádné změny nezaznamenala statistika u kakaduů goffin, jichž v Česku zůstává 56 (meziročně dokonce jeden ubyl).

ČTĚTE TAKÉ: Papoušci žako patrně přejdou do CITES I. Požadují to africké státy, ale také EU včetně Česka

Obdobně jsou na tom i kakaduové žlutolící, jichž je v tuzemsku registrováno 248, stejně jako na začátku letošního roku. Meziročně oproti polovině loňského roku jich ale 19 přibylo. U kakaduů moluckých registr CITES eviduje za letošní první pololetí pokles o jeden kus na 169, meziročně jich však pět přibylo. Zůstaneme-li u australských a oceánských papoušků, žádné změny nenastaly u papouška žlutokřídlého. V Česku zůstává stejně jako loni 13 exemplářů. U příbuzného papouška žlutoramenného ale registr CITES zaznamenal za první letošní pololetí pokles o jeden exemplář na aktuálních 15 (meziročně dokonce ubyli čtyři jedinci). Naopak papoušků chocholatých za první pololetí přibylo pět na 157 a meziročně vykázali nárůst o 13 jedinců.

Kakaduové filipínští v plzeňské zoologické zahradě (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)
Kakaduové filipínští v plzeňské zoologické zahradě (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Přibývá amazoňanů rudookých i rudoocasých

K velmi zajímavým posunům došlo u některých druhů amazoňanů. Za první pololetí v Česku nejvíce přibylo amazoňanů žlutokrkých (o 16 na aktuálních 221, meziročně jich přibylo dokonce 36). Významné nárůsty eviduje registr i u amazoňanů zelenolících (o 11 na 147, a to i z meziročního pohledu) a amazoňanů fialovotemenných (o 10 na 194, přičemž meziročně jich přibylo 23). Rostou také počty dvou velmi vzácných a drahých amazoňanů rudookých a rudoocasých. U amazoňanů rudookých registr zaznamenal za první letošní pololetí nárůst o tři jedince na aktuálních 135 ptáků (meziročně dokonce přibylo 26 jedinců!), u amazoňanů rudoocasých přibylo šest exemplářů na aktuální stav 93 jedinců, přičemž meziročně jejich počty v českých chovech stouply o 23 kusů! Přibývalo i amazoňanů nádherných, a to o osm jedinců za první pololetí letošního roku na současných 124 (meziroční nárůst dokonce o 16 exemplářů).

NAPSALI JSME: Rakouští celníci zabavili 50 papoušků s falešnými doklady CITES. Mluví o „špičce ledovce“

Mírný nárůst se dotkl i amazoňanů tukumanských. Registr CITES evidoval za první letošní pololetí tři nové jedince a celkový stav od roku 2004 dosáhl na hodnotu 36 exemplářů. Žádné pohyby neeviduje registr u amazoňana ohnivého – od roku 2004 stále eviduje jediný exemplář (ostatní ptáci v jediném českém chovu byli dovezeni před rokem 2004 a tudíž je celostátní registr nezaznamenává) a změna nenastala ani u amazoňana žlutoramenného (registr stále uvádí 52 jedinců, i když meziročně dva přibyly). Nejvýznamnější pokles za první pololetí 2016 registr eviduje u amazoňanů kubánských (o 26 na 1 060, meziročně klesl jejich počet o čtyři jedince) a u amazoňanů velkých, jichž od začátku roku ubylo 14 na současný stav 830 jedinců. Meziročně jich ale 77 přibylo. Klesaly i počty amazoňanů vínorudých, a to o sedm na 479 jedinců (meziročně jich však 40 přibylo).

K VĚCI: Statistika papoušků CITES I v Belgii: ráj aratingů žlutých, kakaduů goffin a amazoňanů žlutokrkých

Nadále výrazně rostou počty registrací aratingů žlutých. Za první letošní pololetí jich přibylo devět na aktuální stav 224 jedinců. Meziročně šlo dokonce o nárůst o 27 jedinců! To amazónků červenohlavých za první pololetí nepřibylo ani neubylo, jejich počet se podle celostátního registru CITES drží na 34 jedincích (meziročně jich však sedm přibylo). Nepatrný nárůst o jeden exemplář zaznamenali během letošního prvního pololetí pyrurové modrobradí. Oproti stavu z prvního pololetí loňského roku jich ale 21 přibylo.

Úvodní foto: Wikimedia Commons, koláž Ararauna.cz
Předchozí článek

Tchaj-wan podpořil 20 tisíci dolary projekt ochrany arů arakang v Belize

Dálší článek

Ze Zoo Ústí nad Labem ulétl ara zelenokřídlý, zahrada žádá veřejnost o pomoc

2 Comments

  • V reportáži píšete, že mezi nejvzácnější chovance Jana Nedělníka patří amazoňané ohniví. Podle statistiky je zde evidován pouze jeden kus. Jedná se opravdu pouze o jeden kus, tedy Amazoňan ohnivý a ne množné číslo, které uvádíte, nebo jsou zde ptáci, kteří nejsou evidovaní a ví se o nich?

    • Statistické údaje jsou pouze za dobu, co existuje centrální registr CITES pro celou ČR a ten funguje od roku 2004. Amazoňanů ohnivých je v ČR více, ale dovezeni byli před rokem 2004, tudíž v centrálním registru nejsou. Zůstávají v registrech příslušného okresního, resp. krajského úřadu. Zpětně se ta data do celostátního registru nezadávala.

Napiš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Nejčtenější