Pyrura modrobradý (Pyrrhura cruentata)

Pyrura modrobradýSpíše menší jihoamerický papoušek, převážně zeleně zbarvený. Temeno a záhlaví má tmavě hnědé se žlutým lemováním peří. Čelní pásek, uzdička, okolí očí a příuší je hnědavě červené. Po stranách krku je žlutooranžově zbarven, líce jsou zelené, hrdlo, horní prsa a zadní část krku má modré. Kostřec a spodní záda mají tmavě červené zbarvení, střed břicha je červený. Ohbí křídla je jasně červené, vnější prapory ručních letek modré. Letky jsou zespodu šedé až olivové, ocas hnědočervený, shora olivový. Zobák má šedohnědý, oko oranžovožluté, běhák šedý. Dorůstá délky 30 cm a hmotnosti do 90 g.

Pyrura modrobradý je brazilský endemita, vyskytuje se výhradně ve východní a severovýchodní Brazílii od státu Bahia na severu po Rio de Janeiro na jihu. Vyskytuje se jen ostrůvkovitě a jeho počty klesají, proto byl zařazen v Červené knize ohrožených živočichů IUCN mezi zranitelné druhy (VU). Podle mezinárodní organizace BirdLife International ve volné přírodě přežívá maximálně 15 tisíc jedinců, z toho 10 tisíc pohlavně dospělých (dolní hranice odhadu mluví o pouhých 2,5 tisících pohlavně dospělých ptáků). Proto je také veden v první příloze mezinárodní úmluvy CITES o omezeí obchodování s ohroženými druhy a na jeho chov se vztahuje povinná registrace. Hlavní příčinou jeho úbytku v přírodě je ničení původních pralesních biotopů.

Chov v zajetí

Stejně jako u ostatních pyrurů jde celkem o nenáročný druh, který lze chovat jak v prostornějších bednových klecích, tak ve voliérách. Jako všichni tropičtí ptáci vyžaduje v zimě vytápěné zimoviště, teplota by rozhodně neměla klesat pod bod mrazu. V minulosti šlo o vzácný a těžce dostupný druh, nyní je už častější a dá se sehnat i u českých chovatelů, kteří jej s úspěchem rozmnožují. Není ale tak častý jako známější zástupci pyrurů.

Pyruru modrobradého lze chovat i jako domácího mazlíčka, poměrně rychle si zvyká na lidskou přítomnost a naučí se i opakovat několik slov. Vzhledem k jeho nepříliš velkému rozšíření mezi českými chovateli jej ale takto u nás téměř nikdo nechová. Jedním z důvodu malého zájmu o pyrury modrobradé je fakt, že jde o jediného zástupce pyrurů, na kterého se vztahuje povinná registrace jedinců na základě mezinárodní úmluvy CITES. Ke konci roku 2015 bylo v České republice chováno 177 těchto papoušků (zdroj: ministerstvo životního prostředí).

Dostupnost a cena

Poměrně dobře dostupný druh papouška, který je na rozdíl od jiných pyrurů dražší. Jednotlivé mladé ptáky bylo možné v roce 2015 sehnat i za tři tisíce koun, cena mladého páru se pohybovala okolo sedmi tisíc korun.

Výskyt v českých a moravských ZOO

Nechová jej žádná ze zoologických zahrad v České republice.