Kakadu Goffinův (Cacatua goffini)

Menší a méně známý druh bílého kakadua, který ale není mezi chovateli vzácný. Celkově je zbarven bíle, uzdičku a peří u kořene zobáku má narůžovělé, příuší nažloutlé. Spodní stranu letek a ocasu má žluté, zobák je šedobílý a oko tmavě šedé, u samice červenohnědé (jako u všech bílých kakaduů). Dorůstá délky 32 cm a hmotnosti do 450 g.

Ve volné přírodě obývá Tanimbarské ostrovy v Indonésii, uměle byl vysazen i na ostrovy Tual a Kai. V osmdesátých letech minulého století byl velmi často loven a ilegálně vyvážen do Evropy a Spojených států. Poté, co byl kvůli drastickému poklesu volně žijící populace zařazen na seznamy CITES, odchyty kakaduů Goffinových výrazně pominuly, ale nadále pokračují s menší intenzitou, přičemž ptáci směřují spíše k asijským chovatelům.

Chov v zajetí

Není příliš často chovaným papouškem, ale také se nedá říci, že by byl vyloženě vzácný. V náročnosti se příliš neliší od ostatních bílých kakaduů, je velmi odolný vůči chladu a vyžaduje rozměrné voliéry a častý přísun čerstvých větví na okus. Oproti svým větším příbuzným není tak nesnesitelně hlučný. Mláďata bývají často odchovávána ručně pro další ochočení jako domácí mazlíčci.

Prvního odchovu v České republice dosáhli v roce 1988 manželé Ryšaví. Nyní je vlastní větší počet chovatelů v tuzemsku a jsou odchováváni celkem pravidelně. Většímu rozšíření mezi chovateli brání zařazení kakadu Goffinova mezi druhy na seznamu CITES, mezinárodní úmluvy o ochraně divoce žijících zvířat, která omezuje chov tohoto ptáka v zajetí a vyžaduje registraci všech těchto papoušků.

Dostupnost a cena

Rozhodně je dostupnější než jiné druhy kakaduů, zařazených do první přílohy CITES. Sporadicky je nabízen v chovatelské inzerci na českých webech, přičemž cena za mladého ptáka se v roce 2011 pohybovala okolo 17 tisíc korun. Samice a pohlavně dospělí ptáci jsou dražší.

Výskyt v českých a moravských ZOO

ZOO Ústí nad Labem
ZOO Ostrava