Na návštěvě ptačího parku, zoo a záchytného centra Veldhoven v Holandsku

Zoo VeldhovenUVNITŘ FOTOGALERIE – Ptačí park Veldhoven v Holandsku vzbuzuje už léta rozporuplné reakce. Zařízení, do kterého nizozemské úřady umisťují zabavené ptáky, před téměř čtyřmi lety vyhlásilo bankrot a park musel být na víc než rok uzavřen, protože jeho provozovatelé neměli ani na krmivo pro ptáky. S různými potížemi se specializovaná ptačí zoologická zahrada potýkala ale už dříve. Zakladatel parku Tonnie van Meegen čelil podezření, že zabavené ptáky dále rozprodává, i když záchytné centrum nesmělo s exoty nijak nakládat a mělo jim pouze zajistit klidné dožití mezi dalšími papoušky.
Park koupil pekař, který miluje dravce

Po van Meegenově smrti v roce 2012 přišla krize, z níž papouščímu parku Veldhoven pomohli až noví majitelé – rodina Loomansů z blízkého Astenu. Té se podařilo park po roční rekonstrukci 19. dubna 2014 znovu otevřít, přičemž se netajila plánem rozšířit záběr zařízení i na další ptačí skupiny, zejména dravce. Ti jsou totiž celoživotním koníčkem hlavy rodiny Richarda Loomanse, původní profesí pekaře. Víc než dva roky po znovuotevření parku, který se přejmenoval na Zoo Veldhoven, jsme jej navštívili i my. Zajímalo nás, jak takové velké záchytné centrum, v němž se svého času provozovatelé starali o tisíce papoušků, funguje v praxi a zda v něm lze narazit na nějaké zajímavé a vzácné druhy.

K TÉMATU: Ptačí park Veldhoven, největší útulek pro papoušky na světě, vyhlásil bankrot

Naším záměrem bylo uskutečnit i rozhovor, který jsme si dopředu telefonicky domluvili právě s rodinou Loomansů. Ovšem na místě jsme zjistili, že Richard Loomans je ochotný mluvit spíše o dravcích a papoušky považuje spíše za nutné zlo, jelikož právě kvůli nim tento park vznikl. Interview se tedy ujal jeho zeť Tom, od kterého jsme se dozvěděli, že by v parku mělo být na dva tisíce papoušků, z nichž za nejvzácnější považuje ary horské (při pozdější zevrubné prohlídce jsme na ně nenarazili) a kakaduy žlutočečelaté poddruhu triton. Park je vlastně rodinným podnikem, o celou zoologickou zahradu se stará všeho všudy čtyři až pět lidí, což znamená, že zapojit se musí opravdu každý – majitel parku Richard Loomans v době naší návštěvy sekal trávu a fukarem odfoukával peří ve voliérách dravců…

Vchod do zoologické zahrady Veldhoven (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Vchod do zoologické zahrady Veldhoven (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

První, na co narazí návštěvník ptačího parku Veldhoven hned za pokladnou, jsou volně puštění arové s přistřiženými letkami (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

První, na co narazí návštěvník ptačího parku Veldhoven hned za pokladnou, jsou volně puštění arové s přistřiženými letkami (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Poškození kakaduové žlutočečelatí (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Poškození kakaduové žlutočečelatí (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Řada voliér pro velké kakadu (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Řada voliér pro velké kakadu (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Někteří ptáci byli v dobré kondici, jako například tento amazoňan velký (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Někteří ptáci byli v dobré kondici, jako například tento amazoňan velký (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Párek kakadu naholících (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Párek kakadu naholících (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Pěkně vybarvený amazoňan žlutohlavý (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Pěkně vybarvený amazoňan žlutohlavý (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Zvědavý žako nakukuje, kdo se zastavil u jeho voliéry (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Zvědavý žako nakukuje, kdo se zastavil u jeho voliéry (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Nejmenší z arů: červenoramenný alias nobiliska (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Nejmenší z arů: červenoramenný alias nobiliska (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Kromě žaků ve Veldhovenu zastupoval africké papoušky i tento papoušek konžský (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Kromě žaků ve Veldhovenu zastupoval africké papoušky i tento papoušek konžský (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Nakrmte nám papoušky!

Vchod do parku Veldhoven láká na velké kresby vzácných papoušků, jako je ara kaninda nebo amazoňan ohnivý. S nimi se ale návštěvník uvnitř nesetká. Hned za pokladnou jsou volně puštění arové ararauny, arakangy a žakové, kteří ale rozhodně neprošli výcvikem volného letu – mají prostě přistřižené letky. Hned první dlouhá řada voliér skýtá celkem jednotvárný obrázek mnoha bílých kakadu: hned na kraji je jeden kakadu molucký (dříve zde chovali deset párů těchto papoušků v samostatné sekci voliér), potom opravdu velké množství kakadu žlutočečelatých, žlutolících a menší počet kakadu bílých, šalamounských a naholících. Ve stejné řadě voliér navazují amazoňané, ale i papoušci senegalští a konžští. Mezi nimi je voliéra s dvěma nestory kea

Na konci dlouhé řady voliér zatáčíme doprava, kam směřuje další skupina voliér a opět se objevují kakaduové žlutočečelatí a žlutolící. Někteří mají viditelně omrzlé nohy: výjimkou není ani pták, který má místo všech prstů jenom pahýly s jedním článkem prstů. Další kakaduové, většinou bílí a žlutočečelatí, pobíhají zcela volně u protilehlé expozice, jíž zcela chybí venkovní voliéry. Vlastně jde o jakousi „kůlnu“, jejíž průletová okna vedou ven a papoušci se mohou volně pohybovat po okolí a žebrat od návštěvníků pamlsky. Což také kakaduové náruživě dělají. Park návštěvníkům prodává speciálně upravená dřívka s rýhou pro oříšky, jimiž mohou krmit nejen volně puštěné papoušky, ale i ty, co jsou zavření ve voliérách. Chvílemi nabýváme pocitu, že právě toto je jediný způsob, jakým tu papoušky denně krmí.

Bojácný ara marakána (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Bojácný ara marakána (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Naparující se kakadu žlutočečelatý (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Naparující se kakadu žlutočečelatý (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Ve Veldhovenu nechybí ani největší z amazoňanů - amazoňan pomoučený (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Ve Veldhovenu nechybí ani největší z amazoňanů – amazoňan pomoučený (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Jedno z překvapení parku: kakadu tenkozobý (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Jedno z překvapení parku: kakadu tenkozobý (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Detail hlavy amazoňana žlutokrkého

Detail hlavy amazoňana žlutokrkého (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Umístění jednotlivých ptáků v zoo Veldhoven často postrádá logiku (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Umístění jednotlivých ptáků v zoo Veldhoven často postrádá logiku (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Těmto kakadu žlutolícím omrzly nohy a z prstů jim zbyly jen pahýly (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Těmto kakadu žlutolícím omrzly nohy a z prstů jim zbyly jen pahýly (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Nestorů kea chovají ve Veldhovenu šest. Mají je rozděleny po párek, každý je v jiné části zoo. (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Nestorů kea chovají ve Veldhovenu šest. Mají je rozděleny po párech, každý je v jiné části zoo. (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Kakadu bílý žebrá na návštěvnících dobrotu (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Kakadu bílý žebrá na návštěvnících dobrotu (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Nemáte něco k snědku? (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Nemáte něco k snědku? (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Stejná budka pro kakadu, amazoňany i nestory

Volně puštění kakaduové jsou natolik odrzlí, že se nerozpakují lézt přímo na návštěvníky a ochotně se s nimi fotí. Když se jim chce, odkráčí od svého „pavilonu“ dál a začnou rozhrabávat blízkou kupu kamení. Ze stínu jim přiblíží totálně oškubaná ararauna, jíž dělá společnost amazoňan modročelý, o jehož kondici by se dalo s úspěchem pochybovat. Chvatně opouštíme „kůlnu“ bez voliér a podél rozestavěné expozice se dostáváme ke kruhovým voliérám pro další druhy kakadu. V jedné takové větší kleci sledujeme několik kakadu goffin, jimž dělá společnost asi tak sedm budek naprosto stejného typu, které později vidíme i ve voliérách pro amazoňany, nestory kea, ary nebo kakaduy. Jde o unifikované dřevěné budky postavené na výšku, o půdorysu 30 x 30 cm, vysoké asi půl metru s vletovým otvorem, do kterého by se vešel větší ara. Některé voliéry jsou jimi doslova přecpány.

Pozitivně nás překvapují voliéry pro velké ary. Jsou opravdu rozměrné, ale připomínají spíše voliéry pro dravce: rozhodně svou výškou a také typem hnízdí budky, již majitelé parku předložili páru arů arakang (u nichž nás překvapila velmi slušná kondice i opeření). Jestliže arakangy ve Veldhovenu vypadaly dobře, hned ve vedlejší voliéře paběrkoval oškubaný ara hyacintový nepříliš velkého vzrůstu, s nímž sousedil „plešatý“ ara zelený chovaný společně s arou vojenským (zda šlo o záměr nebo nevědomost, jsme nezjistili). Zcela samostatnou půlkruhovou obrovskou voliéru měly ary ararauny – asi nejčetnější velký druh papouška ve Veldhovenu. Jenom v této voliéře jsme jich napočítali skoro dvacet.

Vzácný kakadu goffin (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Vzácný kakadu goffin (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Voliéra pro velké druhy arů (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Voliéra pro velké druhy arů (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Překvapivě hezky vybarvený ara arakanga (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Překvapivě hezky vybarvený ara arakanga (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

A o poznání hůře opeřený ara hyacintový z vedlejší voliéry (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

A o poznání hůře opeřený ara hyacintový z vedlejší voliéry (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

"Připlešatělý" ara zelený (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

„Připlešatělý“ ara zelený (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Velká voliéra pro ary ararauny (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Velká voliéra pro ary ararauny (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Harmonizující pár eklektů různobarvých (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Harmonizující pár eklektů různobarvých (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Nestor kea na zcela nevhodné hnízdní budce (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Nestor kea na zcela nevhodné hnízdní budce (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Kakadu růžových bylo v parku Veldhoven opravdu mnoho (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Kakadu růžových bylo v parku Veldhoven opravdu mnoho (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Ještě jeden pohled na voliéry pro velké ary (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Ještě jeden pohled na voliéry pro velké ary (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Hangár na amazoňany s hnízdní „stěnou“

Samostatnou voliéru sousedící s araraunami obývali eklekti různobarví tří různých poddruhů. Ptáci vypadají dobře, škubnutá je pouze jedna samice, která je velmi kontaktní, přilétne na pletivo k nám a pískáním nás chce donutit k interakci. To už ale přecházíme k další krátké řadě voliér, z nichž se znuděně dívají dva nestoři kea. Jeden leží na budce, již jsem popisoval výše – unifikovaný typ, který by možná nejlépe vyhovoval amazoňanům nebo kakaduům růžovým, ovšem pro nestory kea je zcela nevhodná. Ve vedlejší kóji posedává několik kakadu růžových, jeden ve velice zbídačeném stavu. Okolo výběhu se zebrami procházíme k velké průletové voliéře amazoňanů. Nebudu přehánět, když napíšu, že byla velikosti středního hangáru.

Podle cedulek na pletivu by ve voliéře mělo být asi osm druhů amazoňanů včetně poměrně vzácného amazoňana žlutoramenného. Toho však přes veškerou snahu nenacházíme. Mezi obyvateli voliéry převažují amazoňané žlutolící, oranžovokřídlí a modročelí, nechybí ale ani amazoňané žlutokrcí, velcí či žluhlaví. Před pletivo je krmí jedna ze čtyř stálých zaměstnankyň parku. Uvnitř voliéry je stěna pobitá snad čtyřiceti budkami stejného typu, které měli i kakaduové goffin, nestoři kea a kakaduové růžoví. Podobný „hangár“ jako amazoňané mají ve Veldhovenu i žakové. Jejich voliéra je ale koncipovaná do tvaru písmene L a v kratší části je opět „hnízdní“ zeď se spoustou budek, opět týchž rozměrů a barev jako ve všech dalších voliérách.

Velká proletová voliéra pro amazoňany. Všimněte si vpravo vzadu stěny plné budek. (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Velká proletová voliéra pro amazoňany. Všimněte si vpravo vzadu stěny plné budek. (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Odpočívající amazoňan modročelý (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Odpočívající amazoňan modročelý (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Krmení amazoňanů přes pletivo... (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Krmení amazoňanů přes pletivo… (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Další proletová voliéra sloužila žakům (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Další proletová voliéra sloužila žakům (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Žakové ve Veldhovenu vypadali spokojeně (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Žakové ve Veldhovenu vypadali spokojeně (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Kakadu brýlový ve společné voliéře s ary, amazoňany a několika žaky (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Denně navštíví Zoo Veldhoven přibližně 350 návštěvníků (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Denně navštíví Zoo Veldhoven přibližně 350 návštěvníků (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Mezi amazoňany ve společné proletové voliéře pro velké papoušky byl i amazoňan vínorudý - zcela vlevo (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Mezi amazoňany ve společné proletové voliéře pro velké papoušky byl i amazoňan vínorudý – zcela vlevo (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Aratinga zelený na budce v průchozí voliéře, kterou obývali další aratingové, korely, mníšci šedí, alexandři malí a papoušek patagonský (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Aratinga zelený na budce v průchozí voliéře, kterou obývali další aratingové, korely, mníšci šedí, alexandři malí a papoušek patagonský (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Mníšci šedí si staví hnízdo za dohledu alexandrů malých. Tyto dva druhy papoušků žijí divoce v řadě západoevropských měst a ve Španělsku se dokonce natolik přemnožili, že stát zakázal jejich rozmnožování v zajetí. (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Mníšci šedí si staví hnízdo za dohledu alexandrů malých. Tyto dva druhy papoušků žijí divoce v řadě západoevropských měst a ve Španělsku se dokonce natolik přemnožili, že stát zakázal jejich rozmnožování v zajetí. (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Pět zaměstnanců na celý park

Žakové vypadají bezstarostně, mnozí přilétají na pletivo žebrat o dobrotu. Jakmile si na ně ale ze zvědavosti sáhneme, hned se nám dostává napomenutí od další zaměstnankyně parku, která sedí na blízké lavičce. Uvědomujeme si, že společně s Richardem Loomansem, jeho dcerou, která prodává v pokladně vstupenky a jejím manželem Tomem jsme vlastně potkali už všechny zaměstnance této zoo. Křik arůnás odvádí od žaků k další velké proletové voliéře s velmi nečekanou směskou arů, kakadu, amazoňanů a žaků, v níž nás na první pohled zaujme jeden kakadu brýlový (na cedulkách s označením druhů není jmenován a tak nějak tušíme, že majitelé ani neví, že to je samostatný druh) a jeden amazoňan vínorudý.

Pomalu se blížíme k vrcholům prohlídky: další velká proletová voliéra je průchozí. Narážíme v ní na vedrem unaveného papouška patagonského, několik mníšků šedých, větší počet korel a aratingy. U některých ptáků se nám těžko určuje druh, vypadají na křížence. Jeden takový se evidentně spároval s aratingou zeleným a společně „vegetí“ na hnízdní budce asi dva metry nad našimi hlavami. Pod nohami nám naopak prochází bažanti zlatí. Jeden se nějakým způsobem dostal z voliéry a komunikuje s ostatními přes pletivo. Vymotáme se z průchozí voliéry ven a podél menší voliérky s amazoňany kubánskými přicházíme k expozici s lemury, podél níž projdeme k již třetí voliéře s nestory kea. Zoo Veldhoven má tedy celkem tři páry těchto vysoce inteligentních papoušků.

Amazoňané kubánští měli vlastní separovanou voliéru (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Amazoňané kubánští měli vlastní separovanou voliéru (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Řada voliér pro amazoňany, menší ary a kakaduy (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Řada voliér pro amazoňany, menší ary a kakaduy (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Zahrada má velkolepé plány, ovšem také problémy starat se o tolik ptačích druhů s různými potravními nároky (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Zahrada má velkolepé plány, ovšem také problémy starat se o tolik ptačích druhů s různými potravními nároky (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Zcela jinou kapitolou jsou voliéry pro dravce. Je vidět, že nový majitel zoo je upřednostňuje před ostatními druhy ptáků. (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Zcela jinou kapitolou jsou voliéry pro dravce. Je vidět, že nový majitel zoo je upřednostňuje před ostatními druhy ptáků. (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Ve Veldhovenu je snad největší hustota orlů kamčatských na kilometr čtvereční na světě (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Ve Veldhovenu je snad největší hustota orlů kamčatských na kilometr čtvereční na světě (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Sup bělohlavý patří mezi evropskou avifaunu a občas zabloudí i do České republiky (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Sup bělohlavý patří mezi evropskou avifaunu a občas zabloudí i do České republiky (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Orlosup bradatý patří mezi nejhezčí evropské dravce (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Orlosup bradatý patří mezi nejhezčí evropské dravce (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Pár nádherných puštíků vousatých (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Pár nádherných puštíků vousatých (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Ve Veldhovenu nechybí ani africké druhy sov (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Ve Veldhovenu nechybí ani africké druhy sov (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Ararauny v kozím chlívku

Další expozice nám vyráží dech: výběh, v němž bychom čekali kozy nebo prasata, slouží arům araraunám a kakaduům. Araraunám patří i přilehlý „chlívek“ nebo „slepičárna“, zkrátka dřevěná kůlna bez oken, z níž vede jediný východ průlezem na zemi. Ararauny tudy vypochodovávají ven k miskám se slunečnicí, které mají položené rovněž na zemi. A aby toho nebylo málo, uprostřed výběhu jsou poházené kusy vydlabaných kmenů, respektive spíše jakési půlkruhy s kůry. Pod jedním z nich se evidentně uhnízdil párek araraun, podestýlku rozhrabanou, a navzájem se obírá. Ptáci na chvíli vylezou ven, ale jakmile se k nim přiblížíme, bázlivě utíkají zpět pod kůru a brání si svoji „boudu“. Neuvěřitelné.

Blížíme se k poslední řadě voliér s papoušky, v níž létají desítky agapornisů růžohrdlých různých mutací (a jeden přírodní agapornis hnědohlavý), zatímco ve vedlejší voliéře je podobně velká skupina agapornisů fišeri. V každé voliéře je jedna stěna poseta budkami, z nichž vykukují řady hlaviček hnízdících agapornisů. Hned vedle narážíme na voliéru s alexandry malými, poté na amazónka černotemenného, pyrury, amazoňany, andulky a překvapivě krásně opeřeného aratingu žlutého. Tato řada voliér postrádá jakoukoli koncepci a končí velkým transparentem s vizualizací, jak by měly vypadat nové expozice, které park teprve připravuje. Na kresbě jsou voliéry plné malých smrčků a k nim dokreslené ararauny…

Nezvyklé chovné zařízení pro ary ararauny připomíná slepičárnu nebo kozí chlívek (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Nezvyklé chovné zařízení pro ary ararauny připomíná slepičárnu nebo kozí chlívek (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Tento pár araraun si kvůli nedostatku hnízdních příležitostí obsadil kmen položený na zemi (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Tento pár araraun si kvůli nedostatku hnízdních příležitostí obsadil kmen položený na zemi (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Papoušci si svoji "budku" brání a jakmile přijde nějaký návštěvník blíž, okamžitě do ní zalézají (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Papoušci si svoji „budku“ brání a jakmile přijde nějaký návštěvník blíž, okamžitě do ní zalézají (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

"Kozí chlívek" s araraunami obývá i kakadu bílý (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

„Kozí chlívek“ s araraunami obývá i kakadu bílý (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Hnízdní kolonie agapornisů růžohrdlých (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Hnízdní kolonie agapornisů růžohrdlých (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Agapornis fišeri u hnízdní budky (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Agapornis fišeri u hnízdní budky (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Najdete mezi agapornisy růžohrdlými jednoho agapornise hnědohlavého? (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Najdete mezi agapornisy růžohrdlými jednoho agapornise hnědohlavého? (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Slunící se amazónek černotemenný (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Slunící se amazónek černotemenný (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Aratinga žlutý překvapil dobrou kondicí (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Aratinga žlutý překvapil dobrou kondicí (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Tropická hala? Synonymum apokalypsy

Největší perla ptačího parku ve Veldhovenu na nás ale teprve čekala. Tropická hala bývala opravdovým zlatým hřebem celého zařízení, ovšem od té doby uplynulo opravdu dost času. Vcházíme do skleníku, na jehož začátku jsou stolečky a židličky pro občerstvení, naprosto prázdné, vylidněné. Uvnitř je pěkné horko. V době naší návštěvy byl jeden z tropických dní, kdy se rtuť teploměru ve stínu blížila třicítce, uvnitř tropické haly ale muselo být mnohem víc stupňů. Vystoupali jsme po točitých schodech na ochoz a zhlédli celou halu osázenou tropickými stromy a rostlinami. Nahoře teplota ještě výrazně stoupla a musela rozhodně překonat čtyřicet stupňů.

Hned první voliéra, na kterou jsme v této výhni narazili, nás překvapila: s drobnými exoty tu byl chovaný jeden papoušek chocholatý. Ten si neměl ani kde sednout, protože voliéra byla absolutně bez bidel, tak posedával na výklenku protilehlé stěny a snažil se nechcípnout vedrem. Naši pozornost ovšem upoutala třepotající se křídla ve vedlejší voliéře – jakýsi zakrslý druh poštolek, který se do tropického skleníku rozhodně nehodil, jako by němě křičel „pusťte nás pryč!“… Procházíme dál a narážíme na první zoborožce a toka, jimž panující vedro zjevně nedělá dobře. A což teprve ledňákům obrovským. Naprostý vrchol přichází u voliéry s lorii mnohobarvými. Zvenku na jejím pletivu sedí další dva větší loriové a ani se před námi nesnaží ulétnout – evidentně jsou dehydrovaní a zřejmě i hladoví.

Obraz apokalypsy: o tropický pavilon se noví majitelé Zoo Veldhoven vůbec nezvládají starat (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Obraz apokalypsy: o tropický pavilon se noví majitelé Zoo Veldhoven vůbec nezvládají starat (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Papoušek chocholatý se snaží přežít ve víc než čtyřicetistupňovém horku. Ve voliéře s ním byli drobní exoti a žádné bidlo. (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Papoušek chocholatý se snaží přežít ve víc než čtyřicetistupňovém horku. Ve voliéře s ním byli drobní exoti a žádné bidlo. (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Viděli jste už v nějaké zoo krmit lorie zrním? (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Viděli jste už v nějaké zoo krmit lorie zrním? (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Modrá miska na vodu vyschla. Není divu, na ochozu tropické haly je asi 45 stupňů... (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Modrá miska na vodu vyschla. Není divu, na ochozu tropické haly je asi 45 stupňů… (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Volně vypuštěný lori červený na pletivu u loriů mnohobarvých. Zřejmě by si rád také zobnul nějaké slunečnice. (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Volně vypuštěný lori červený na pletivu u loriů mnohobarvých. Zřejmě by si rád také zobnul nějaké slunečnice. (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Společnost mu dělá lori tříbarvý, který je na tom úplně stejně (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Společnost mu dělá lori tříbarvý, který je na tom úplně stejně (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Celkový pohled na tropickou halu (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Celkový pohled na tropickou halu (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Většina ptáků v tropické hale dostává granule pro zoborožce (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Většina ptáků v tropické hale dostává granule pro zoborožce (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Po zemi pobíhají, nebo spíš polehávají holubi korunáči (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Po zemi pobíhají, nebo spíš polehávají holubi korunáči (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Mezi obyvateli tropické haly nechybí ani zoborožci křiklaví (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Mezi obyvateli tropické haly nechybí ani zoborožci křiklaví (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Voliéra pro zoborožce křiklavé (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Voliéra pro zoborožce křiklavé (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Další voliéru pro zoborožce obsadili dravci, kteří se do tropické haly vůbec nehodí (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Další voliéru pro zoborožce obsadili dravci, kteří se do tropické haly vůbec nehodí (Foto: Jan Potůček, Ararauna.cz)

Loriové krmení slunečnicí

Nebylo by ani divu. Stačí letmý pohled do voliéry s lorii mnohobarvými a leckterý laik v chovu papoušků by šel do kolen: loriové posedávali na velké misce, z níž vyzobávali slunečnici! Miska na vodu opodál evidentně před nějakou dobou vyschla a nikdo ji nedoplnil. V dalších voliérách už z krmiva vidíme už jen stále tytéž oranžové granule pro zoborožce. Je jedno, o jaký druh ptáka se jedná: granule dostal exotický mandelík stejně jako hoko nebo aratingové sluneční. Nejpříjemněji zdejší klima působí asi na snovače, kteří si poletují po celé hale volně a na nejvyšším stromě mají upletená hnízda. Šťastlivci… O dost hůře jsou na tom neofémy v bednových klecích na ochozu, jimž spadla všechna bidla a nikdo jim je nevrátil zpět, a tak musí posedávat na zemi.

Většina bednových klecí ale pro jistotu zeje prázdnotou, respektive je nějaký kreativec naplnil vypreparovanými kostřičkami ptáků nebo vycpaninami. Zřejmě aby zdejší ptáci tušili, jaký osud je čeká. Cestou k východu se už v podstatě nedivíme tomu, že voliéru, která dříve sloužila zoborožcům, nyní obývají dva jestřábi a včelojed… Prostě ideální skvadra do tropické haly. Ze zoologické zahrady ve Veldhovenu odcházíme s rozporuplnými pocity, které o několik hodin později ještě prohloubí návštěva naprosto špičkové Burger´s zoo se vstupným na úrovni dvou třetin toho, co požadují ve Veldhovenu. Jistě, starat se o tak velký počet různých druhů ptáků je náročné, ale to si měli současní majitelé parku Veldhoven rozmyslet v době, kdy jednali o jeho převzetí. V téhle podobě se o něm nedá mluvit jinak než o ptačím koncentráku.

Úvodní foto: Jan Potůček, Ararauna.cz
2 komentářů

 1. Dajco napsal:

  tak to je hrôza..
  mali by to premenovať..na katastrofa park alebo horor park 🙁 …!
  okrem pár väčších voliér sú tie podmienky a starostlivosť o papagáje a iné vtáctvo strašné…vidno, že majitelia zrejme nevedia absolútne nič o chove, kŕmení, podmienkach a podobne..
  nerozumiem prečo sa vôbec na také niečo dali keď to vôbec nezvládajú..čo by za to dali iní keby mohli mať na starosti taký park.Keď má k tomu človek vzťah tak by to určite inak vyzeralo…
  Dobrá reportáž…o takýchto veciach treba diskutovať a zaoberať sa podmienkami v chovoch, najmä keď ide o nedbanlivosť v takomto veľkom rozsahu.

 2. Jan napsal:

  Chtěl bych se zeptat na něco trochu jiného…Kdy by měl v nové exotě vyjít článek o chovu papouška žlutočelého? Mluvilo se o tom už minulý rok a zatím nic..Díky Honza

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..