Mníšek bolivijský (Myiopsitta luchsi)

Mníšek bolivijskýDonedávna byl veden jako poddruh jediného zástupce rodu, mníška šedého (Myiopsitta monachus). V roce 2014 jej však Joseph del Hoyo vyčlenil do samostatného taxonu. Od mníška šedého se liší bělavější maskou na obličeji a prsou, jasně žlutou spodní částí prsou a břichem (mníšek šedý je na těchto místech šedý či olivově žlutý). Vyskytuje se prakticky ve stejných místech jako ara červenouchý, který je rovněž endemickým bolivijským druhem. Jde o skalnatá údolí ve střední Brazílii v nadmořských výškách od 1 300 do 3 000 metrů.

Narozdíl od mníška šedého si mníšek bolivijský nestaví společná hnízda v korunách stromů, ale ve skalních puklinách vedle sebe, ale nikoli dohromady do společné stavby. Živí se semeny různých druhů ovoce, ale i kaktusů a rád se přiživuje na kukuřičných polích. Početnost jeho populace není známa, ale je považován za běžný ptačí druh. Přesto byl ihned po taxonomickém oddělení od mnohem rozšířenějšího mníška šedého zařazen do Červené knihy ohrožených živočichů IUCN, byť do nejnižší kategorie „nejméně znepokojivý“ (LC). Narozdíl od mníška šedého patrně není tak invazivní, nežije mimo jeho přirozený biotop v Bolívii.

Chov v zajetí

Čistý mníšek bolivijský se v evropských, natož českých chovech patrně vůbec nevyskytuje. Maximálně jde o křížence s mníškem šedým. Jeho chov se ale nebude lišit od tohoto známějšího příbuzného. Mníšci obecně dobře snáší zimu, vydrží v celoročních voliérách bez vytápěného zimoviště i poměrně kruté zimy s teplotami do 20 stupňů pod bodem mrazu. Musí mít ale část voliéy zakrytu, aby se mohl schovat před větrem a deštěm.

Jde o dost hlasité papoušky, kteří jsou nejraději, když jsou chováni v koloniích. Chovatel by si měl ale dopředu zjistit, zda jejich křik nebude příliš obtěžovat okolí. S hnízděním mníšků bolivijských v zajetí nejsou žádné zkušenosti, patrně ale bude vyžadovat umělé skalní výběžky místo větviček, z nichž by si stejně jako mníšek šedý mohl postavit hnízdo.

Dostupnost a cena

Prakticky nedostupný druh.

Výskyt v českých a moravských ZOO

Nechová jej žádná ze zoologických zahrad v České republice.