Kogna jižní (Enicognathus ferrugineus)

Kogna jižníMenší příbuzný kogny dlouhozobého, který bývá nazýván také kogna smaragdový. Jde o vůbec nejjižněji žijícího papouška na světě, který obývá jižní cíp Chile a Argentiny. Oproti kognovi dlouhozobému je výrazně menší. Na hlavě, prsou a křídlech je zelený, čelo má červenohnědé, břicho hnědé a ocas červenohnědý. Zobák je tmavě šedý a výrazně kratší než u kogny dlouhozobého. Oči bývají zbarveny červeně až hnědě, běhák šedý. Dorůstá délky 33 cm a hmotnosti do 160 g.

Ve volné přírodě obývá pacifické pobřeží nejjižnějšího cípu Jižní Ameriky v Chile, ale zasahuje také do jihozápadní Argentiny. Není ohrožen, jeho stavy jsou stabilní. Obvykle se zdržuje v malých hejnech o 10 až 15 jedincích, pozorována však byla i hejna o více než 100 exemplářích. Existují dva poddruhy: kogna jižní velký (Enicognathus ferrugineus ferrugineus), který obývá především Argentinu, a kogna jižní malý (Enicognathus ferrugineus minor), který žije v Chile. Druhý jmenovaný je častější, více se vyskytuje i v chovech v zajetí.

Chov v zajetí

Jde o poměrně vzácného papouška, do zajetí se dostal až v 70. letech minulého století, kdy jej chovala mj. zoologická zahrada v tehdejším Východním Berlíně. Nyní se vyskytuje i u českých chovatelů, ale stále jde spíše o raritu, byť se ho daří v tuzemsku odchovávat. Český prvoodchov ohlásil v roce 2006 Radek Blažej z Břeclavi. Svého času jej chovala a úspěšně rozmnožovala i pražská zoologická zahrada, která v souvislosti se stavbou nového Rákosova pavilonu pro vzácné a ohrožené papoušky uvažuje, že si jeden z druhů kognů opět pořídí.

Kognové jsou dobří letci, proto by měli mít poměrně velké voliéry, nejméně tři metry dlouhé. Nesnáší vlhko a chlad. Denně potřebují čerstvé větve na okus a téměř polovinu denní krmné dávky by mělo tvořit ovoce a zelenina.

Dostupnost a cena

Velmi těžce dostupný druh, v České republice jej chovají jen jednotliví chovatelé. Odchovů je poskrovnu a většinou jde o příbuzné ptáky. Zájemce by tedy spíše uspěl v zahraničí, ale ani tam nejde o moc často chovaného papouška. Cena mladého páru se v roce 2015 pohybovala okolo 20 tisíc korun, často i mnohem výš.

Výskyt v českých a moravských ZOO

Papouščí ZOO Bošovice
ZOO Praha – v neveřejné expozici