Lori sulaweský (Trichoglossus meyeri)

Lori sulaweskýPůvodně byl považován za jeden z dvou poddruhů loriho žlutozeleného (Trichoglossus flavoviridis), od kterého se odlišuje zelenavě hnědým zadním temenem, záhlavím a týlem a zelenavě žlutými prsy a horním břichem s tmavě zeleným lemováním. Je znatelně menší než lori žlutozelený, dorůstá délky do 18 cm (lori žlutozelený okolo 21 cm). Ve volné přírodě se vyskytuje výhradně na ostrovu Celebes, kdežto lori žlutozelený jen na souostroví Sula. Početnost jeho populace ve volné přírodě není známa, podle pozorování na Celebesu je ale místy značně hojný zejména v horských lesích. Přesto u něj BirdLife International předpokládá mírný pokles, který může být způsoben ztrátou vhodných biotopů.

Ihned po taxonomickém oddělení od loriho žlutozeleného byl zapsán do Červené knihy ohrožených živočichů IUCN, i když jen do nejnižší kategorie „nejméně znepokojivý“ (LC). Lori sulaweský se zdržuje především v nížinatých i horských lesích, ale občas byl pozorován i v otevřené krajině. Zdržuje se v malých hejnech s jinými druhy loriů.

Chov v zajetí

V zajetí je chován a odchováván častěji než lori žlutozelený, od kterého byl oddělován jako samostatý druh už v minulosti. Vůbec prvního světového odchovu docílili v roce 1959 v Dánsku, kam bylo v padesátých letech dovezeno více těchto ptáků. Do České republiky jej koncem devadesátých let minulého století dovezl Pavel Dohnal, který jej také v roce 1997 poprvé odchoval. Později jej měl ve svém chovu i Jan Sojka, který ho v roce 2001 vystavil na Exotě Olomouc. O rok dříve jako první u nás odchoval loriho žlutozeleného.

V Nové Exotě (6/2003) popisuje Jos Hubers chov obou druhů a zdůrazňuje rozdíl v jejich chování. Zatímco loriové žlutozelení jsou hluční a agresivní (i vůči vlastním mláďatům), lori sulaweský je většinou klidný a tichý. Podle autora se dá pohlaví určit snáze u mladých ptáků, kdy mají samci žlutější hlavu než samičky. Po přepeření se rozdíly stírají.

Dostupnost a cena

V českých chovech prakticky nedostupný druh.

Výskyt v českých a moravských ZOO

Nechová jej žádná ze zoologických zahrad v České republice.