Lori žlutozelený (Trichoglossus flavoviridis)

Lori žlutozelenýPatří mezi menší zástupce loriů. Dříve se dělil se na dvě subspecie – lori žlutozeleného sulského (Trichoglossus flavoviridis flavoviridis) a lori žlutozeleného sulaweského (Trichoglossus flavoviridis meyeri). Nyní je lori sulaweský samostatným druhem. Hlavní rozdíl spočívá ve zbarvení hlavy. První zmíněný ji má žlutou, subspecie meyeri hnědou. Jak už název napovídá, vyskytují se na souostroví Sula a ostrově Sulawesi. Statut ohrožení se stanovuje pouze pro druhy, nikoliv pro poddruhy. Jako celek však lori žlutozelený patří mezi hojně se vyskytující.

Nejčastěji bývá pozorován v horských lesích do nadmořské výšky 2 000 metrů, zdržuje se ale také v nížinách. Často se zdržuje v hejnech o 30 až 40 kusech. Ve větších skupinách se pohybují od dubna do poloviny května. Živí se nektarem z květů stromů a keřů, ale také ovocem, bobulemi a nezralými semeny trav. Při sběru potravy i za letu jsou hluční a jejich hlas je velmi pronikavý. Občas se zdržují ve společnosti příbuzných loriů ozdobných (Trichoglossus ornatus). O jeho hnízdění ve volné přírodě se toho ví málo, předpokládá se ale, že hnízdní sezóna začíná v listopadu.

Chov v zajetí

V devadesátých letech patřil tento druh v Evropě mezi početné zástupce. Bylo to především díky probíhajícím importům. Po přelomu tisíciletí však dovozy přestaly fungovat a u chovatelů dostali přednost barevnější loriové. Dnes se u nás už vůbec nechová a v celé Evropě se považuje za velmi vzácného. Je to jen další příklad toho, jak rychle může druh z chovů vymizet, přestože se ho daří odchovávat celkem bez obtíží. V České republice se odchov lori žlutozeleného sulaweského podařil Pavlu Dohnalovi a lori žlutozelené sulské odchoval pro změnu Jan Sojka.

V Nové Exotě (6/2003) popisuje Jos Hubers chov obou druhů a zdůrazňuje rozdíl v jejich chování. Zatímco ptáci nominátní subspecie jsou hluční a agresivní (i vůči vlastním mláďatům), poddruh meyeri je většinou klidný a tichý. Podle autora se dá pohlaví určit snáze u mladých ptáků, kdy mají samci žlutější hlavu než samičky. Po přepeření se rozdíly stírají.

Dostupnost a cena

U nás prakticky nedostupný druh, nedá se téměř sehnat ani v Evropě. Teoreticky by se jeho cena mohla pohybovat okolo 1 500 euro za pár (přibližně 40 tisíc korun), ale sehnat ptáky, kteří by byli na prodej, by byl téměř nadlidský úkol.

Výskyt v českých a moravských ZOO

Žádná tuzemská zoologická zahrada je nechová.