Žakové a mezinárodní obchod s nelegálně odchycenými ptáky (anglicky, 22 minut)

Investigativní reportáž popisuje mezinárodní obchod s volně žijícími papoušky, jejich nelegální odchyt a nehumánní zacházení. Mezinárodní organizace World Parrot Trust dokument zaměřila na obchod s africkými papoušky žako, jejichž odchyt dlouhodobě kritizuje a bojuje za jeho úplný zákaz.

Producent: World Parrot Trust, 2012