Neoféma ozdobná (Neophema elegans)

Běžný druh neofémy, který byl ale do 60. let minulého století v chovech prakticky neznámý. Zbarvena je převážně tmavě olivově zeleně, temeno a vrchní partie těla jsou zlatě olivové. Čelní pásek nad zobákem je modrý, shora lemovaný světlemodře, a touto částí zasahuje až k oku. Spodní část těla je zelenožlutá, u ocasu až žlutá. Střední křídelní krovky má světle zelenomodré, ostatní křídelní krovky modré. Ocas je modrý, oko hnědé, zobák šedočerný a běhák šedohnědý. Dorůstá délky 22 cm a hmotnosti do 51 g.

Ve volné přírodě obývá jihozápadní a jižní až jihovýchodní Austrálii, přičemž tyto dvě velké oblasti jejího výskytu jsou od sebe jasně odděleny. Na západě žije poddruh neoféma ozdobná západní (Neophema elegans carteri), na východě neoféma ozdobná východní (Neophema elegans elegans). Oba poddruhy jsou ve své domovině považovány za hojné, neohrožuje je ani úbytek vhodných hnízdních biotopů, ani ilegální odchyt a obchod. V Červené knize ohrožených živočichů jí proto náleží nejnižší kategorie „málo dotčený“ druh.

Chov v zajetí

Do 60. let minulého století se mezi chovateli prakticky nevyskytovala, poté se velmi rychle rozšířila a dnes jde o naprosto běžně chovaný druh menšího papouška. Popularitu si získala především tím, že podobně jako většina australských papoušků není přílš náročná. Jde o odolného ptáka, kterého lze chovat v celoročních venkovních voliérách, ale měl by mít možnost chráněného záletu. V době hnízdění je agresivní, proto by měly být jednotlivé páry chovány odděleně.

Jako velmi aktivní pták a dobrý letec potřebuje voliéru alespoň metr až dva dlouhou, pro chov v malé kleci není vhodná. Pokud by neměla možnost proletu, velmi rychle by se na ní projevila obezita a celkově by neprospívala. Nedoporučuje se chovat stejné druhy neofém v sousedících voliérách, protože by se navzájem napadaly a negativně by to ovlivnilo jejich hnízdění. Naopak pokud by na sebe nemohly, ale měly by vizuální či hlasový kontakt, mohlo by je to pozitivně stimulovat. Existuje i několik barevných mutací.

Dostupnost a cena

Běžně chovaný druh neofémy, který lze pořídit na většině ptačích burz nebo prostřednictvím chovatelské inzerce na českých webech. Přírodně zbarvení mladí ptáci se v roce 2013 prodávali za cenu okolo 500 korun, barevné mutace vyjdou i násobně dráž.

Výskyt v českých a moravských ZOO

Nechová jej žádná ze zoologických zahrad v České republice.


Evropská unie uvažuje, že zakáže chov většiny exotických zvířat. Pojďme tomu zabránit!

!!! Podpisová akce proti pozitivním seznamům ZDE !!!