Podkrušnohorský zoopark Chomutov

vedoucí zoolog: Miroslav Brtnický

Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
www.zoopark.cz
zoopark@zoopark.cz
Tel.: 474 624 412

Chované druhy papoušků

Alexandr černohlavý
Alexandr čínský

Největší rarita

Chomutovský zoopark se soustředí spíše na chov vodních ptáků a dravců.

Kudy se tam dostat

Přemyslova 259, 430 01 Chomutov