Ara zelenokřídlý (Ara chloroptera)

Druhý největší druh papouška po arovi hyacintovém a druhý nejčastěji chovaný velký druh ary po ararauně. Dosahuje délky až 90 cm a hmotnosti do 1,4 kg. Je zbarvený podobně jako ara arakanga, shora a na břiše červený (ale tmavěji než arakanga), na křídlech pak červená přechází do zelené a modré na koncích letek. Nahé líce doplňují řady červených pírek. Zobák je shora okrový, dolní čelist je černá. Oproti arovi arakangovi je větší a mohutnější.

Ve volné přírodě obývá poměrně rozsáhlé území Jižní Ameriky od východní Panamy po severní Argentinu. Největší část jeho biotopu leží v Brazílii a takřka kopíruje rozšíření ary ararauny. Je velmi častý, ale kvůli intenzivnímu pronásledování domorodci, kteří vybírají jeho hnízda a prodávají mláďata, se stahuje do hůře přístupných míst. Jeho populace je ale dostatečně silná, tudíž není zařazen na seznam ohrožených druhů CITES a jednotliví ptáci mohou být legálně odchytávání a importováni.

Chov v zajetí

Po ararauně druhý nejčastěji chovaný velký druh arů, v České republice je zastoupen u celé řady chovatelů i zoologických zahrad. Podobně jako u ararauny je jeho chov v porovnání s jinými druhy arů poměrně snadný, páry arů zelenokřídlých jsou často využívány jako náhradní rodiče pro podložená mláďata vzácnějších druhů arů. První odchov v tuzemsku docílila v roce 1974 zoologická zahrada v Brně. V současné době je odchováván mnoha soukromými chovateli a počet chovaných jedinců se odhaduje na stovky.

Dostupnost a cena

Z velkých arů je na českém trhu druhý nejdostupnější po ararauně. Mláďata bývají často odchovávána ručně pro ochočení jako domácí mazlíčci. V roce 2011 se cena mláděte ary zelenokřídlého pohybovala od 30 do 50 tisíc korun a spíše klesala. Starší a zejména pohlavně dospělí ptáci vyjdou dráž. Vzhledem k tomu, že byl vyřazen ze seznamů CITES, objevují se na trhu i ptáci z odchytu. Jejich aklimatizace ale může být problematická.

Výskyt v českých a moravských ZOO

ZOO Praha
ZOO Brno
ZOO Ústí nad Labem
ZOO Liberec
ZOO Hodonín
ZOO Tábor-Větrovy
ZOO Ohrada (Hluboká nad Vltavou)
ZOO Ostrava
Papouščí zoo Bošovice


Evropská unie uvažuje, že zakáže chov většiny exotických zvířat. Pojďme tomu zabránit!

!!! Podpisová akce proti pozitivním seznamům ZDE !!!