Ara zelenokřídlý (Ara chloroptera)

Druhý největší druh papouška po arovi hyacintovém a druhý nejčastěji chovaný velký druh ary po ararauně. Dosahuje délky až 90 cm a hmotnosti do 1,4 kg. Je zbarvený podobně jako ara arakanga, shora a na břiše červený (ale tmavěji než arakanga), na křídlech pak červená přechází do zelené a modré na koncích letek. Nahé líce doplňují řady červených pírek. Zobák je shora okrový, dolní čelist je černá. Oproti arovi arakangovi je větší a mohutnější.

Ve volné přírodě obývá poměrně rozsáhlé území Jižní Ameriky od východní Panamy po severní Argentinu. Největší část jeho biotopu leží v Brazílii a takřka kopíruje rozšíření ary ararauny. Je velmi častý, ale kvůli intenzivnímu pronásledování domorodci, kteří vybírají jeho hnízda a prodávají mláďata, se stahuje do hůře přístupných míst. Jeho populace je ale dostatečně silná, tudíž není zařazen na seznam ohrožených druhů CITES a jednotliví ptáci mohou být legálně odchytávání a importováni.

Chov v zajetí

Po ararauně druhý nejčastěji chovaný velký druh arů, v České republice je zastoupen u celé řady chovatelů i zoologických zahrad. Podobně jako u ararauny je jeho chov v porovnání s jinými druhy arů poměrně snadný, páry arů zelenokřídlých jsou často využívány jako náhradní rodiče pro podložená mláďata vzácnějších druhů arů. První odchov v tuzemsku docílila v roce 1974 zoologická zahrada v Brně. V současné době je odchováván mnoha soukromými chovateli a počet chovaných jedinců se odhaduje na stovky.

Dostupnost a cena

Z velkých arů je na českém trhu druhý nejdostupnější po ararauně. Mláďata bývají často odchovávána ručně pro ochočení jako domácí mazlíčci. V roce 2011 se cena mláděte ary zelenokřídlého pohybovala od 30 do 50 tisíc korun a spíše klesala. Starší a zejména pohlavně dospělí ptáci vyjdou dráž. Vzhledem k tomu, že byl vyřazen ze seznamů CITES, objevují se na trhu i ptáci z odchytu. Jejich aklimatizace ale může být problematická.

Výskyt v českých a moravských ZOO

ZOO Praha
ZOO Brno
ZOO Ústí nad Labem
ZOO Liberec
ZOO Hodonín
ZOO Tábor-Větrovy
ZOO Ohrada (Hluboká nad Vltavou)
ZOO Ostrava
Papouščí zoo Bošovice