IUCN radí, jak humánně zabíjet invazní druhy zvířat. Pěvci se mají chytat do klecí, vodní ptáci střílet

UVNITŘ DOKUMENT – Při omezování počtu a likvidaci invazních druhů zvířat na seznamu Evropské unie je potřeba brát ohledy na dobré životní podmínky těchto zvířat. Požaduje to Mezinárodní unie na ochranu přírody (IUCN), která vydala konkrétně pro členské země EU příručku s doporučením, jak „humánně“ likvidovat zvířata z celoevropského seznamu invazních druhů. Na něm je aktuálně i pět druhů ptáků: ibis posvátný, husice nilská, kachnice kaštanová, majna obecná a vrána domácí. Na doporučení IUCN ohledně způsobu likvidace invazních druhů upozornila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), která je odborným orgánem CITES při ministerstvu životního prostředí.

Na majny platí odchyt do klecí s „volavkou“

„Dokument popisuje eradikační opatření z hlediska jejich účinnosti a použitelnosti s ohledem na welfare zvířat. K dispozici jsou zde právní normy a pravidla EU i členských států, která se týkají managementu invazních druhů obratlovců. Dále jsou zahrnuty informace o jednotlivých opatřeních pro management těchto druhů a shrnutí humánních postupů při jejich aplikaci,“ vysvětluje AOPK. Evropský seznam invazních druhů obsahuje 22 druhů obratlovců, na které se vztahuje povinnost registrace chovu v zajetí, zákaz jejich rozmnožování a zajištění chovného zařízení před únikem zvířat do volné přírody. Aktivní likvidaci nepůvodních invazních druhů dosud Česká republika příliš neřešila, to by se však mělo od příštího roku změnit.

Manual Management Vertebrat… by Jan.Potucek

Příručka IUCN například radí, že pro odchyt a likvidaci majny obecné se nejvíce osvědčil lov do klecí s živou návnadou – „volavkou“, kterou je již dříve odchycená majna. „Nástražné pasti jsou nejrozšířenější a nákladově nejefektivnější metodou pro eradikaci a kontrolu populace majny obecné. Je to relativně levné a hlavní náklady tvoří pracovní síly potřebné pro umístění a kontrolu odchytových klecí. V Evropě se odchyt majn na návnadu úspěšně používá na španělských ostrovech Tenerife, Gran Canaria a Mallorca,“ konstatuje IUCN. Naopak odchyt do klecí bez živé návnady, jen s krmivem, tak efektivní prý není. K samotnému usmrcování odchycených ptáků IUCN radí nejčastěji frakturu lebky nebo modifikaci atmosféry.

Seychelské ostrovy za 20 milionů korun od EU dokončují likvidaci invazních alexandrů malých

„Jidášova metoda“ pomáhá s odstřelem vran

U husic nilských IUCN považuje za nejúčinnější metodu snižování divokých populací odstřel, který však nelze praktikovat v městských oblastech, kde se tito ptáci často zdržují. Proto se zkouší i odchyt do klecí s živou návnadou, který se osvědčil u malých populací v Belgii. Samotné usmrcování je podle IUCN u husic nilských nejefektivnější jako u majn: frakturace lebky nebo modifikace atmosféry. Na vrány domácí nejvíce platí podle IUCN odstřel metodou „Jidáš“, kdy se využije ochočený jedinec stejného druhu, který přiláká divoké ptáky. „Jidášova metoda je nákladově nejefektivnější při velmi nízké hustotě populace invazního druhu. Když ve volnosti zůstane jen několik zvířat, je to cenná metoda, která pomáhá najít posledních pár jedinců,“ míní Unie.

Odstřel je podle IUCN nejúčinnější metodou pro snižování populace také u kachnice kaštanové, která se většinou zdržuje na vodních hladinách a odchyt do klecí u ní prakticky nefunguje. Další možností je potírání vajec ve snůšce olejem, nebo výměna vajec za podklady, to však předpokládá složité hledání jednotlivých hnízd. Nejlepší metodou pro likvidaci ibisů posvátných je podle příručky IUCN odstřel a ruční likvidace snůšek a mláďat na hnízdech.

Madrid zahájil plošnou likvidaci invazních mníšků šedých

Image by freepic.diller on Freepik

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..