Breaking News :

Novým předsedou Českého svazu chovatelů je Radek Novotný, který stojí za brněnskou výstavou Moravia

Kdo bude novým předsedou Českého svazu chovatelů? Do prosincové volby jde pět kandidátů

Česko zavádí možnost elektronických žádostí o registrační listy CITES, eurocitesy a permity. Papírové časem zruší

Umělá inteligence pomůže díky stovce záznamníků umístěných v pralese monitorovat ary zelené v Kostarice

Arové škraboškoví u soukromých chovatelů: ACTP je začala vyvážet, čtyři ptáci zamířili i na Slovensko

Osud zabavených arů kobaltových v Surinamu a Bangladéši vzbuzuje otázky. Ptáci zmizeli neznámo kam

ACTP vyvezla do Indie nejen ary škraboškové, ale taky ary kobaltové a amazoňany ohnivé. Nejbohatší rodině v zemi

Jak se Zoo Zlín podařilo odchovat dvojzoborožce indické? Prozradí kurátor Václav Štraub na přednášce 9. prosince ve Vlčí Habřině

Jaká je EXOTIKA 2023 v Lysé nad Labem? Vystavuje tukany, aratingy žluté či mutační lorie

EXOTA Olomouc 2023: Návrat ve velkém stylu. Překonala všechny předchozí ročníky

78 druhů exotů a poprvé i sovy a ledňáci: jak vypadala letošní výstava v Třebechovicích pod Orebem?

Dvacítka nevládních organizací tlačí na přísnější podmínky pro obchodování s druhy CITES I v Evropské unii

They’re back! Kennedy Darling, named to return to

Success humble is good not teacher failure makes you

The most Mid-South Farm on Gin Show in them March

Talent crisis gives Aaron Finch his Test-match chance

Vědecký orgán CITES v Česku, Agentura ochrany přírody a krajiny, je proti pozitivním seznamům zvířat

UVNITŘ DOKUMENT – Další důležitý státní úřad v České republice se otevřeně vyslovil proti zavedení celoevropského pozitivního seznamu zvířat, který by obsahoval druhy povolené pro zájmový chov v soukromí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), která funguje jako Vědecký orgán CITES při ministerstvu životního prostředí, vydala oficiální negativní stanovisko proti takovému seznamu. „AOPK ČR vyjadřuje v rámci posuzovaného záměru na základě níže uvedených argumentů nesouhlas s regulací zájmového chovu formou tzv. pozitivního seznamu, tedy prostřednictvím taxativně vymezeného seznamů druhů, které by v EU bylo povoleno chovat,“ napsala agentura v prohlášení, které vydala u příležitosti konference Budoucnost zájmového chovu zvířat v ČR konané minulý týden v Poslanecké sněmovně.

„Omezení chovatelství tímto způsobem vnímáme jako extrémní opatření, které ve svém důsledku povede k ohrožení celé řady druhů na přežití, ke zvýšení rizika rozvoje černému trhu s ohroženými druhy, ke snížení dobrých životních podmínek jedinců (animal welfare) a ke ztrátě chovatelských znalostí, zkušeností a dovedností,“ dodala agentura a vyjmenovala pět základních důvodů, proč považuje pozitivní seznam zvířat za špatný. Uvádí například, že díky soukromým chovatelům jsou v zajetí jedinci kriticky ohrožených druhů zvířat, kteří tak tvoří rezervní populaci pro případ vyhynutí druhu v přírodě. „V případě náhlého kolapsu populace v přírodě budou druhy, na seznamu nezařazené, ohroženy vyhynutím. Nebude totiž možné využít soukromých kapacit k udržení genofondových rezerv a tím i vnitrodruhové genetické diverzity,“ upozorňuje AOPK ČR.

Stanovisko AOPK ČR k Poziti… by Jan.Potucek

Soukromí chovatelé mají nezastupitelnou roli

Zoologické zahrady nemají podle agentury kapacitu tuto roli kompletně splnit a samotní zástupci českých zoo to potvrzují. „Již nyní je role soukromých chovatelů nezastupitelná v případě udržení zdravého genofondu kriticky ohrožených druhů v lidské péči (např. ara červenouchý, kakadu žlutolící), jejichž populace v přírodě i nadále klesají,“ doplnila AOPK ČR. Druhým důvodem pro zachování soukromého chovu exotických zvířat má být možnost vzdělávání chovatelů, kteří jsou a budou prospěšní při uchování populací jednotlivých druhů. „V důsledku zavedení „pozitivního seznamu“ ustane mezigenerační přenos informací o bionomii druhů do seznamu nezařazených. Ztratíme vědomosti potřebné pro komplexní ochranu přírody, resp. biologické rozmanitosti,“ varuje AOPK ČR.

Třetím důvodem je podle agentury dostatečný právní rámec, který už má Česká republika nastavený národní a evropskou legislativou o regulaci zájmového chovu zvířat. „Chov některých druhů volně žijících živočichů omezuje či zakazuje formou „negativního seznamu“. V případě potřeby další regulace chovu z hlediska naplňování CITES nebo zajištění vhodných životních podmínek je možné využít stávajících legislativních prostředků případně je novelizovat podle potřeby,“ míní agentura. Vznik pozitivního seznamu by naopak znamenal reálné riziko opětovného rozvoje černého trhu bez kontroly a mj., s vyšším rizikem šíření chorob přenosných na člověka, tzv. zoonóz, kterými naopak zavedení pozitivního seznamu odůvodňují aktivistické organizace na „ochranu zvířat“, které tuto novou regulaci v EU prosazují.

Pozitivní seznamy odmítají i ministři zemědělství a životního prostředí

Pátým a posledním argumentem AOPK ČR proti zavedení jednotného pozitivního seznamu zvířat pro všechny členské země EU je zákaz rozmnožování druhů, které by se na takovém seznamu neobjevily. „Jedincům druhů mimo „pozitivní seznam“ by bylo po jeho schválení zabráněno v další reprodukci, což by v mnoha případech znamenalo jejich chov mimo sociální strukturu, která odpovídá jejich etologickým nárokům. Než u chovatele dožijí, významně se zhorší jejich životní podmínky (např. u velkých druhů papoušků to může být i několik desítek let),“ argumentovala agentura opět příklady papoušků. Stejně jako AOPK ČR se proti zavedení pozitivního seznamu zvířat EU vyslovil i ministr životního prostředí Petr Hladík, ministr zemědělství Marek Výborný (oba KDU-ČSL), Unie českých a slovenských zoologických zahrad, Český svaz chovatelů, Terarijní společnost Praha a další organizace, včetně Nadace na ochranu zvířat.

Zda skutečně EU zavede pozitivní seznamy zvířat, zatím není jasné. Rozhodovat by se o tom mělo až v polovině roku 2025. Nyní má teprve vzniknout studie vhodnosti a proveditelnosti takové nové regulace zájmového chovu zvířat. „Na základě opatření Revidovaného akčního plánu EU k boji proti wildlife crime publikovaného 11. listopadu 2022 má EK za úkol posoudit potřebu, přidanou hodnotu a proveditelnost využití tzv. pozitivního seznamu zvířat, které by bylo možné vlastnit v zájmovém chovu, jako možného nástroje ke snížení trvale neudržitelného obchodu s volně žijícími druhy živočichů. K danému účelu EK vypsala tendr na výběr posuzovatele. Tendr byl ukončen v září 2023, nyní bude EK vybírat z přihlášených zájemců zhotovitele. Studie bude probíhat 19 měsíců, následně budou výsledky studie vyhodnoceny a na úrovni EU budou navržena k projednání další opatření,“ přiblížila AOPK ČR.

Úvodní foto:

Předchozí článek

První úspěšné hnízdění arů škraboškových po jejich návratu do volné přírody. Dvě mláďata se vylíhla rok po vypuštění

Dálší článek

Přežije rok 2031? Latam vlaštovčí je Ptákem roku v Austrálii. Porazil lelkouna sovího a kakadua přilbového

Nejčtenější