Amazoňan žlutobřichý (Amazona xanthops)

Menší a málo rozšířený druh netypicky zbarveného amazoňana. Celkově je zelenošedý, hlava a krk žluté. Týl a zadní část krku má zelené, s tmavě zeleným lemováním konce peří a černými špičkami. Příuší má žlutavě oranžové, horní prsa zelená, spodní tmavě žlutá, stejně jako horní část břicha. Zobák má bledě žlutý s tmavou skvrnou u kořene horní čelisti, oko je žluté a běhák světle šedý. Dorůstá délky 27 cm a hmotnosti do 260 g.

Ve volné přírodě žije a ve východní a střední Brazílii, vzácněji i v Paraguay. Divoká populace se odhaduje asi na 20 tisíc jedinců a klesá. Zatím však nebyl zařazen na seznam CITES, mezinárodní úmluvy o ochraně volně žijících živočichů. Někteří zoologové prosazují, aby byl tento druh zařazen do samostatného rodu Alipiopsitta (takto jej uvádí např. i BirdLife International), protože se od ostatních amazoňanů významně liší.

Chov v zajetí

Zřídka chovaný amazoňan, ale rozhodně je častější než jiné vzácnější druhy tohoto rodu. Do České republiky se dostal až na přelomu minulého a současného století, nikdy zde nebyl chován ve větším množství. Na chov je náročný stejně jako ostatní amazoňané – samci mohou být v době toku a hnízdění agresivní.

Prvního odchovu v tuzemsku docílil v roce 2000 Jan Nedělník na Kroměřížsku, nyní jej odchovávají i další chovatelé, například Zdeněk Holomčík na Zlínsku.

Dostupnost a cena

Méně častý druh v tuzemských chovech, přesto se sporadicky objevuje v chovatelské inzerci na českých webech. Vzácně je dovážen z odchytu, aklimatizace takových ptáků ale může být náročná a hrozí úhyny. Ptáci odchovaní v zajetí jsou dražší, v roce 2011 se cena jednoho ptáka pohybovala okolo 20 tisíc korun.

Výskyt v českých a moravských ZOO

Žádná tuzemská zoologická zahrada je nechová.