Jak legálně dovážet nebo vyvážet papoušky z České republiky?

Otázka, která se v odborných internetových fórech objevuje s železnou pravidelností a prakticky nikdy na ní tázající nedostane správnou odpověď. Mnoho chovatelů by rádo vyváželo odchované papoušky do zahraničí, nebo si naopak z ciziny dovezlo druhy, kterých v tuzemsku příliš mnoho není nebo jsou tu příliš drahé. V obou případech je třeba dodržet několik základních pravidel, aby se vývozce/dovozce nestal terčem zásahu Celní správy,  inspektorů životního prostředí nebo veterinární správy.

Vývoz a dovoz běžných druhů papoušků (bez registrace CITES)

Pokud chcete vyvézt na nějakou zahraniční burzu, například do populárního Zwolle v Holandsku, odchované ptáky, a nejde o papoušky, na které by pamatovala první příloha mezinárodní přílohy CITES, i tak vás čeká trochu papírování. Většina papoušků, s výjimkou čtyř druhů (andulka, korela, agapornis růžohrdlý a alexandr malý) spadá do dalších příloh CITES a ty lze volně dovážet a vyvážet pouze v rámci Evropské unie. Mimo ni musíte prokázat legální původ ptáků, tedy že jde o váš odchov nebo legálně dovezené ptáky do EU. Ale i v rámci Unie se nevyhnete povinnosti získat veterinární povolení a ptáky proclít.

Řada prodejců tyto dvě povinnosti obchází a ptáky vyváží nebo dováží bez veterinární prohlídky a celního povolení. Velmi tím riskují, protože pokud by je u hranic kontrolovala Celní správa, mohla by jim dovážené ptáky zabavit. Většina riskujících ale spoléhá na to, že se jim taková kontrola vyhne a papírování se vyhýbají. Problémy je ale mohou čekat i za hranicemi, třeba při prodeji ptáků na zmíněných zahraničních burzách, kde organizátoři mohou od dovozců z ciziny vyžadovat celní doklady a veterinární potvrzení (to samé se týká i některých kupujících).

Veterinární povolení při dovozu ptáků ze zahraničí má také svoje opodstatnění. Není neobvyklé, že si čeští chovatelé ze zahraničí dovlečou do chovu nemocné ptáky, kteří nakazí další papoušky a může dojít i k hromadným úhynům. Pokud by dodrželi základní veterinární pravidla, mohli by se vyhnout pozdějším komplikacím. U dovozů papoušků ze zemí mimo EU se veterinární povolení a podovozní izolace důrazně doporučují, respektive jsou povinné. Nerespektováním takové povinnosti by chovatel porušil vyhlášku a vystavil by se riziku sankcí, ale i zabavení dovezených ptáků.

Populární neofémy patří k často dováženým papouškům ze zahraničních burz. Chovatelé ale záměrně vynechávají veterinární prohlídky a přivážejí si nemocné ptáky, kteří jim poté nakazí celý chov. (Foto: free-pet-wallpapers.com)

Karanténa u ptáků dovážených ze zemí mimo EU

Při dovozu papoušků z třetích zemí, například populárních farem ve Spojených státech nebo na Filipínách, musí ptáci projít veterinární prohlídkou už v místě vstupu do České republiky. „U nás je takovým hlavním karanténním místem letiště Praha – Ruzyně. Obecně se doporučuje, aby pták v karanténě strávil tři až šest měsíců. Je to dané i legislativou. V České republice jsou dvě další karanténní místa, kam lze ptáky umístit: jedno na Vysočině a druhé ve středních Čechách. Podrobnosti o nich jsou dostupné na webu Státní veterinární správy,“ řekla serveru Ararauna.cz v nedávném rozhovoru veterinářka Markéta Hašlová z pardubické Veteriny Dubina.

Podmínky karantény se liší podle toho, z které země si chovatel ptáky přiváží. Například u importů z Mauricia je povinná dvouměsíční karanténa, jindy to bývá minimálně jeden měsíc. „S výjimkou terarijních zvířat obvykle stanovujeme povinnost třicetidenní podovozní izolace,“ říká mluvčí Státní veterinární správy Josef Duben. „Povinností dovozce popřípadě osoby zodpovědné za zásilku, je informovat pohraniční veterinární stanici předem o příchodu zvířat, konkrétně s předstihem jednoho pracovního dne,“ dodává.

Vývoz a dovoz ptáků zařazených do první přílohy CITES

Takzvaní citesovští ptáci, tedy ti, co jsou zařazeni do první přílohy mezinárodní úmluvy CITES a jejich majitelé je musí mít registrované na odboru životního prostředí příslušného krajského úřadu, podléhají při dovozu i vývozu mnohem komplikovanějším povinnostem. „Pro vývoz papoušků do třetích zemí (mimo EU) zařazených do příloh A, B a C je nutné mít předem již vyřízené vývozní povolení, které vývozce získá dle § 8 až § 12 zákona č. 100/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na Ministerstvu životního prostředí po předložení žádosti na předepsaném formuláři,“ sdělil serveru Ararauna.cz Jan Beneš z České inspekce životního prostředí (ČIŽP).

Formulář žádosti o povolení vývozu a dovozu

Žádost lze podat i elektronicky, žadatel se ale v takovém případě musí u ministerstva registrovat. „Řízení o vydání povolení se vede podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) – jeho výsledkem je vydání rozhodnutí. V případě vyhovění žádosti je vydáno povolení, které je přílohou rozhodnutí. Obecně trvá toto vyřízení do 30 dnů,“ dodává Jan Beneš. Žádost musí obsahovat doklad o původu dovážených nebo vyvážených exemplářů, při dovozu například kopii vývozního povolení CITES ze země vývozu, při vývozu pak originály registračních listů a certifikátů Evropského společenství (detailní podrobnosti v tomto materiálu MŽP).

Nedílnou součástí žádosti musí být i doklad o zaplacení správního poplatku (viz přehled poplatků, většinou jde o 1 000 korun) nebo žádost o osvobození od jeho placení. U druhů, které spadají do první přílohy CITES, je obchodování a další komerční využití zakázané, ale pravidla pamatují na určité výjimky. Mezi ty patří odchov daného druhu v zajetí, prodej nebo nákup „předcitesovského“ exempláře, či přesun jedince v rámci záchranného programu.  „Takové výjimky udělují krajské úřady ve správním řízení a pokud žadatel doloží všechny požadované údaje, získá potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností  (žlutý formulář),“ popisuje Jan Beneš z ČIŽP.

Informace o placení poplatků za žádosti CITES

Doklady k papouškům z první přílohy CITES

„Citesovské“ druhy papoušků musí mít vedle vydané výjimky ze zákazu komerčního nakládání (žlutý formulář) také nezaměnitelné označení, za které se považuje buď přesně definovaný uzavřený kroužek (pro tyto druhy se uznávají pouze speciální CITES kroužky, které v České republice vyrábějí a distribuují pouze dva výrobci – kontakt na ně najdete na stránkách ministerstva životního prostředí nebo ČIŽP), nebo čip. Číslo kroužku musí odpovídat číslu zapsanému v registračním listu a žlutém formuláři povolujícím výjimku ze zákazu prodeje. Majitel nebo kupující musí být připraven kdykoli na požádání tyto doklady předložit, jinak mu hrozí zabavení ptáků (musí je tedy mít i při jakémkoli transportu).

U vybraných druhů papoušků z první přílohy CITES se navíc vyžadují i paternitní testy na rodičovství. A jaké bývají nejčastější chyby českých chovatelů při dovozu nebo vývozu papoušků do nebo z České republiky? Podle Jana Beneše z ČIŽP jsou tři: „Nevlastní dovozní a vývozní povolení, v době dovozu nebo i vývozu předkládají při celní kontrole již neplatné povolení a exempláře nejsou nezaměnitelně označené.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..