Ara rudobřichý (Orthopsittaca manilata)

Menší a méně známý druh ary, který nebývá často chován v zajetí. Důvodem není ani tak jeho vzácnost, jako spíš naprosto odlišné nároky na potravu a komplikovaný chov. Dorůstá délky 46 cm a hmotnosti do 350 g. Je celkem nenápadně zbarven, celkově zelený, shora až olivový. Na bradě, hrdlu a horní části břicha je šedý, čelo a temeno má modravé. Nahá líce jsou žlutavá a postrádají jakákoli pírka (v tom je podobný s arou arakangou). Zobák je černý, oko tmavě hnědé.

Ve volné přírodě žije na poměrně rozsáhlém území Jižní Ameriky od Guayany přes Venezuelu, Kolumbii a Peru po centrální Brazílii. Vyskytuje se ale i na Trinidadu. Oproti jiným druhům arů se živí téměř výhradně plody mauritijské palmy, které obsahují velké množství beta-karotenu. Kvůli tomu se dlouho nedařilo udržet odchycené ptáky při životě. Uměle chovaní jedinci ale přijímají i jinou potravu. Patří k té menšině arů, kteří nejsou zařazeni na seznam CITES, a tudíž k jeho chovu není třeba registrace.

Chov v zajetí

Oproti minulosti už není tak vzácný, ale přeci jenom nepatří mezi běžně chované druhy papoušků, a to ani v České republice. Důvodem jsou především jeho odlišné potravní nároky. Ara rudobřichý má velké sklony k tloustnutí, proto nemůže přijímat tučnou potravu, jako jsou různé druhy ořechů (což je ale u většiny arů naopak běžné). Naopak vyžaduje mnoho čerstvé i vařené zeleniny, například mrkve (kvůli beta-karotenu). Na svou velikost vyžaduje i poměrně velké chovné zařízení.

V České republice jej poprvé odchoval v roce 1996 Zdeněk Šťastný. Od té doby je v tuzemsku odchováván pravidelně hned několika chovateli. Nepatří ale mezi příliš oblíbené druhy, i když cenově je dostupnější než některé větší druhy arů. Není ani příliš často chován jako domácí mazlíček.

Dostupnost a cena

Nedá se říci, že by byl zcela běžný, ale dá se sehnat i na českém trhu. Sporadicky se objevuje i v inzerátech na internetových burzách s exotickým ptactvem. Cena za jednoho ptáka se pohybuje okolo 15 tisíc korun. Oproti jiným druhům arů není potřeba aru rudobřichého registrovat, nespadá do mezinárodní úmluvy CITES o ochraně volně žijících živočichů. Ani to však nevede k jeho častému chovu.

Výskyt v českých a moravských ZOO

ZOO Zlín