Zákaz chovu většiny papoušků ve Slovinsku? Chovatelé se mají v září sejít s tvůrci pozitivního seznamu

Ani dva měsíce po vydání pozitivního a negativního seznamu zvířat pro zájmový chov ve Slovinsku není jasné, kdy tyto dokumenty, které zakazují chov většiny druhů papoušků, začnou platit a v jaké podobě. Slovinské ministerstvo zemědělství, lesního hospodářství a potravin na dotaz serveru Ararauna.cz odpovědělo, že po veřejném připomínkování obou dokumentů, které skončilo 25. června, probíhá analýza došlých podnětů a koordinace dalších kroků se zainteresovanou veřejností. „Pravidla obvykle nabývají platnosti patnáctým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Slovinské republiky,“ sdělil Luka Grižonič, specialista Public Relations z komunikačního oddělení ministerstva. Navrhovaný pozitivní seznam zvířat obsahuje jen tři desítky druhů papoušků a negativní přímo zakazuje chov některých druhů.

Pokud by slovinský pozitivní seznam začal platit v podobě, v jaké ho ministerstvo předložilo k veřejné konzultaci, znamenalo by to zákaz chovu veškerých papoušků rodu Ara, většiny amazoňanů, kakaduů, všech neofém či kakariků. Negativní seznam by pak zcela zakazoval chovat všechny černé druhy kakaduů nebo nestory kea. Jak však pro web Ararauna.cz uvedl slovinský chovatel papoušků Alojz Osterman, majitel chovné stanice Birds Paradise, podle šéfa projektu pozitivního a negativního seznamu zvířat se chystají na září schůzky s chovateli a další laickou i odbornou veřejností, na kterých chtějí úředníci koordinovat postup a teprve poté dospějí k finální podobě dokumentů. „Doufám, že k tomu nikdy nedojde,“ dodal Osterman s tím, že chovatelé už začali shánět podpisy pod žádost o přezkum postupu ministerstva u Ústavního soudu.

Ministerstvo: chovatelé mají na ústavní stížnost právo

Návrh pozitivního a negativního seznamu zvířat pro zájmový chov ve Slovinsku vytvořila pracovní skupina jmenovaná Správou pro bezpečnost potravin, veterinární lékařství a ochranu rostlin. Podle Luky Grižoniče z ministerstva zemědělství má každý občan Slovinska právo zpochybnit rozhodnutí zákonodárce a zahájit příslušné kroky k prověření ústavnosti a zákonnosti těchto předpisů. Pro stávající chovatele papouščích druhů, které by se neobjevily na pozitivním seznamu, by to totiž znamenalo, že by museli rozdělit chovné páry a papoušky chovat samostatně, aniž by se mohli rozmnožovat. Nesměli by je prodávat ani nijak přemisťovat, například ani na výstavy. Bylo by je ale možné prodat do zahraničí, předat zoologickým zahradám nebo k některých případech požádat o možnost eutanázie.

Luka Grižovič na dotaz serveru Ararauna.cz, proč Slovinsko připravuje vlastní pozitivní a negativní seznam zvířat pro zájmový chov, když o vzniku podobných seznamů s celoevropskou platností uvažuje Evropská komise, odpověděl, že slovinské návrhy vznikly dříve. „Diskuse v EU začala až poté, co byl ve Slovinsku přijat novelizovaný zákon na ochranu zvířat,“ uvedl Grižovič. V případě, že by skutečně vznikl celoevropský pozitivní seznam zvířat, mohl by být podle Grižoviče slovinský seznam spojen s tím evropským. „Nařízení EU mohou obsahovat některá ustanovení o výjimkách na vnitrostátní úrovni, o kterých rozhodují členské státy,“ upozornil ale na možnost, že by si Slovinsko mohlo ponechat nějaká vlastní specifika.

Úvodní foto a koláž: Jan Potůček, Ararauna.cz

Předchozí článek

Chov alexandrů čínských v kolonii se ostravské zoo daří. Letos vyvedli 19 mláďat

Dálší článek

Prvoodchov amazoňanů jamajských v Papouščí zoologické zahradě Bošovice

Nejčtenější