Papoušek timorský (Aprosmictus jonquillaceus)

Papoušek timorskýVzácně chovaný příbuzný papouška červenokřídlého, kterému je nápadně podobný. Oproti němu je ale výrazněji světlejší, na většině těla jasně žlutozelený. Samec má plášť a horní záda tmavě zelené, kostřec, spodní část zad a ohbí křídel modré, vnitřní střední a malé krovky křídelní žluté s nepatrným zeleným odstínem. Vnější střední a velké krovky křídelní má červené, ostatní zelené. Zobák má korálový, na špici žlutavý, oko oranžové, běhák tmavě šedý. Samice je zbarvena podobně jako samec, ale nemá na plášti a horních zádech modré zbarvení. Dorůstá délky 35 cm a hmotnosti do 150 g.

Ve volné přírodě obývá ostrovy Timor, Roti a Wetar, Malé Sundy v Indonésii. Není příliš častý, podle mezinárodní organizace BirdLife International jeho celková populace tvoří asi 10 tisíc jedinců, z toho 6 700 pohlavně dospělých ptáků. Mírně ubývá; důvodem je ztráta přirozeného biotopu, ale také nelegální odchyt pro černý trh s ptáky. Jenom v letech 1981 až 1985 mělo být takto odchyceno a vyvezeno 1 343 papoušků timorských. Proto je veden jako potenciálně ohrožený v Červené knize ohrožených živočichů IUCN. Existují dva poddruhy: papoušek timorský ostrovní (Aprosmictus jonquillaceus jonquillaceus) a papoušek timorský wetarský (Aprosmictus jonquillaceus wetterensis).

Chov v zajetí

Vždy patřil mezi vzácně chované papoušky. Do Evropy se dovážel spíše sporadicky, na rozdíl od příbuzného papouška červenokřídlého se nikdy mezi českými chovateli příliš nerozšířil. Vyžaduje poměrně velkou venkovní voliéru s délkou alespoň pět metrů, protože jde o dobrého letce. Hnízdí ve vysokých budkách, chovatelé jim často nabízejí jak umělé budky z prken, tak přírodní kmenové budky o výšce minimálně jednoho metru.

Do České republiky se tento papoušek dostal až ke konci 20. století. Úspěchy s ním slaví Karl Hansal, který je jako první v roce 1981 odchoval v Rakousku. Později se přestěhoval na jižní Moravu, kde v chovu těchto ptáků s úspěchem pokračuje. Jde prakticky o jediného českého chovatele, kterému se daří papoušky timorské rozmnožovat.

Dostupnost a cena

Hůře dostupný papoušek, ale nedá se říci, že by bylo nereálné jej sehnat v České republice. Rozhodně však jde o nejvzácnějšího a nejdražšího ze středně velkých australských a oceánských druhů papoušků. Cena mladého páru se v roce 2015 pohybovala okolo 40 tisíc korun.

Výskyt v českých a moravských ZOO

Nechová jej žádná ze zoologických zahrad v České republice.

Papoušky timorské odchoval Karel Hansal jako první v Rakousku. Dnes chová několik párů těchto ptáků a každoročně je rozmnožuje. (Foto: Jan Sojka, Nová Exota)
Papoušky timorské odchoval Karel Hansal jako první v Rakousku. Dnes chová několik párů těchto ptáků a každoročně je rozmnožuje. (Foto: Jan Sojka, Nová Exota)