Papoušek žlutočelý (Poicephalus flavifrons)

Vzácnější druh afrického papouška rodu Poicephalus, který se od ostatních zástupců tohoto rodu výrazně liší. Svým zbarvením a velikostí spíš připomíná amazoňana. Odlišuje ho výrazná žlutá maska, v níž kontrastuje tmavě šedé až černé lysé oční okruží. Zbytek těla je jasně světle zelený, na spodní části se žlutým nádechem. Horní část zobáku má hnědavě šedou, spodní je bělavá, oko je oranžovočervené a běhák šedý. Z papoušků rodu Poicephalus patří mezi větší druhy, dorůstá délky 28 cm a hmotnosti do 180 g.

Jde o endemický druh, který se vyskytuje výhradně v Etiopii, kde bývá často pozorován ve společnosti agapornisů etiopských. Papoušek žlutočelý je horským druhem, vyskytuje se od nadmořské výšky 1 800 metrů a pozorován byl i v lokalitách 3 000 m.n.m. Nezdá se, že by byl ohrožen a jeho populace, byť neexistuje jasný odhad, kolik jedinců by měla čítat, neklesá. Začátkem minulého století byl popsán poddruh papoušek žlutočelý oranžový (Poicephalus flavifrons aurantiiceps), ale nebyl uznán, protože zástupců s oranžovým zbarvením hlavy místo žluté se vyskytuje příliš málo.

Chov v zajetí

Celosvětově vzácný druh, v zajetí se vyskytuje velmi sporadicky. Přesto jej údajně vlastní několik chovatelů v České republice i na Slovensku, jasnější informace o případných odchovech ale chybí. Mezi chovanými ptáky mají výrazně převládat samci, samice jsou prakticky nesehnatelné.

Dostupnost a cena

Prakticky nedostupný druh, cena v zahraničí se pohybuje v přepočtu okolo 200 tisíc korun za mladý chovný pár. Je tedy jen o něco málo levnější než nejvzácnější zástupce rodu Poicephalus – papoušek kapský.

Výskyt v českých a moravských ZOO

Nechová jej žádná ze zoologických zahrad v České republice.