Alexandr mauricijský (Psittacula echo)

Nejvzácnější z žijících druhů alexandrů, který byl na přelomu 80. a 90. let minulého století na pokraji vyhubení. Přispěly k tomu zejména nepůvodní druhy predátorů – makaků a krys, které se dostaly na ostrov Mauricius. Je velmi podobný nejrozšířenějšímu alexandru malému, liší se od něj jen v detailu hlavy a intenzitě růžové části límce na zadní části krku, modrými zády a lícemi, ale především jiným hlasovým projevem. Samci mají červenou horní čelist zobáku, samice černou. Duhovka je žlutá, běhák šedý. Dorůstá délky 36 cm a hmotnosti do 120 g.

Ve volné přírodě se vyskytuje výhradně na Mauriciu, je to endemický druh. Koncem minulého století začal rapidně ubývat, kritická situace nastala okolo roku 1990, kdy ve volné přírodě zůstaly už jen tři poslední páry. Intenzivní ochrana a podpůrný chov v zajetí postupně vedly k jeho opětovnému rozšíření, takže na přelomu let 2011 a 2012 odhadovala mezinárodní organizace BirdLife International četnost jeho divoké populace na 580 jedinců, z toho bylo 300 až 350 pohlavně dospělých ptáků. Jako jediný zástupce alexandrů je uveden v první příloze mezinárodní úmluvy CITES, tudíž je zakázáno s ním obchodovat.

Chov v zajetí

Kromě záchranných programů, které byly spojeny i s jeho chovem a odchovem v zajetí, prakticky není nikým chován. V České republice jej nevlastní žádný chovatel, alespoň ne legálně. Alexandr mauricijský je zařazen do první přílohy CITES, mezinárodní úmluvy na ochranu volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, takže jeho chov v zajetí podléhá povinné registraci.

Vzhledem k úspěšnosti a rychlosti jeho rozmnožování v rámci záchranných projektů se dá říci, že jeho odchov v zajetí nebude problematický. Dokonce se uvažuje o jeho umělém vypuštění na ostrov Reunion a na Seychelských ostrovech, které se potýkají s uměle vysazeným alexandrem malým, jemuž se tam daří. Dá se tedy říci, že jeho dramatický úbytek v 80. letech minulého století byl způsoben především úbytkem vhodných hnízdišť a zavlečením nových druhů predátorů.

Dostupnost a cena

Prakticky nedostupný druh.

Výskyt v českých a moravských ZOO

Nechová jej žádná ze zoologických zahrad v České republice.