Amazoňan červenokrký (Amazona arausiaca)

Velmi vzácný druh amazoňana, který je četnější v zajetí, než ve volné přírodě. Celkově je zelený, na týlu, krku a zádech s černým lemováním na konci peří. Čelo, přední část temene, uzdičku, okolí očí a přední líce má fialově modré, přední část krku je červená, která u některých jedinců zasahuje až na horní část prsou. Zobák je rohové barvy, na špici šedý, oko oranžové, běhák šedý. Dorůstá délky 40 cm a hmotnosti do 650 g.

Divoká populace tohoto papouška obývá výhradně ostrov Dominica v Malých Antilách, stejně jako podobně vzácný amazoňan císařský. Ve volné přírodě nikdy nežilo více než několik set jedinců, po ničivém hurikánu David v roce 1979 ale jeho populace čítala kritických 50 exemplářů a předpokládalo se, že vyhyne. Přísnou ochranou a záchranným projektem se podařilo jeho stavy zvýšit na 750 až 800 jedinců v roce 2003. Je zařazen na seznam CITES, mezinárodní úmluvy na ochranu volně žijících živočichů.

Chov v zajetí

Extrémně vzácný druh, v zajetí se vyskytuje jen výjimečně. Není jasné, zda jej chová někdo v České republice. Pro jeho vzácnost by se tím ale dotyčný chovatel zřejmě nechlubil, aby předešel pokusům o krádež.

Dostupnost a cena

Prakticky nedostupný druh.

Výskyt v českých a moravských ZOO

Nechová jej žádná ze zoologických zahrad v České republice.