Aratinga kaktusový (Eupsittula cactorum)

Jeden z nejmenších a nejméně nápadných druhů aratingů. Horní část těla má zbarvenu zeleně, temeno je bledě hnědé, světleji lemované, příuší zelené. Uzdička, líce, hrdlo, strany krku a horní prsa má hnědé, pod okem se žlutou linií. Spodní prsa a břicho jsou tmavě oranžově žluté, boky, holenní peří a spodní krovky ocasní žlutavě zelené. Ocas má zelený, na špici modrý, zespodu špinavě žlutý. Zobák je rohový, lysé okolí očí bílé, oko oranžové, běhák šedohnědý. Dorůstá délky 25 cm a hmotnosti do 90 g.

Divoká populace žije výhradně v severovýchodní Brazílii a je velmi početná. Proto není zařazen na seznam druhů, jejichž chov a prodej podléhá povinné registraci pro mezinárodní úmluvy CITES na ochranu volně žijících živočichů. Existují dva poddruhy: aratinga kaktusový jižní (Eupsittula cactorum cactorum) a aratinga kaktusový severní (Eupsittula cactorum caixana). Je podobný aratingovi hnědohrdlému.

Chov v zajetí

Zřídka chovaný druh aratingy, ale nedá se říct, že by byl vzácný. Oproti jiným zástupcům svého rodu je výrazně menší a plašší, hodí se spíš pro zkušenější chovatele. Na chov je náročný podobně jako ostatní aratingové, je odolný vůči chladu, ale dokáže být velmi hlučný a vyžaduje pravidelný přísun čerstvých větví na okus.

V bývalém Československu ho poprvé odchoval v roce 1972 Zdeněk Pichlík. Jeden jeho pár vyvedl během čtyř let celkem 51 mláďat. Nyní jej chová větší počet chovatelů a k odchovům u nás dochází každoročně, i když není rozhodně tak častý jako jiné, známější druhy aratingů. Navíc patří k dražším papouškům.

Dostupnost a cena

Sporadicky nabízený druh papouška na českém trhu. Zřídka se objevuje v chovatelské inzerci na českých webech. Patří k dražším papouškům, v roce 2011 se cena za jednoho ptáka pohybovala okolo 25 tisíc korun. Starší ptáci a především harmonizující páry po úspěšných odchovech jsou dražší (v roce 2010 se cena jednoho páru odhadovala na 60 tisíc korun).

Výskyt v českých a moravských ZOO

Nechová jej žádná ze zoologických zahrad v České republice.