Evropská unie eviduje 600 ohnisek ptačí chřipky, téměř polovina je v Maďarsku. Česko jich má 15

UVNITŘ PŘEHLED OHNISEK – Více než dvacet členských států Evropské unie již hlásí výskyt ptačí chřipky typu H5N8 v chovech drůbeže. Nemoc, kterou přenáší divocí vodní ptáci, se objevila už téměř v 600 chovech na území EU. Největší počet ohnisek hlásí Maďarsko, kde jich zatím bylo potvrzeno 231, následuje Francie se 177 ohnisky. Česká republika měla ke konci ledna potvrzeno 15 ohnisek ptačí chřipky, z toho dvě ohlásila Státní veterinární správa včera v Jihočeském kraji. Jde o komerční výkrmnu kachen ve Vlachově Březí na Prachaticku a drobnochov drůbeže v obci Ledenice na Českobudějovicku.
Nemoc zatím zasáhla dva komerční chovy

„V prvním případě chovatel nahlásil vysoký úhyn 14denních kachňat. Ve druhém případě jde o drobnochov drůbeže v obci Ledenice v okrese České Budějovice, kde je celkem cca 40 ks drůbeže (slepic a kachen). Chovatel zde nahlásil úhyn dvou slepic, několik dalších s typickými klinickými příznaky. V případě obou chovů vyšetření ve Státním veterinárním ústavu potvrdilo ptačí chřipku H5. V průběhu dneška bude provedeno v souladu s platnou legislativou utrácení a budou vydána nařízení pro ohraničená pásma,“ informovala Státní veterinární správa na svém webu. Utrácení ve Vlachově Březí bude vůbec nejrozsáhlejší ze všech letošních případů ptačí chřipky – jde o 17 tisíc kachen.

K TÉMATU: Jak ochránit papoušky před nákazou ptačí chřipkou?

Z patnácti potvrzených ohnisek ptačí chřipky v České republice bylo třináct v drobnochovech a dvě v komerčních chovech. Ochranná pásma a pásma dozoru zasáhla i podniky na zpracování drůbežího masa, včetně Vodňanské drůbeže, která patří do holdingu Agrofert vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše. Státní veterinární správa dosud potvrdila také 25 případů ptačí chřipky u uhynulých divokých vodních ptáků – labutí, hus a kachen. V těchto případech nebyla až na výjimku Olomouce vyhlašována v okolí nálezu mimořádná veterinární opatření. Olomouc zavedla na čtyři dny kilometrové kontrolní pásmo, které zasahovalo velké množství restaurací a obchodů v centru města a mj. i proto bylo poměrně záhy odvoláno.

Přehled ohnisek ptačí chřipky v České republice

Prokázaná ohniska ptačí chřipky v chovech v České republice k 31. lednu 2017 (Zdroj: Státní veterinární správa)

Jihomoravský kraj

1. Moravský Krumlov

První prokázaná nákaza ptačí chřipkou typu H5N8 v letošním roce na našem území pocházela z drobnochovu v Moravském Krumlově. Zvýšený úhyn ptáků byl chovatelem nahlášen 2. ledna, přítomnost viru byla potvrzena 3. ledna. O dva dny později veterináři upřesnili, že jde o vysoce patogenní typ ptačí chřipky H5N8. Den poté, tedy 6. ledna, Krajská veterinární správa rozhodla o utracení veškeré drůbeže v tříkilometrovém ochranném pásmu okolo ohniska nákazy. Utrácení ptáků probíhalo do 7. ledna, celkem šlo o dva tisíce jedinců.

Ochranné pásmo a pásmo dozoru okolo ohnisek ptačí chřipky v Moravském Krumlově, Ivančicích a Letkovicích (Zdroj: Státní veterinární správa)

2. Ivančice

Zhruba deset kilometrů od Moravského Krumlova, v Ivančicích na jižní Moravě, byly 2. ledna nalezeny uhynulé labutě, u kterých byla o den později prokázána ptačí chřipka typu H5 a 5. ledna upřesněn subtyp H5N8. Den po nálezu uhynulých labutí, tedy 3. ledna, nahlásil chovatel z Ivančic úhyn veškeré drůbeže, u které byl také potvrzen vir H5N8. Krajská veterinární správa Jihomoravského kraje rozhodla 6. ledna o likvidaci veškeré drůbeže v tříkilometrovém ochranném pásmu okolo ohniska nákazy. Celkem 2 500 kusů drůbeže v samotných Ivančicích bylo utraceno 8. ledna, v okolních obcích pokračovala likvidace drůbeže po několik následujících dní.

3. Letkovice u Ivančic

V Ivančicích byl 5. ledna nahlášen druhý případ úhynu drůbeže v drobnochovu, kde byl opět potvrzen vir H5N8. Následujícího dne Krajská veterinární správa Jihomoravského kraje rozhodla o likvidaci veškeré drůbeže v tříkilometrovém ochranném pásmu okolo ohniska nákazy. Moravský Krumlov, Ivančice a Letkovice byly prvními a jedinými lokalitami, kde došlo k vybíjení veškeré drůbeže v ochranném pásmu okolo nakaženého chovu. Za oběť tomuto nařízení padly i dva chovy poštovních holubů, jimž Krajská veterinární správa Jihomoravského kraje udělila výjimku, ale majitelé i o ní byli informováni pozdě.

4. Brod nad Dyjí

7. ledna byla potvrzena nákaza ptačí chřipkou typu H5N8 v drobnochovu slepic v Brodu nad Dyjí. Veškerá drůbež v ohnisku nákazy byla následujícího dne utracena (90 slepic a 50 perliček), k likvidaci drůbeže v ochranném pásmu okolo ohniska nákazy však Krajská veterinární správa Jihomoravského kraje nepřistoupila.

Ochranné pásmo a pásmo dozoru okolo ohniska ptačí chřipky v Brodu nad Dyjí (Zdroj: Státní veterinární správa)

Jihočeský kraj

5. Chotčiny

12. ledna nahlásil chovatel drůbeže z Chotčin na Táborsku zvýšený úhyn ptáků. V odebraných vzorcích byla zjištěna ptačí chřipka H5N8. Chov byl 13. ledna kompletně zlikvidován. K utrácení drůbeže v ochranném pásmu okolo ohniska nákazy nedošlo, Krajská veterinární správa Jihočeského kraje pouze vyhlásila mimořádná opatření. Desetikilometrové pásmo dozoru zasahuje i do kraje Vysočina.

Ochranné pásmo a pásmo dozoru okolo ohniska ptačí chřipky v Chotčinách na Táborsku (Zdroj: Státní veterinární správa)

6. Libějovice

15. ledna bylo nahlášeno podezření na výskyt ptačí chřipky v drobnochovu drůbeže, holubů a papoušků v Libějovicích u Vodňan na Strakonicku. Majitel choval celkem 130 ptáků: slepice, vodní drůbež, holuby a papoušky. Drůbež byla rozhodnutím Krajské veterinární správy Jihočeského kraje 17. ledna utracena, papoušci (šlo o pár papoušků královských a pár papoušků červenokřídlých) získali výjimku. Tříkilometrové pásmo ochrany okolo ohniska nákazy zasáhlo i závod Vodňanská drůbež na zpracování drůbežího masa, v rámci tohoto pásma se ale drůbež neutrácela.

Ochranné pásmo a pásmo dozoru okolo ohniska ptačí chřipky v Libějovicích (Zdroj: Státní veterinární správa)

7. Sedlečko

V Sedlečku u Soběslavi nahlásil chovatel drůbeže 17. ledna úhyn čtyř kachen a dvou hus. Odebrané vzorky potvrdily o den později nákazu ptačí chřipkou typu H5N8. Všech 50 jedinců vodní drůbeže bylo 18. a 19. ledna utraceno. Krajská veterinární správa Jihočeského kraje nerozhodla o utrácení ptáků v ochranném pásmu okolo ohniska nákazy, platí v něm pouze mimořádná opatření.

Ochranné pásmo a pásmo dozoru okolo ohniska ptačí chřipky v Sedlečku (Zdroj: Státní veterinární správa)

8. Ledenice

Majitel drobnochovu drůbeže v Ledenicích na Českobudějovicku ohlásil 30. ledna úhyn dvou slepic a další ptáky s klinickými příznaky ptačí chřipky. Nákaza byla potvrzena Státním veterinárním ústavem. Chov 40 slepic a kachen byl 31. ledna utracen. Krajská veterinární správa Jihočeského kraje nepožadovala likvidaci drůbeže v ochranném pásmu okolo ohniska nákazy.

Ochranné pásmo a pásmo dozoru okolo ohniska ptačí chřipky v Ledenicích (Zdroj: Státní veterinární správa)

9. Vlachovo Březí

Největší chov drůbeže nakažený ptačí chřipkou se nachází ve Vlachově Březí u Prachatic. Majitel 30. ledna nahlásil nezvyklý úhyn čtrnáctidenních kachňat, odebrané vzorky o den později potvrdily vir H5N8. Kompletní chov 17 tisíc kachen bude utracen, o postupu v ochranném pásmu bude Krajská veterinární správa Jihočeského kraje teprve rozhodovat.

Ochranné pásmo a pásmo dozoru okolo ohniska ptačí chřipky ve Vlachově Březí (Zdroj: Státní veterinární správa)

10. Řitovíz u Blatné

První komerční chov, u kterého byla letos prokázána ptačí chřipka, pochází z Řitovíze u Blatné. Chovatel nahlásil, že z 24. na 25. ledna mu uhynulo 160 kachen. Chov zahrnoval celkem 6 500 kachen v uzavřené hale bez přístupu do venkovních výběhů. Nákaza byla potvrzena 25. ledna a následujícího dne byl celý chov zlikvidován. Utrácení se ale nedotklo dalších ptáků v tříkilometrovém ochranném pásmu okolo ohniska nákazy.

Ochranné pásmo a pásmo dozoru okolo ohniska ptačí chřipky v Řitovízi u Blatné (Zdroj: Státní veterinární správa)

Středočeský kraj

11. Lázně Toušeň

Ptačí farma na samotě u Lázní Toušeň vyvolala v případě prokázané ptačí chřipky emoce mezi chovateli papoušků. Zaměstnanci farmy nahlásili Krajské veterinární správě Středočeského kraje úhyn jedné husy 6. ledna, o den později byla potvrzena nákaza. Celkově se v chovu nacházelo okolo tisíce ptáků, kromě hus a kachen také slepice, pávi, pštrosi a papoušci. Veškeré ptactvo bylo 9. ledna zlikvidováno, včetně pěti agapornisů fišeri. V ochranném pásmu okolo ohniska nákazy k utrácení drůbeže nedošlo. Pásmo dozoru zasahuje i do katastru hlavního města Prahy.

Ochranné pásmo a pásmo dozoru okolo ohniska ptačí chřipky v Lázních Toušeň (Zdroj: Státní veterinární správa)

Ústecký kraj

12. Bílence

Úhyn dvou krůt a klinické příznaky nemoci nahlásil 29. ledna chovatel drůbeže z Bílenců u Chomutova. Odebrané vzorky potvrdily 30. ledna přítomnost ptačí chřipky typu H5N8. Týž den byl kompletní chov 400 kusů drůbeže zlikvidován. Ptáci v ochranném pásmu okolo ohniska nákazy byli ušetřeni.

Ochranné pásmo a pásmo dozoru okolo ohniska ptačí chřipky v Bílenci (Zdroj: Státní veterinární správa)

Liberecký kraj

13. Kadeřavec

24. ledna nahlásil zvýšený úhyn vodní drůbeže drobnochovatel z Kadeřavce u Turnova. O den později byla potvrzena nákaza ptačí chřipkou typu H5N8. Státní veterinární správa Libereckého kraje rozhodla o likvidaci kompletního chovu 50 kusů vodní drůbeže. Utrácení se nedotklo dalších chovů v ochranném pásmu okolo ohniska nákazy. Pásmo dozoru zasahuje i na území Středočeského a Královéhradeckého kraje.

Ochranné pásmo a pásmo dozoru okolo ohniska ptačí chřipky v Kadeřavci u Turnova (Zdroj: Státní veterinární správa)

Královéhradecký kraj

14. Náchod

V Královéhradeckém kraji jsou sice vyhlášena pásma ochrany a dozoru, ale ohnisko ptačí chřipky se nachází za česko-polskou hranicí v polské obci Kudowa Zdrój, asi jeden kilometr od českého území. Na české straně nebyla nemoc v žádném chovu prokázána a Krajská veterinární správa Královéhradeckého kraje nepřistoupila k utrácení drůbeže. Probíhají pouze mimořádná opatření jako v okolí všech ohnisek H5N8.

Ochranné pásmo a pásmo dozoru okolo ohniska ptačí chřipky v polské Kudowě Zdrój (Zdroj: Státní veterinární správa)

Olomoucký kraj

15. Lověšice u Přerova

První ohnisko ptačí chřipky v chovech v Olomouckém kraji se nachází v Lověšicích u Přerova. Soukromý chovatel nahlásil 20. ledna postupný úhyn drůbeže v průběhu posledních dvou dnů. 21. ledna byla potvrzena nákaza ptačí chřipkou typu H5N8. Samovolně uhynulo 35 slepic, utraceno muselo být dalších 150 až 200 slepic a 15 kusů vodní drůbeže. K likvidacím dalších chovů v ochranném pásmu okolo ohniska nákazy nedošlo.

Ochranné pásmo a pásmo dozoru okolo ohniska ptačí chřipky v Lověšicích u Přerova (Zdroj: Státní veterinární správa)

Moravskoslezský kraj

16. Ostrava – Svinov

28. ledna nahlásil majitel drobnochovu drůbeže z Ostravy – Svinova úhyny ptáků. Po odebrání vzorků byla prokázána ptačí chřipka typu H5. Dvacet kusů drůbeže bylo 29. ledna utraceno. Likvidace se nedotkla dalších chovů v ochranném pásmu do tří kilometrů od ohniska nákazy.

Ochranné pásmo a pásmo dozoru okolo ohniska ptačí chřipky v Ostravě – Svinově (Zdroj: Státní veterinární správa)

Úvodní mapa: Státní veterinární správa ČR
2 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..